icon
Logo

Effectieve en efficiënte intake met Traject51 en Stratech

8 april 2016
 

Wilt u de intake van uw schuldhulpverlening zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren? Wilt u dat uw cliënten op basis van een eenduidige aanpak tijdig het best passende aanbod krijgen? En wilt u op basis van management rapportages direct inzicht in de effectiviteit? Met de integratie van Traject51 in Stratech Perspectief kan dat! 

In het flexibele cliëntvolgsysteem Stratech Perspectief registreert, ordent en beheert u eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten vanuit minnelijke en wettelijke trajecten. U kunt bijvoorbeeld eenvoudig en snel de intake van uw cliënten vastleggen. Eenmalig registreert u de gegevens en deze kunt u op diverse plekken binnen het systeem hergebruiken, zo ook in Traject51.

Tijdwinst, inzicht, klantgericht en betere resultaten

Het Traject51 diagnose-instrument helpt om op een efficiënte en gestructureerde wijze intakegesprekken te voeren en vervolgens een passende aanpak voor te stellen.

Door de integratie van Traject51 in Stratech Perspectief kunt u op termijn tijdwinst realiseren. Op basis van inzicht in de mogelijkheden van de cliënt klantgericht de juiste diensten inzetten. Vervolgens kunt u bewaken dat de juiste projecten ingezet worden om de cliënt te helpen.

Traject51 ondersteunt de professional tijdens de intake; dat betekent dat u in een relatief korte doorlooptijd een optimaal rendement haalt uit de intakefase. Dit komt het gehele traject ten goede, omdat u de juiste diensten kunt inzetten en hierdoor het maximaal haalbare voor de cliënt kunt bereiken. Dit leidt tot substantieel minder recidive en kortere doorlooptijden.

Doordat Traject51 geïntegreerd is binnen Stratech Perspectief voorkomt u dubbele invoer van gegevens. U heeft tevens inzicht in de resultaten en effectiviteit van de ingezette diensten, inclusief de uitstroomredenen.

Succesvolle intake en effecten met Traject51: overal beschikbaar

Met behulp van de vragenlijst van Traject51 wordt een objectief beeld gegenereerd van welke mogelijkheden een cliënt heeft (klantprofiel) en welke hulpverlening het beste bij hem of haar past (gestandaardiseerd maatwerk). Het instrument is webbased en kan door de schuldhulpverlener overal worden ingezet, in de spreekkamer of bij de cliënt thuis via een tablet.

Op basis van diverse klantprofielen bepaalt u welke dienstverlening en welk werkproces u aan de cliënt in Stratech Perspectief koppelt. Zo werkt u naar een optimale dienstverlening met een maximaal effect!

De ervaringen met Traject51 in enkele kengetallen:

  • Afname recidive met bijna 50%
  • Afname uitval tijdens het traject met 50%
  • Toepassing van Traject51 kan een besparing opleveren tot wel 25%*
  • Al ruim 60 gemeenten maken naar tevredenheid gebruik van Traject51
  • Bij ruim 7.500 cliënten is Traject51 succesvol toegepast

* Onderzoek Hiemstra & de Vries 2014

Meer weten over de combinatie Traject51 en Stratech Perspectief?

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de integratie? Onze specialisten vertellen u er graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#