icon
Logo

Gemeente Heerenveen live met Stratech Perspectief!

Om haar inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de gemeente Heerenveen besloten om gebruik te maken van Stratech Perspectief voor het uitvoeren van schuldregelingen en budgetbeheer.

Mede dankzij een uitstekende samenwerking, een gedegen implementatieplan en een sterke projectmatige focus is Heerenveen conform planning op 12 april live gegaan met Stratech Perspectief.

Over de gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen telt ruim 50.000 inwoners, waarvan er 29.000 in de stad zelf wonen. Daarmee is het qua inwoneraantal de vierde stad van Friesland. Door haar vele activiteiten op het gebied van sport heeft Heerenveen naam gemaakt als een echte sportstad. Een profilering die heeft bijgedragen aan de koers, zoals deze in 2019 door de gemeente is vastgelegd in het koersdocument: samen voor goud.

Het werkproces schuldhulpverlening

Inmiddels is de gemeente Heerenveen al jaren zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van schuldhulpverlening. Onvoldoende zicht op de achterliggende problematiek en te weinig grip op het proces hebben Heerenveen er destijds toe doen besluiten om schuldhulpverlening zelf uit te voeren. Schulden komen immers zelden alleen. Om financiële problemen nu en in de toekomst te bestrijden is inzicht in de achterliggende problematiek van onschatbare waarde.

Uniek aan het werkproces in Heerenveen zijn de meitinkers, ofwel meedenkers. Meitinkers werken in tweetallen per wijk en zijn het aanspreekpunt voor alle burgers met vragen over wonen, welzijn of schulden. De meitinker gaat af op alle meldingen die binnenkomen bij het sociaal domein, en krijgt daarbij de vrijheid om (snel) te regelen wat nodig is. Door deze persoonlijke en wijkgerichte aanpak leren zij de mensen kennen die er wonen en bouwen ze er een netwerk op met waardevolle ketenpartners.

Het team schuldhulpverlening benut nagenoeg alle bekende instrumenten binnen schuldhulpverlening en budgetbeheer. Alleen de ondersteuning aan (ex)ondernemers wordt na de intake uitbesteed aan externe partijen. Dit zorgt voor meer wendbaarheid, waardoor op effectieve wijze hulp en ondersteuning geboden kan worden. Is er behoefte aan schuldhulpverlening, dan vindt uiterlijk binnen 15 werkdagen het intakegesprek plaats. Indien nodig vindt ook het vervolggesprek plaats binnen deze termijn. Daarna volgt zeer snel het besluit op toelating tot de schuldhulpverlening.

De keuze voor Stratech Perspectief

Er gebeurt veel op het gebied van schulddienstverlening in Nederland. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen heeft de gemeente Heerenveen eind vorig jaar besloten een aanbesteding uit te schrijven voor de software voor schuldhulpverlening. Bij de keuze voor Stratech Perspectief waren de volgende aspecten bepalend:

Wij wensen de gemeente Heerenveen veel gebruiksgemak en succes met Stratech Perspectief!

Over Stratech Perspectief

Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Bekijk de mogelijkheden
#