icon
Logo

KEI Toezicht: van papieren dossier naar digitale communicatie

16 december 2015
 

De Rechtspraak wil graag toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker worden. Het deelprogramma KEI Toezicht van de rechtspraak richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de toezichthoudende taken van de rechter. Dit betreft faillissementen, schuldsaneringen, surseances, curatelen, bewinden en mentorschappen. Een belangrijke stap is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak, zoals het Plan van Aanpak en Rekening en Verantwoordingen. Hiervoor is een pilot gestart waar Stratech als leverancier ook bij betrokken is.

Digitalisering Rechtspraak

De Rechtspraak heeft als doelstelling eerlijk en deskundig te zijn, maar ook begrijpelijk en toegankelijk. Samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie, werkt de Rechtspraak aan een moderne rechtsgang. Daarbij speelt digitalisering een rol.

Eén van de taken van de rechter is het houden van toezicht. De rechtsgebieden waarin de rechter deze rol vervult, zijn faillissementen, schuldsanering en beschermingsbewind. Als toezichthouder bewaakt de rechter hoe een faillissement, schuldsanering of bewind wordt afgehandeld. De rechter heeft dan de taak om erop toe te zien dat de curator (bij faillissement) of de bewindvoerder zijn of haar werk transparant en op de juiste wijze doet.

Er wordt momenteel gewerkt met papieren dossiers. De kantonrechter kan door de digitalisering in zijn rol als toezichthouder beter sturen op de kwaliteit van de bewindvoerder en op de manier waarop die het bewind uitvoert. De professionele bewindvoerder zal via een systeemkoppeling in verbinding staan met het systeem. Dat betekent dat hij dan vanuit Stratech Perspectief een verbinding met het digitale toezichtsysteem van de Rechtspraak heeft.

Voordelen KEI Toezicht Bewind

De digitalisering biedt u als bewindvoerder ook diverse voordelen:

  • Geen post van en naar rechtbank, dus een besparing op de portokosten
  • Scannen en registreren van ontvangen informatie van de rechtbank wordt overbodig doordat bijvoorbeeld in de software direct zichtbaar is dat een Rekening & Verantwoording akkoord is
  • Snellere doorlooptijden bij rechtbank
  • Dossiers kunnen niet meer kwijtraken
  • Er is minder communicatie over ontbrekende informatie, bijvoorbeeld over verplichte informatievelden die de rechtbank wil inzien
  • Er is meer bewaking van wederzijds afgesproken termijnen, zo is bijvoorbeeld zichtbaar of de rechtbank binnen de afgesproken termijn de Rekening & Verantwoording controleert

Pilotfase

In de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant is dit jaar een pilot voor het KEI Toezicht traject gestart. Diverse bewindvoerders zijn door de rechtbank benaderd om deel te nemen aan de pilotfase. Zij krijgen vanaf begin 2016 de mogelijkheid om in overleg met zowel de rechtbanken als de softwareleveranciers diverse onderdelen van het proces te testen.

Gebruiksgemak borgen

Om het gebruiksgemak voor bewindvoerders te borgen, heeft Stratech onder haar klanten onderzocht hoe zij idealiter invulling zouden geven aan de nieuwe werkwijze. De input van dit onderzoek wordt uiteraard meegenomen bij de ontwikkeling van de koppeling.

Planning

Afgelopen week is er vanuit het KEI Toezicht team een nieuwe planning afgegeven. De voorlopige live-gang staat in medio 2016 gepland. Voor die tijd zullen de testen starten voor de systeemkoppeling tussen de bewindvoerderssoftware en de rechtbanken, ook Stratech zal hieraan deelnemen.

Meer over de overstap naar digitale communicate?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#