icon
Logo

Stratech ontwikkelt berekeningssheet afloscapaciteit voor nieuw huwelijksrecht

17 oktober 2019

Helpt u als schuldhulpverlener of Wsnp bewindvoerder mensen die na 1 januari 2018 trouwden? En betreft het mensen die geen huwelijkse voorwaarden op lieten maken?

Dan dient u voor het verdelen en berekenen van hun afloscapaciteit een nieuwe berekeningsmethode te hanteren. Dit geldt ook voor mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen. U ziet de gevolgen in onze berekeningssheet, ontwikkeld in opdracht van de NVVK en Bureau Wsnp.

Gemeenschap van goederen

Voor wie na 1 januari 2018 in het huwelijk trad of een partnerschap aanging, geldt dat de echtgenoten vanaf hun trouwdatum een gemeenschap van goederen hebben, maar alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden van de echtgenoten afzonderlijk behoren niet tot die gemeenschap.

Voor de praktijk van de schuldhulpverlening kan deze wijziging soms een belangrijke invloed hebben. De Vtlb-berekening in dergelijke zaken vindt op precies dezelfde wijze plaats als voor 1 januari 2018:

  • één Vtlb-berekening in één boedel vanwege de gemeenschap van goederen
  • berekening per datum huwelijk

Invloed van nieuw wetsartikel

De uitbetaling van de gespaarde afloscapaciteit aan privé en/of gemeenschapsschuldeisers kan soms anders moeten verlopen dan bij uitbetalingen in huwelijken onder het oude recht. Dit op grond van een nieuw wetsartikel, art. 96 lid 3 BW.

Dat artikel zegt: "De echtgenoot uit wiens eigen goederen een schuld der gemeenschap is voldaan, heeft deswege recht op vergoeding uit de goederen der gemeenschap. Betreft het een schuld ter zake van een tot de gemeenschap behorend goed, dan wordt het beloop van de vergoeding bepaald overeenkomstig artikel 87, tweede en derde lid."

Handige berekeningssheet

Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht roept in de praktijk allerlei vragen op. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de betaling na een minnelijk of wettelijk traject van schuldregeling plaats moet vinden.

“Er bestaan veel vragen over de uitwerking van het nieuwe wetsartikel. Er wordt verschillend omgegaan met de regels. Voor zover ze überhaupt al duidelijk zijn. Een deel van het probleem is dat ook voor juristen de interpretatie van de nieuwe wet niet optimaal duidelijk is. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Jurisprudentie ontbreekt nog”, zegt Karen Stoffels-Montfoort, beleidsadviseur bij de NVVK.

De NVVK en Bureau Wsnp riepen de hulp in van Stratech. Wij ontwikkelden een handige berekeningssheet die het mogelijk maakt de verdeling van het spaar- en/of vermogenssaldo grotendeels automatisch te laten berekenen. “We zijn ontzettend blij met het werk van Stratech", zegt Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker van Bureau Wsnp. Op hun website is over de berekeningssheet te lezen: "Stratech vertaalde op een geweldige manier de theorie in een berekeningssheet die rekening houdt met het nieuwe huwelijksvermogensrecht.”

Stratech: uw kennispartner!

Met Stratech als kennispartner bent u altijd verzekerd van de juiste ondersteuning van uw dagelijkse sociaal financiële werkprocessen. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op!

Gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening, bewindvoering of budgetbeheer eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

BEKIJK OPLOSSINGEN
#