icon
Logo

Houding hulpverlener belangrijk voor schuldenvrije toekomst cliënt

15 januari 2015
 

Uit onderzoek blijkt dat de houding van de hulpverlener heel belangrijk is bij de vraag of iemand een schuldenvrije toekomst tegemoet gaat.

Maar waar moet een hulpverlener op letten? 

Opstelling schuldhulpverlener blijkt belangrijk

Uit onderzoek van de NVVK en Hogeschool Utrecht blijkt dat de opstelling van de schuldhulpverlener heel belangrijk is als het gaat om het beïnvloeden van de motivatie van de schuldenaar. Wanneer een hulpverlener de cliënt steeds vertelt wat hij fout doet, kan de motivatie om de schulden op te lossen verdwijnen.

Dat wil niet zeggen dat schuldhulpverleners met een juiste instelling álle schuldenaren kunnen motiveren en helpen, maar wel dat een verkeerde houding kan bijdragen aan het demotiveren van een cliënt. Als motivatie bepalend is voor de vraag of iemand zich aan de regels houdt en uiteindelijk een schuldenvrije toekomst tegemoet gaat, dan is het interessant om aandacht te hebben voor hoe de schuldhulpverlener aandacht geeft aan een motiverende houding.

Waar moet de schuldhulpverlener op letten in zijn/haar houding?

Er zijn volgens het onderzoek drie punten die in de opstelling van de schuldhulpverlener erg belangrijk zijn om de schuldenaar te motiveren. 

  • Leg de spelregels uit
    Het is belangrijk dat schuldenaren meteen de spelregels kennen. Wie de regels kent, kan daar zijn eigen gedrag op afstemmen. Als je weet dat je bij de tweede keer een afspraak missen je niet door kan gaan met het hulpverleningstraject, heeft het zin om er alles aan te doen om dat te voorkomen. Van nature zijn mensen geneigd om uit te gaan van scenario's die positief voor hen uitwerken. Als de gevolgen van gedrag onduidelijk zijn, zullen mensen denken dat er niet zoveel aan de hand is wanneer ze een afspraak missen en zijn ze dus eerder geneigd dit ook daadwerkelijk te doen.
  • Erken de positie van de schuldenaar
    Wanneer u als schuldhulpverlener probeert door de ogen van de schuldenaar naar de situatie te kijken, werkt dat motiverend. Dit vraagt om een oordeelsvrije houding. Wanneer u oprecht geïnteresseerd bent in de overwegingen van de schuldenaar en kunt achterhalen wat belangrijk is voor hem, dan geeft dat inzicht en een goede basis voor een gesprek over het voldoen aan de eisen voor een schuldenvrije toekomst. 
  • Geef structuur in het proces
    Wanneer een schuldenaar weet welke stappen er gaan komen dan voegt hij zich eerder daarin dan wanneer er plotseling dingen gebeuren.
 

Bron: Zorg+Welzijn

 

Meer weten?

De specialisten van Stratech gaan graag met u in gesprek over de optimalisatie van uw werkprocessen op het gebied van schuldhulpverlening.

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#