icon
Logo

Schuldhulpverleningstrajecten volledig in beeld

Met onze software voor schuldhulpverlening krijgt u een volledig beeld van de huidige cliëntsituatie en de voortgang van de schuldregelingen. Stratech Perspectief kan ingericht worden met de NVVK en/of NEN 8048 werkprocessen.

 

Daarnaast biedt de software u de flexibiliteit om uw eigen werkwijze te  ondersteunen. 

 

Grip op doorlooptijden
Alle ingezette producten en diensten met doorlooptijden zijn chronologisch in één oogopslag zichtbaar. Door vaste processtappen in te richten wordt de consulent eenvoudig door het proces begeleid. Met behulp van vaste acties wordt u herinnerd aan taken die u voor een bepaalde datum moet afronden. Zo houdt u grip op alle doorlooptijden, bijvoorbeeld die van het 120-dagen model.

Volledige ondersteuning van uw schuldhulpverleningsproces

Onze software voor schuldhulpverlening ondersteunt het volledige proces: van aanmelding, intake, stabilisatie, het uitbetalen aan schuldeisers. Daarnaast kan parallel aan de schuldregeling flankerende hulp, budgetcoaching, budgetbeheer en/of bewindvoering worden ingezet. Tevens kunt u uw cliënt eenvoudig doorgeleiden naar de Wsnp of begeleiden in een nazorgtraject.

Tijd besparen met automatische berekeningen

De vele automatische berekeningen in de software, zoals de afloscapaciteit en het betalingsvoorstel, leveren u direct veel tijdwinst op.

Basis of eigen brieven en documenten 

Schuldhulpverlening kenmerkt zich door veel communicatie: onder andere met uw cliënt en met schuldeisers. Met Stratech Perspectief kunt u eenvoudig alle schuldeisers en cliënten aanschrijven. De software biedt u de flexibiliteit om met basis brieven of uw eigen brievenboek te werken. Alle documenten worden automatisch in het dossier opgeslagen. 

Grip op de financiële situatie van uw cliënt

De volledige financiële situatie van uw cliënten kunt u eenvoudig vastleggen en beheren. U heeft continu inzicht in alle inkomsten op de spaarrekening voor de schuldeisers.

U bepaalt in alle gevallen welke voorgestelde betalingen aan de schuldeisers gedaan worden. Na het verwerken door de bank worden de uitgevoerde betalingen gematcht in de software. Zo heeft u altijd grip op de uitbetalingen aan de schuldeisers van uw cliënt.

Efficiënt klantgegevens verwerken

Met Stratech Perspectief kunt u eenvoudig en snel de aanmelding en intake van uw cliënten doen. U registreert eenmalig de gegevens en kunt deze op diverse plekken binnen het systeem hergebruiken.

Altijd inzicht tijdens stabilisatie

Gedurende de stabilisatiefase brengt u de inkomsten en uitgaven in kaart. De volledige financiële situatie van uw cliënten kunt u eenvoudig vastleggen en beheren. In de software kunt u een globale begroting opstellen. Dit kan direct leiden tot de inzet van ondersteuning op het gebied van budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewindvoering.

Samenwerking schuldhulpverlener en deurwaarder (VISH)

Invorderingsmaatregelen door een gerechtsdeurwaarder kunnen het schuldhulpverleningsproces behoorlijk verstoren. Met Stratech Perspectief kunt u met de VISH-koppeling (VerwijsIndex SchuldHulpverlening) eenvoudig gegevens uitwisselen met gerechtsdeurwaarders om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.

Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat deurwaarders ervan op de hoogte zijn dat een schuldenaar zich in een schuldhulpverleningstraject bevindt. De deurwaarder kan dan adviseren om invorderingsmaatregelen (tijdelijk) stop te zetten. Het opschorten van incassomaatregelen levert u direct veel tijdwinst op, kan er voor zorgen dat er geen extra schulden ontstaan en zorgt voor rust bij uw cliënt.

Efficiënte intake met Traject51

Het Traject51 diagnose-instrument helpt om op een efficiënte en gestructureerde wijze intakegesprekken te voeren en vervolgens een passende aanpak voor te stellen. Door de integratie van Traject51 in Stratech Perspectief kunt u op termijn tijdwinst realiseren. Op basis van inzicht in de mogelijkheden van de cliënt kunt u klantgericht de juiste diensten inzetten. Vervolgens kunt u bewaken dat de juiste projecten ingezet worden om de cliënt te helpen. Lees hier meer over Traject51.

Ondersteuning van de totale schuldregeling

Stratech Perspectief ondersteunt de volledige schuldregeling. U wordt door het traject geleid en heeft altijd inzicht in de voortgang van de regeling. Alle ingezette producten en diensten zijn met doorlooptijden in één ooglopslag zichtbaar.

Contact met schuldeisers

Vanuit de software communiceert u met de schuldeisers via post, e-mail of in Stratech Connect. U vraagt de hoogte van de schuld op door in één handeling alle schuldeisers aan te schrijven. Op basis van deze bedragen berekent u automatisch een aanbodpercentage middels de geïntegreerde Vtlb-calculator en verzoekt u de schuldeisers akkoord te gaan met dit voorstel. Indien nodig worden herinneringsbrieven gegenereerd. 

Geïntegreerde Vtlb-calculator

Als NVVK-gecertificeerde softwareleverancier bent u bij ons altijd verzekerd van de meest recente Vtlb-calculator. Door de geïntegreerde Vtlb-calculator hoeft u maar op één plek de benodigde informatie te registreren. Na het doorlopen van de vragen krijgt u inzicht in het Vrij te laten bedrag en de afloscapaciteit. 

 
Eenvoudig hercontroles uitvoeren

Bij een akkoord van alle schuldeisers kunt u in het kader van schuldbemiddeling overgaan tot de eerste hercontrole. De software herberekent op basis van de situatie van de cliënt en de inkomsten en uitgaven, automatisch het Vtlb en de afloscapaciteit. Het gespaarde bedrag voor schuldeisers wordt verdeeld conform het aanbodpercentage, waarna u direct kunt overgaan tot uitbetalen.

Daarnaast ondersteunt Stratech ook de mogelijkheid tot het inzetten van een saneringskrediet.

Wsnp-verklaring

Indien een schuldregeling niet slaagt, kunt u verzoekschriften voor toelating tot de Wsnp opstellen en verwerken. Tevens kunt u dwangvoorzieningen vanuit de software genereren.

Ook voor budgetbeheer en bewindvoering

Naast de schuldregeling kunt u uw cliënt ondersteunen met bijvoorbeeld budgetbeheer, budgetcoaching of beschermingsbewind. Stratech Perspectief is een echte totaaloplossing en biedt ondersteuning voor al deze vormen van dienstverlening. Zo kan de volledige financiële huishouding van een cliënt vastgelegd en aangestuurd worden. Vanuit het budgetplan kan er gespaard worden voor de schuldeisers. Tevens kunt u bijvoorbeeld het Vtlb automatisch overboeken naar een privérekening van de cliënt en het restantbedrag reserveren voor de schuldeisers.

 

Meer over budgetbeheer en bewindvoering?

Lees meer over de mogelijkheden voor budgetbeheerders en bewindvoerders:

Software voor budgetbeheer

Software voor bewindvoering

Grip houden op aflossing van Niet Problematische Schulden

Zodra schulden niet problematisch zijn, wordt er vanuit gegaan dat schuldenaren deze schulden zelf aflossen. In de praktijk blijkt dit echter vaak lastig. Met Stratech Perspectief is het nu ook mogelijk om niet problematische schulden af te lossen en grip te houden op het proces omtrent de aflossing. 

Na het in kaart brengen van de schulden, vraagt u de definitieve schuldbedragen op bij de schuldeisers. Indien blijkt dat de situatie niet problematisch is en de schulden volledig uitbetaald kunnen worden, wordt het project 'Niet Problematische Schulden' ingezet. U genereert eenvoudig, op basis van het Vtlb, betaalvoorstellen en kunt de schuldeisers in één keer aanschrijven met dit voorstel. Op basis van de inkomsten van de cliënt op de betreffende spaarrekening worden alle definitieve bedragen automatisch berekend en uitbetaald aan de schuldeisers.

De belangrijkste kenmerken:
 • De schulden worden 100 procent uitbetaald
 • De regeling is looptijd onafhankelijk
 • De schuldenaar betaalt zelf de kosten voor de schuldbemiddeling
 • De volgorde van het uitbetalen van schulden is zelf te bepalen op basis van prioriteit
 • Er is per schuld een minimum en maximum bedrag en minimum doorlooptijd in te stellen in overleg met de schuldeisers
 • Nieuwe afspraken met schuldeisers zijn toe te voegen, te wijzigen of de regeling is stop te zetten

Over Stratech Perspectief

 • Eén totaaloplossing

  Ondersteuning van schuldhulpverlening, budgetbeheer, kredietverstrekking en (Wsnp) bewindvoering

 • Flexibele inrichting

  Doordat de software op maat wordt ingericht zal deze aansluiten op uw eigen werkprocessen

 • Altijd zicht op uw cliënt

  Vanuit het cliëntvolgsysteem heeft u altijd grip op de status van de cliënt en de doorlooptijden

Meer weten? Neem contact op!
Over Stratech Perspectief

Uitgebreide mogelijkheden

Voor een volledige ondersteuning van uw bedrijfsvoering kan ons cliëntvolgsysteem worden uitgebreid met diverse functionaliteiten:

 • Met de webportal Stratech Connect bent u altijd verbonden met alle betrokken partijen: cliënten, schuldeisers, ketenpartners en opdrachtgevers. U kunt zo bijvoorbeeld de complete correspondentie met schuldeisers eenvoudig digitaliseren. Dit levert, naast de kostenbesparing, direct een tijdsbesparing op doordat er kortere doorlooptijden zijn.
 • Stratech Insight is een intuïtieve tool waarmee u op eenvoudige en visuele wijze gegevens uit Stratech Perspectief kunt analyseren en omzetten in relevante managementinformatie, op basis waarvan u beslissingen kunt nemen. 

Ervaringen van gebruikers

Software maken is onze passie. Wij helpen organisaties beter te ondernemen. Benieuwd naar hoe zij ondersteund worden door onze software?

Bekijk alle cases
hero

Veelgestelde vragen

 • Kan ik mijn cliënten ook inzicht geven in de financiële status?

  Ja zeker, dit kan met de Stratech Connect portalen. Hiermee kunt u digitaal communiceren met uw cliënt, schuldeisers, opdrachtgevers en ketenpartners. U bepaalt zelf wie welke informatie mag inzien.

 • Kan ik ook zakelijke schulden regelen met Stratech Perspectief?

  Het is zeker mogelijk om de zakelijke schulden van (ex-)ondernemers te regelen. Dit gebeurt geheel automatisch. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de btw-afdracht.

 • Hoe zorgt Stratech ervoor dat mijn software up-to-date is?

  Stratech zorgt ervoor dat de software tijdig wordt aangepast op basis van gewijzigde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de nieuwe Vtlb-calculator. Daarnaast wordt de software voortdurend uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en optimalisaties.

 • Hebben jullie een supportafdeling die beschikbaar is bij vragen?

  Met al uw vragen en problemen rondom de software kunt u terecht bij de Servicedesk van Stratech. Deze is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur zowel telefonisch al per e-mail bereikbaar. Hiervoor heeft u uw vaste contactpersonen.

Heeft u meer vragen, neem dan contact met ons op!
hero

Neem contact op

Meer weten of een gratis demo bij u op locatie plannen? Onze specialist op het gebied van schuldhulpverlening helpen u graag verder.

img
René KockAccount Manager