icon
Logo

Geslaagde end-to-end test KEI Toezicht Stratech Perspectief!

26 september 2016
 

Stratech heeft de afgelopen maanden volop gewerkt aan de koppeling die digitale communicatie mogelijk maakt tussen de bewindvoerder en de rechtbank. We zijn erg trots te mogen vermelden dat we met een geslaagde end-to-end test voldoen aan de allerlaatste eisen van de versie van 25 augustus en hiermee volledig zijn voorbereid op de toekomst!

Met de koppeling in het kader van het KEI Toezicht project is het mogelijk om vanuit Stratech Perspectief de Rekening & Verantwoording, de Boedelbeschrijving en machtigingsverzoeken digitaal te versturen naar de rechtbank. Daarnaast voldoet Stratech Perspectief automatisch aan de validaties van formulieren.

KEI Toezicht - Bewind

Het project KEI Toezicht - Bewind is erop gericht de kwaliteit van de toezichthoudende taken van de rechter te verhogen. Een belangrijke stap hierin is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak.

De kantonrechter kan door de digitalisering in zijn rol als toezichthouder beter sturen op de kwaliteit van de bewindvoerder en op de manier waarop die het bewind uitvoert. De professionele bewindvoerder zal via een systeemkoppeling in verbinding staan met het systeem. Dat betekent dat hij dan vanuit Stratech Perspectief een verbinding met het digitale toezichtsysteem van de Rechtspraak heeft.

De voordelen van KEI Toezicht voor u als bewindvoerder

Hieronder de voordelen van de digitalisering voor u als bewindvoerder op een rijtje:

  • Geen post van en naar rechtbank, dus een besparing op de portokosten
  • Scannen en registreren van ontvangen informatie van de rechtbank wordt overbodig doordat bijvoorbeeld in de software direct zichtbaar is dat een Rekening & Verantwoording akkoord is
  • Snellere doorlooptijden bij rechtbank
  • Dossiers kunnen niet meer kwijtraken
  • Er is minder communicatie over ontbrekende informatie, bijvoorbeeld over verplichte informatievelden die de rechtbank wil inzien
  • Er is meer bewaking van wederzijds afgesproken termijnen, zo is bijvoorbeeld zichtbaar of de rechtbank binnen de afgesproken termijn de Rekening & Verantwoording controleert

Pilotfase

Momenteel bevindt het project zich nog in een pilotfase. In deze fase zijn diverse bewindvoerders uit de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant door de rechtbank benaderd om deel te nemen aan de pilotfase. Zij krijgen de mogelijkheid om in overleg met zowel de rechtbanken als de softwareleveranciers diverse onderdelen van het proces te testen. In de huidige fase wordt getest met het digitaal aanleveren van de Rekening & Verantwoording, Boedelbeschrijving en machtigingsverzoeken. 

Meer over de overstap naar digitale communicate?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#