icon
Logo

Digitalisering Rechtspraak Bewind gaat door in 2018

12 april 2018

De afgelopen dagen verschenen er in de media diverse berichten over de digitalisering van de Rechtspraak (KEI). De Rechtspraak verlegt de focus van het automatiseren van juridische procedures naar vergroting van de digitale toegankelijkheid. De digitalisering wordt daarmee eenvoudiger en beter te beheersen. Uit extern onderzoek is gebleken dat de Rechtspraak heeft onderschat hoe ingewikkeld het is om juridische procedures te digitaliseren.

Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor u als bewindvoerder?

Team Toezicht bevestigt dat het project KEI Toezicht Bewind ook in 2018 en verder doorgaat volgens plan. Weliswaar is het tempo teruggebracht, maar de ambities en de koers blijven onveranderd. Er zijn geen plannen om eerder gemaakte technische keuzes binnen Toezicht te herzien. Dat betekent concreet dat de landelijke uitrol en doorontwikkeling van professioneel bewind doorgaan in 2018.

Lees meer over de digitalisering en de zorgen die minister Dekker heeft geuit op de website van de Rechtspraak.

 

Meer over de digitale communicatie?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Meer over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#