icon
Logo

Wijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Op 1 januari 2021 wijzigt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.   
De wijziging van de Wet heeft als doel het beter beschermen van mensen die te maken hebben met een beslag op hun inkomen.

De vereenvoudiging van de beslagvrije voet maakt het daarnaast mogelijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van informatie die reeds bij overheidsinstanties voorhanden is.

De huidige situatie

Momenteel wordt de beslagvrije voet, het bedrag waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen, regelmatig te laag vastgesteld. Schuldeisers en deurwaarders weten daarnaast in veel gevallen niet van elkaar dat er beslag gelegd is op hetzelfde inkomen. Het gevolg is dat veel mensen door een dubbele beslaglegging onder het bestaansminimum terechtkomen en nauwelijks rond kunnen komen.

Wat verandert er met de wijziging van de Wet?

Om te beginnen verandert de wijze waarop de beslagvrije voet bepaald wordt. In de praktijk geeft de schuldenaar zelf inzicht in zijn of haar inkomsten en uitgaven. Een werkwijze die erg foutgevoelig is, daar gegevens niet altijd worden aangeleverd of onjuist zijn. Dit kan een te lage beslagvrije voet tot gevolg hebben, waardoor de schuldenaar niet voldoende overhoudt om van te leven.

Met de wijziging van de Wet beslagvrije voet komt de benodigde informatie straks uit de systemen van de Belastingdienst en het UWV. Zo hoeft u niet meer met enkel het meest recente inkomen, zoals opgegeven door de schuldenaar, te werken. Is het inkomen van de schuldenaar de afgelopen 4 maanden veranderd, dan geeft het meest recente inkomen namelijk geen goed beeld van het belastbaar inkomen.

Door de ontwikkeling in het inkomen van de afgelopen 4 maanden mee te nemen bij het bepalen van de beslagvrije voet, komen ook reeds bestaande beslagen aan het licht. Zo kunt u komen tot een betere coördinatie van beslagactiviteiten en daarmee voorkomen dat de schuldenaar onder het bestaansminimum terechtkomt.

De hoogte van de beslagvrije voet

De beslagvrije voet is gebaseerd op 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij de wijziging van de wet wordt de beslagvrije voet niet gebaseerd op de bijstandsnorm, maar op het belastbaar inkomen. Ook geldt dat minimaal 5% van het netto inkomen gereserveerd dient te worden voor de aflossing van schulden.

Het is mogelijk dat de beslagvrije voet (tijdelijk) verhoogd of verlaagd wordt. Een voorbeeld is de situatie waarin de schuldenaar hoge woonlasten heeft. Op korte termijn kan er aan een dergelijke situatie vaak weinig veranderen. Zonder een (tijdelijk) verhoogde beslagvrije voet wordt de situatie voor de persoon in kwestie in dat geval al snel problematisch.

De aanstelling van een coördinerend deurwaarder en een vaste beslagvolgorde

Met de wijziging van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet komt er een einde aan de gelijktijdige beslaglegging op verschillende inkomstenbronnen. In plaats daarvan dient er gewerkt te worden met een geautomatiseerde, in beginsel verplichte, vaste beslagvolgorde.

Met deze geautomatiseerde beslagvolgorde worden in de toekomst beslagen op verschillende inkomensbronnen gecentraliseerd op één inkomensbron. De deurwaarder die als eerste executoriaal beslag heeft gelegd functioneert hierbij als coördinerend deurwaarder. De coördinerend deurwaarder ziet toe op de beslaglegging namens alle beslagleggers.

 

Actuele status van de digitale rekentool

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet kunt u gebruikmaken van een digitale rekentool. De rekentool maakt gebruik van gegevens uit de UWV Polisadministratie, de Bassiregistratie Personen en van de Belastingdienst. Het doel van deze digitale rekentool is een eenvoudige berekeningswijze die voor alle gebruikers hetzelfde is. 

Zoals u wellicht weet loopt er op initiatief van de VNG een project waarin toegezien wordt op de coördinatie en implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Aan dit overleg nemen wij ook deel.

Onlangs heeft de NVVK meer duidelijkheid verschaft over de berekening van het vrij te laten bedrag, de nieuwe vtlb-calculator en de bijbehorende plug-in. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van Bureau Wsnp:

''Deze zomer is een start gemaakt met de ontwikkeling van de burgertool en de verwachting is dat deze tool begin oktober beschikbaar is, waarna we de nieuwe vtlb-calculator kunnen ontwikkelen. Met de nodige slagen om de arm hoopt de werkgroep Rekenmethode dat de nieuwe vtlb-calculator in december getest kan worden en daarna in januari 2021 beschikbaar komt voor gebruik. 

De werkgroep realiseert zich dat dit erg/te laat is voor softwareleveranciers die de nieuwe calculator moeten inbouwen in de software; vaak zal dat niet tijdig lukken. Wel zal het dan per januari mogelijk zijn om de standalone calculator te gebruiken. Het is echter een wettelijke verplichting vanuit de Wgs en de Wsnp om per 1.1.2021 de (juiste) beslagvrije voet te gebruiken; de oude vtlb-calculator en de plug-in zijn dan dus niet meer bruikbaar.''

Een nadere toelichting vindt u op de website van Bureau Wsnp.