icon
Logo

KEI Toezicht: update stand van zaken

02 februari 2016
 

Op woensdag 27 januari jl. vond er een leveranciersbijeenkomst vanuit het KEI Toezicht project plaats. Uiteraard heeft Stratech hier ook aan deelgenomen.

Graag delen wij met u de huidige stand van zaken. 

Momenteel wordt er vanuit de projectgroep van de Rechtspraak hard gewerkt aan de ontwikkeling van de systeemkoppeling. De softwareleveranciers hebben daarna de mogelijkheden deze koppeling te testen. Half maart zal de pilot van start gaan en krijgen de geselecteerde bewindvoerders in de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant de mogelijkheid om diverse onderdelen van het proces te testen.

Vanuit de projectgroep is besloten om voor de aanvang van de pilot een aantal onderdelen (voorlopig) buiten scope te houden. In de eerste fase kunnen daarom alleen de Rekening en Verantwoording en de boedelbeschrijving digitaal ingediend worden.

Meer informatie over KEI Toezicht

Het deelprogramma KEI Toezicht van de rechtspraak richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de toezichthoudende taken van de rechter. Dit betreft faillissementen, schuldsaneringen, surseances, curatelen, bewinden en mentorschappen. Een belangrijke stap is het mogelijk maken van digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak, zoals de Rekening en Verantwoordingen. 

Meer over de overstap naar digitale communicate?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliƫntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#