icon
Logo

Nieuwe workshop toegevoegd aan programma IN Congres

14 juni 2018

Vandaag is het programma nog verder uitgebreid met een extra workshop. Deze workshop staat in het teken van de communicatie tussen schuldhulpverlener en de schuldeiser. 

Workshop 1G: communicatie schuldhulpverlener en schuldeiser

De communicatie tussen de schuldhulpverlener en schuldeiser blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Tijdens workshop 1G wordt de kant van de schuldeiser in het schuldhulpverleningstraject belicht. Daarnaast wordt er kort ingegaan op de functionaliteit van het SHV Loket en hoe schuldeiser en schuldhulpverlener hiermee met elkaar in contact staan.

Extra AVG-workshop!

Vanwege de grote belangstelling in het onderwerp 'Bescherming persoonsgegevens (AVG) voor bewindvoerders' is het nu ook mogelijk om u in workshopronde 1 in te schrijven voor deze sessie. Bij uw inschrijving kunt u aangeven welke workshops u wilt bijwonen. 

Overige workshops IN Congres

In totaal staan er 20 verschillende workshops op het programma. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 

  • KEI Toezicht Bewind
  • Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
  • Mediation
  • Timemanagement
  • Vroegsignalering
  • Laaggeletterdheid
  • Besparen op bijzondere bijstand door bewindvoering zelf te doen
  • Blockchain in het sociaal domein
Direct inschrijven

Bekijk het volledige programma en schrijf u direct in!

Inschrijven

Over het IN Congres

Het IN Congres is hét kennisevenement voor schuldhulpverlening, bewindvoering, budget- en inkomensbeheer, budgetcoaching en kredietverstrekking.

Bekijk meer
#