icon
Logo

Stadsring51 zet saneringskredieten in om schulden van cliënten af te lossen

24 december 2019

De Amersfoortse schuldhulpverlener Stadsring51 gaat cliënten met schulden helpen door het verstrekken van saneringskredieten. Uniek aan deze methode is dat de saneringskredieten worden betaald uit een publiek-privaat fonds.

Dick van Maanen, directeur van Stadsring51 licht toe hoe deze werkwijze tot stand is gekomen en wat de belangrijkste voordelen zijn.

Publiek-privaat fonds

Uniek aan de wijze waarop Stadsring51 saneringskredieten gaat inzetten, is de financiering vanuit een nieuw opgezet Herstructureringsfonds. Het Sociaal Fonds Amersfoort zorgt samen met een aantal private partijen, zoals een grote bank en een ziektekostenverzekeraar, voor de vulling van het fonds. De marktpartijen nemen zo duidelijk een stukje verantwoordelijkheid voor het oplossen van de schuldenproblematiek en kunnen zo hun sociale gezicht laten zien.

"Door deze financiering hoeven we geen geld te lenen, zoals andere kredietbanken vaak doen, en hiervoor dus ook geen kosten te maken. Het is de bedoeling dat het fonds 'revolverend' wordt. Als het goed is, komt een saneringskrediet na drie jaar weer terug als het bedrag volledig is afgelost. Uiteraard zal er ook uitval zijn, wij schatten zo'n 5 tot 10%. De gemeente Amersfoort staat garant voor het geld dat hierdoor weglekt. Naar verwachting zal het fonds zo'n € 550.000 bedragen, voldoende om naar verwachting ruim 10 jaar saneringskredieten te kunnen verstrekken."

Schuldenrust voor de cliënt

Dick van Maanen vertelt dat deze werkwijze voor de cliënt voordelen biedt. "Het grote voordeel voor de cliënt is schuldenrust, omdat ze nog maar één schuldeiser overhouden (Stadsring51). Daardoor heeft men in ieder geval een duidelijk beeld waar de verantwoordelijkheid ligt en met wie ze te maken hebben. Ze worden niet meer lastiggevallen door incassobureaus die, ondanks dat er afspraken zijn gemaakt, toch nog vaak contact opnemen. Er ontstaat voor de cliënt rust en overzicht."

Vermindering administratieve lasten

Naast voordelen voor de cliënt, brengt deze werkwijze ook diverse voordelen voor de schuldhulpverlener met zich mee. "Aan onze kant zal er een vermindering zijn van de administratieve lasten. Zo hoeven er bijvoorbeeld geen heronderzoeken meer uitgevoerd te worden. Daarnaast wordt er ook geen contact opgenomen met schuldeisers over de stand van zaken. De tijd die we hiermee besparen kunnen onze schuldhulpverleners inzetten voor het begeleiden van de mensen, dat is eigenlijk veel belangrijker dan alle administratie", aldus Dick van Maanen.

Ook voor schuldeisers zullen er minder administratieve handelingen zijn. "Doordat er geen hercontroles zijn, hoeven schuldeisers dus geen nieuwe saldo-opgaves te doen. Daarnaast hoeven ze niet meer 36 keer (looptijd schuldregeling in maanden, red) een ontvangen bedrag te verwerken. Ze krijgen in één keer het geld en kunnen het dossier sluiten."

Van pilot naar kredietbank

Aanleiding voor de nieuwe werkwijze was de Amersfoortse pilot 'Op Eigen Benen'. In dit project werd een vijftal jongeren met weinig perspectief geholpen met een totaalpakket: volledige sanering van de schulden op basis van een saneringskrediet, huisvesting en begeleiding.

"Tijdens de pilot ontdekten we dat het verstrekken van saneringskredieten echt veel voordelen heeft en dat de schuldenrust bijdroeg aan het perspectief van deze jongeren. Vervolgens hebben we gekeken hoe we dat voor een bredere doelgroep mogelijk kunnen maken. We moesten bedenken hoe we op de juiste manier geld konden creëren in het fonds. Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad besloten Stadsring51 aan te wijzen als gemeentelijke kredietbank. Uiteraard is hier veel overleg en een goede procedure aan voorafgegaan. We voldoen aan de voorschriften van de NVVK en hopen binnenkort de eerste kredieten te kunnen verstrekken."

Procesinrichting

Bij het verstrekken van saneringskredieten wordt Stadsring51 ondersteund door Stratech. In overleg met de Consultant van Stratech is het werkproces uitgewerkt en vastgesteld. "We gebruiken hiervoor de module 'Saneringskredieten' in Stratech Perspectief. Die is inmiddels ingericht en afgestemd op onze werkwijze. Dat is in hoog tempo gebeurd, daar ben ik erg blij mee."

Landelijk Schuldsaneringsfonds

De NVVK heeft onlangs gepleit voor een Landelijk Schuldsaneringsfonds. Dit fonds voorziet in de oplossing van problematische schulden door het landelijk inzetten van saneringskredieten door gemeenten en schuldhulpverlenende instanties. Vervolgens kunnen hulpverleners zich richten op de begeleiding bij het op orde houden van de financiën.

Ook in politiek Den Haag is er inmiddels aandacht voor dit landelijke fonds. Het plan krijgt bijval van diverse politieke partijen. Binnenkort zal hier verder over gepraat worden. Dick van Maanen geeft aan: "Het is mooi dat de landelijke politiek dit op de agenda zet. Het is helemaal in de lijn van wat we nu In Amersfoort gaan doen: we kunnen er meer mensen beter mee helpen. De ambitie blijft om meer mensen met schulden te helpen, onder andere door ervoor te zorgen dat mensen de weg naar schuldhulpverlening nog beter weten te vinden. Dat is een vervolgstap, er is nog volop werk te doen wat dat betreft."

Meer informatie

Wilt u meer weten over het verstrekken van saneringskredieten en hoe Stratech u hiermee kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op