icon
Logo

Een schuldencrisis voorkomen

Enige tijd geleden schreven we over de impact van corona op de schuldhulpverlening in Nederland. In dit artikel gaan we daar verder op in en kijken we nu, ruim 4 maanden later, naar de huidige situatie.

Hoewel we voorlopig nog niet van corona af zijn, de beperkingen die gelden om corona onder controle te houden raken iedereen, is er licht aan het einde van de tunnel. De maatregelen die ons helpen om in goede gezondheid te blijven, vormen echter geen permanente oplossing. Toen kwam daar het goede nieuws: er zijn vaccins in ontwikkeling die ons kunnen beschermen tegen het coronavirus.

De coronacrisis raakt ons allemaal

Ondanks dat het einde van de coronacrisis daarmee in zicht is, hebben we samen nog een lange weg te gaan. Veel jongeren worden hard geraakt door de geldende coronabeperkingen. Door het vele thuiszitten en de beperking van het aantal sociale contacten raken ze in sommige gevallen zelfs in een sociaal isolement. Er spelen niet langer alleen financiële problemen, ook de mentale gevolgen van de lockdown worden zichtbaar.

Onlangs heeft de overheid bekend gemaakt dat een deel van de maatregelen, met name de maatregelen die jongeren raken, versoepeld worden. Zo zijn de middelbare scholen en het MBO per 1 maart weer geopend en zijn teamsporten (buiten) weer toegestaan.

Toch zijn veel mensen de afgelopen 12 maanden door de verplichte sluiting van de horeca en de retail in de financiële problemen gekomen. De sluiting is voor zowel de werknemers die werkzaam zijn in de getroffen sectoren als de ondernemers zelf een enorme financiële en mentale klap.
Het gevolg is dat veel mensen het hoofd amper boven water kunnen houden. De reserves raken op, ondanks de steun van de overheid hebben ondernemers het zwaar. Daar er in een aantal sectoren nog geen concreet zicht is op verbetering, zullen zij ook de komende periode nog in onzekerheid verkeren.

Initiatieven uit de praktijk

Om ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen heeft de overheid de aanwezige steunpakketten uitgebreid en verlengd. Een mogelijke vorm van ondersteuning is de TVL, ofwel de tegemoetkoming vaste lasten, is onlangs uitgebreid. Zo is het subsidiepercentage verhoogd naar 85%, het minimum- en maximumbedrag verhoogd en kunnen ook niet MKB bedrijven voor de TVL in aanmerking komen.

Met de wetenschap dat de (economische) impact van corona groot is, is het belangrijk dat burgers weten waar ze met hun vragen terecht kunnen. Zo zijn er naast de steunpakketten vanuit de overheid verschillende initiatieven opgezet door gemeenten om mensen met schulden ten tijde van de coronacrisis te helpen. Hieronder gaan we in op de aanpak van enkele gemeenten om schulden onder inwoners te voorkomen.

Gemeente Nijkerk

Om ondernemers met schulden beter te kunnen helpen, heeft de gemeente Nijkerk de hulp van twee externe partijen ingeschakeld: Menzing & Partners en het IMK.

Menzing & Partners is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan ondernemers in het MKB. Het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) helpt ondernemers met het herstel en de groei van hun bedrijf. Samen met Menzing & Partners en het Instituut Midden en Kleinbedrijf kan de gemeente de juiste hulp bieden aan ondernemers die het nu harder nodig hebben dan ooit.

Gemeente Venray

De gemeente Venray zet extra in op (lokale) steunmaatregelen om inwoners te helpen in de coronacrisis. Zo is er in samenwerking met Match voor Vrijwilligers, Synthese, Stichting Leergeld Venray en PLIV een noodloket opgericht voor inwoners met zorgen over hun inkomen.

Ook ondernemers kunnen voor extra financiële ondersteuning terecht bij de gemeente. Zo is er een noodloket opgericht met alle informatie over de landelijke en lokale regelingen die gelden voor ondernemers. Meer hierover leest u hier op de website van de gemeente Venray.

Gemeente Amsterdam

Voor alle inwoners van Amsterdam die door de coronacrisis zijn geraakt komt er extra hulp.
Voor de komende 2 jaar is er 11,8 miljoen euro beschikbaar voor het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening. Zo is er extra geld beschikbaar voor:

  • De hulpverlening voor economisch daklozen
  • Het vroegsignaleren van schulden
  • Extra inzet van sociaal raadslieden
  • Ondersteuning lokale voedselinitiatieven

Meer over de bestrijding van armoede en schulden in de gemeente Amsterdam leest u hier.

Samen een schuldencrisis voorkomen

De NVVK verwacht een flinke toename in het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening.
Alleen met een goede voorbereiding en de juiste expertise kunt u voorkomen dat de coronacrisis een schuldencrisis wordt.

Wat doet u om de inwoners van uw gemeente in deze tijd te helpen om schulden te voorkomen?