icon
Logo

Gemeente Westland neemt budgetbeheer in eigen hand

6 april 2017
 

De laatste tijd zie je steeds vaker dat gemeentes onderdelen van het traject Schuldhulpverlening in eigen beheer gaan uitvoeren. Zo heeft de gemeente Weert begin vorig jaar schuldhulpverlening in eigen beheer genomen. De gemeente Westland heeft besloten om budgetbeheer zelf uit te gaan voeren. Daphne Best, teammanager cluster Dienstverlening, vertelt hoe de gemeente dit jaar van start is gegaan met de afdeling Budgetbeheer.

Dienstverlening verbeteren

'De belangrijkste reden om budgetbeheer in eigen beheer te gaan nemen is de dienstverlening richting de burger', aldus Daphne. 'Het uitgangspunt is dat we kortere lijnen krijgen tussen de consulent schuldhulpverlening en de budgetbeheerder. Zo kunnen we meer kwaliteit leveren en zorgen we voor maatwerk. Elke consulent budgetbeheer is gekoppeld aan één of twee schuldhulpverleners. Dat past bij het idee 'ken uw cliënt' en we hopen zo de burgers sneller weer financieel zelfredzaam te maken. Daarnaast kijken we of we gemeentelijk beleid voor bepaalde doelgroepen aan kunnen passen en hoe we met preventief budgetbeheer en vroegsignalering kunnen gaan werken.'

Huidige uitvoering voldoet niet

Wat ook meespeelt in de keuze voor het zelf uitvoeren van budgetbeheer is dat de huidige uitvoering niet naar verwachting is en niet aansluit op de transformatiedoelstelling van het in 2016 vastgestelde sociaal beleidskader (Kernachtig Sociaal). Burgemeester J. van der Tak en secretaris M. van Beek van de gemeente Westland reageerden als volgt op vragen hierover van de CDA-fractie: 'De huidige budgetbeheerders hebben bijvoorbeeld onvoldoende oog voor eventuele onderliggende problematiek. Dit betekent dat zij deze problematiek niet signaleren, cliënten niet doorsturen naar het Sociaal Kernteam en hen niet op het spoor zetten van voorzieningen in het voorliggende veld.'

Risico's van een nieuwe afdeling

Natuurlijk brengt het opstarten van een compleet nieuwe afdeling ook bepaalde risico's met zich mee. Best licht toe. 'Je kunt te maken krijgen met burgers die liever niet overstappen omdat zij bang zijn voor verandering of omdat ze vinden dat ze bij hun huidige budgetbeheerder absoluut goed zitten. Het grootste risico op dit moment is echter de strakke planning voor de implementatie en overdracht van enerzijds een afdeling budgetbeheer binnen de organisatie en anderzijds de overdracht van alle dossiers.'

Enthousiaste start gemaakt

Per 1 februari 2017 zijn de medewerkers van het team Budgetbeheer met veel enthousiasme begonnen. De eerste groepen cliënten zijn aangeschreven. Best: 'Gelukkig zijn de meeste reacties tot nog toe positief. Naar aanleiding van de brieven aan cliënten hebben we inmiddels de eerste gesprekken ingepland. We geven hierbij duidelijk aan wat we precies gaan doen en wat de cliënt kan verwachten van de budgetbeheerders. Vanzelfsprekend proberen wij de huidige afspraken tussen de cliënt en zijn huidige budgetbeheerder te respecteren. Op het moment dat er afspraken gemaakt zijn, die wij niet kunnen opvolgen, dan zullen wij hierover in gesprek gaan met de cliënt. Samen met de cliënt zullen wij dan kijken wat wel past in het budget, hierbij wordt door ons gestuurd op zelfredzaamheid van de cliënt."

Softwarepakket Stratech voor budgetbeheer

Voordat de gemeente koos voor het opstarten van budgetbeheer in eigen beheer hebben ze regelmatig gesproken met andere gemeentes om te leren van al opgedane ervaringen. De gemeente heeft ervoor gekozen budgetbeheer uit te voeren met het programma Stratech Perspectief. Een logische keuze omdat de afdeling Schuldhulpverlening dit pakket al gebruikt.

Meerwaarde creëren

Best besluit haar verhaal als volgt: 'Met de uitvoer van budgetbeheer in eigen beheer hopen we een meerwaarde te kunnen creëren in de driehoek die bestaat uit het Sociaal Kernteam, Schuldhulpverlening en Budgetbeheer. De communicatie met en het overleg tussen deze onderdelen kan hierdoor veel doeltreffender en efficiënter gaan worden.'

Bron: Sociaalweb.nl - Jeroen de Vries

Meer weten?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze software voor budgetbeheer? Onze specialisten vertellen u er graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor budgetbeheer
#