icon
Logo

Renée Richelle: "Taakgestuurd werken in de Supply chain"

Renée Richelle, studente Logistics Engineering aan de NHTV in Breda, heeft zich voor haar bacheloropdracht verdiept in de onderzoeksvraag: "Welke complicaties komen bij de administratieve verwerking van het exportproces kijken, en zouden door middel van een vernieuwing in de software verminderd kunnen worden?"

Focus op IT binnen de logistieke sector

Renée geeft aan altijd al geïnteresseerd te zijn geweest in logistiek en transport. "Mijn interesse heeft altijd bij het transporteren van goederen gelegen. Ik heb mij daar tijdens mijn vorige stages dan ook op gefocust. Toen ben ik er achter gekomen dat IT een zeer belangrijk aspect is binnen de logistiek en transport." Renée vond in Stratech een perfecte match, aangezien ze zich hier kon focussen op beide interessegebieden: logistiek en IT. "Om mijn afstudeerstage aan te laten sluiten op een IT-gerelateerde master ben ik op zoek gegaan naar een stageadres die zich zowel richt op het logistieke aspect als op IT. Een stage bij Stratech was daarom een goede keuze voor mij."

Probleemanalyse middels het DMAIC-model

Om de juiste informatie boven tafel te krijgen heeft Renée gebruik gemaakt van het DMAIC-model. "Dit is een projectmatige manier om problemen te identificeren waarvan de oorzaken en oplossingen nog niet bekend zijn", aldus Renée. "Allereerst was het belangrijk om de administratieve verwerking van het exportproces inzichtelijk te krijgen, waarna de complicaties in kaart zijn gebracht. Uiteindelijk zijn er oplossingen geboden voor de aangegeven probleemgebieden." Renée heeft zich goed moeten verdiepen in de markt en de processen. "Mijn stage bestond voor een groot deel uit deskresearch, omdat het exportproces erg complex is. Om de complicaties van de klanten daadwerkelijk te begrijpen was het belangrijk dat het proces goed in kaart werd gebracht."

Leerzame periode, goed begeleiding en fijne samenwerking

Renée kijkt terug op een leerzame afstudeerstage. "Tijdens mijn stage heb ik veel geleerd over het gebruik van documenten bij het exporteren van goederen." Daarnaast heeft ze de werksfeer als prettig ervaren. "Ik vond het erg fijn om bij Stratech af te studeren. Stratech bestaat uit een jong team en iedereen staat ervoor open om met je mee te denken. Zowel van de stagebegeleiders als de andere collega’s kreeg ik goede begeleiding. Ik heb de samenwerking als erg fijn ervaren."

Meer weten?

Wil je weten wat het Stratech Innovation Lab jou te bieden heeft? Bekijk hier onze actuele opdrachten!

Innovation Lab