icon
Logo

Effectieve invulling van vroegsignalering met RIS of de Vindplaats van schulden

Op 1 januari dit jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd

Met deze wetswijziging is de vroegsignalering van schulden een verplichte taak geworden voor gemeenten.

U zit middenin de implementatie en invulling van vroegsignalering. We begrijpen dat daar veel bij komt kijken, waaronder regelmatig contact met externe partijen en het herzien van bestaande taken. Aansluitend is er regelmatig onduidelijkheid over het beleggen van vroegsignalering, hetzij bij de wijkteams, hetzij bij de afdeling schuldhulpverlening. 

Het vroegtijdig signaleren van schulden

Een effectieve vroegsignalering van schulden begint bij het ontvangen, matchen en verwerken van de juiste signalen. Alleen dan kunt u inwoners met financiële problemen helpen en voorkomen dat de situatie uit de hand loopt.

De signalen die u hiervoor nodig heeft kunt u in de praktijk op een tweetal manieren ontvangen en verwerken. Beide opties worden hieronder beschreven.

RIS - Inforing

Inforing biedt gemeenten met behulp van RIS Matching en RIS Vroeg Eropaf een manier om signalen te ontvangen, te matchen en op te volgen.

Met RIS Matching kunt u gegevens verzamelen en matchen afkomstig van verschillende bronnen. Zo kunt u beter bepalen wat de urgentie is van de financiële problemen per huishouden.

Met RIS Vroeg Eropaf beschikt u over een regiesysteem waarmee enkelvoudige meldingen doorgegeven worden op basis van een postcode. U kunt iedere melding individueel oppakken en afhandelen. Met behulp van RIS Vroeg Eropaf kunt u bepalen welke inwoners het beste te benaderen op basis van de signalen die u heeft ontvangen.

Meer over RIS leest u op de website van Inforing.

Vindplaats van schulden - BKR

De Stichting BKR brengt met haar oplossing genaamd de Vindplaats van Schulden inwoners met betalingsachterstanden in kaart. Met deze informatie kunt u als gemeente inwoners op eigen initiatief benaderen en vroegtijdig hulp bieden.

Evenals bij RIS zijn verschillende organisaties aangesloten bij de Vindplaats van Schulden, met als doel het realiseren van een zo volledig mogelijk klantbeeld. Denk aan betalingsachterstanden bij energiemaatschappijen, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Meer over de Vindplaats van Schulden leest u op de website van BKR.

Van matchen naar registreren

Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor RIS of de Vindplaats van Schulden, dan heeft u voor het doorzetten van gegevens een geschikte backoffice applicatie nodig. Een applicatie waarin u de benodigde acties kunt registeren én opvolgen.

Zo komt u middels vroegsignalering in contact met mensen zowel met als zonder problematische schulden. Om u te helpen op een efficiënte manier betalingsregelingen te treffen met schuldeisers hebben we in Stratech Perspectief de module NPS ontwikkeld. Stratech NPS helpt u met het treffen van betalingsregelingen bij niet problematische schulden, om op uw beurt uw cliënten te helpen met het aflossen van hun schulden. Ook houdt u meer grip op het proces rondom de aflossing.

Hoe ver bent u met de implementatie van vroegsignalering en kunt u daar wel hulp bij gebruiken? 

We denken graag met u mee

Als betrokken kennispartner denken we graag met u mee over een goede implementatie van vroegsignalering

Neem contact op