icon
Logo

Ontmoet Stratech dit najaar op diverse congressen!

14 augustus 2018

Komend najaar is Stratech aanwezig op verschillende congressen!

We ontmoeten u graag op het Jaarcongres Schulden en Armoede, het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening of de BPBI Bewindvoerdersdag.

Jaarcongres Schulden en Armoede

Hoe kunnen we schulden samen stoppen? Het vierde jaarcongres Schulden en Armoede, georganiseerd door Divosa en Hoezo!, staat in het teken van samenwerking. Eén op de vijf mensen in Nederland heeft risicovolle schulden die zonder hulp vaak onoplosbaar zijn. Er zijn verschillende initiatieven om deze mensen te helpen, maar de problematiek is zo groot en complex, dat we het tij alleen kunnen keren door intensief samen te werken.

Maar wat betekent ‘samen’ precies?  Hoe pakken we dat aan en hoe bereiken we samen resultaten? Wat is hierin de rol van de overheid? En wat kan jij hierin betekenen? Deze vragen staat centraal op vrijdag 14 september tijdens het vierde Jaarcongres Schulden en Armoede ‘Stop Schulden Samen’ in Driebergen.

 

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Op dinsdag 25 september vindt het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening van Gemeente.nu plaats. Het congres stelt u in één dag op de hoogte van de meest actuele juridische ontwikkelingen (en jurisprudentie) in de wereld van de schuldenproblematiek. De complexiteit van hulpvragen bij de schuldhulpverlening neemt steeds verder toe. Ingewikkelde problemen vragen om hulpverleners, beleids- en juridisch adviseurs/medewerkers die daar ook mee om kunnen gaan.

Onderwerpen die tijdens het congres op de agenda staan zijn:

  • Hoe gaat u als gemeente om met het adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind?
  • Hoe zit het precies met erfrecht, echtscheiding en fraudevorderingen en schulden?
  • Bescherming persoonsgegevens en vroegsignalering; gaat dat wel samen?
  • Aan welke (wettelijke) regels moet een bewindvoerder zich houden?

BPBI Bewindvoerdersdag

De jaarlijkse Bewindvoerdersdag van de BPBI wordt georganiseerd op dinsdag 2 oktober. De dag staat in het teken van kennis delen, ontmoeten en verbinden. Thema van de dag is Samen Sterker Verder! Het project Samen Verder is - met subsidie van het ministerie van SZW- in 2015 van start gegaan. Doel van het project was het versterken van de samenwerkingsrelatie tussen gemeenten en bewindvoerders. In 2017 werd het convenant gelanceerd dat een blauwdruk vormt voor betere lokale samenwerking. De branche blijft echter volop in beweging. Zo ligt er conceptwetgeving klaar waarmee gemeenten een adviesrecht krijgen ten aanzien van bewinden waarbinnen schulden spelen. Is dit het einde van Samen Verder? De BPBI denkt van niet en gaat graag met u in gesprek over dit thema.

Uw betrokken kennispartner

Stratech is méér dan alleen een softwareleverancier, wij zijn uw betrokken kennispartner. We vertalen onze kennis en ervaringen door naar onze software oplossingen. Daarnaast hechten we veel waarde aan het delen van kennis, zowel tijdens onze eigen kennisevents als op congressen. Wij gaan hier graag met u in gesprek. Bezoek onze stand en laat u door onze specialisten bijpraten!

Contact opnemen

Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren. U houdt gedurende het hele traject zicht op de status van uw cliënt.

Bekijk oplossingen
#