icon
Logo

Verlenging pilot KEI Toezicht Bewind

18 juli 2016
 

In maart 2016 is de pilot KEI Toezicht - Bewind gestart waarbij digitaal wordt gewerkt in bewindszaken bij de rechtbanken Gelderland, Oost-Brabant en Overijssel.

Deze pilot is nu verlengd.

Pilotevaluatie uitgesteld

Voorafgaand aan de pilot is als pilotdoelstelling afgesproken dat in minimaal 1.500 dossiers de rekening en verantwoording (R&V) of boedelbeschrijving (BB) digitaal moet zijn behandeld om een zinvolle pilotevaluatie te kunnen houden. Gepland werd om de pilot in juli te evalueren en af te ronden. Inmiddels nemen diverse IT-leveranciers, waaronder Stratech, en diverse pilotbewindvoerders deel aan de pilot. Er zijn momenteel zo'n 300 R&V's digitaal behandeld door de rechtbank.

Daarnaast is onlangs een tussenevaluatie gehouden met de pilotrechtbanken. Zij gaven aan dat het systeem duidelijk potentie heeft en dat het een goede basis biedt voor meer geavanceerde ontwikkelingen, maar dat er nog wel diverse functionaliteiten moeten worden toegevoegd.

Gezien bovenstaande is besloten de pilotevaluatie niet deze zomer plaats te laten vinden. Dit betekent dat de pilot wordt verlengd. Naar aanleiding van de aanvullende pilotfunctionaliteiten zal een aangepaste planning worden opgesteld. De nieuwe data voor de pilotevaluatie en landelijke uitrol zullen na de vakantie worden vastgesteld. Uiteraard zullen we u hiervan op de hoogte houden.

Meer informatie over KEI Toezicht

Het deelprogramma KEI Toezicht van de rechtspraak richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de toezichthoudende taken van de rechter. Dit betreft faillissementen, schuldsaneringen, surseances, curatelen, bewinden en mentorschappen. Een belangrijke stap is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak.

Meer over de overstap naar digitale communicate?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#