icon
Logo

Digitale communicatie rechtbank en bewindvoerder vanaf 6-11

6 november 2017
 

De bewindsteams van de rechtbanken en de professionele bewindvoerders kunnen vanaf vandaag, maandag 6 november 2017, beginnen met digitale communicatie in bewindsdossiers! De Raad voor de Rechtspraak heeft onlangs het definitieve besluit genomen, na ontvangst van een positief advies van Centrale Ondernemingsraad.

Succesvolle pilotfase

De afgelopen periode heeft er een pilot plaats gevonden waarbij drie rechtbanken, diverse professionele bewindvoerders en IT-leveranciers (waaronder Stratech) betrokken zijn. In deze pilotfase zijn onder andere machtigingsverzoeken, de Rekening & Verantwoording en de Boedelbeschrijving digitaal verwerkt. Deze pilot is succesvol afgerond en wordt nu uitgerold over alle rechtbanken.

Wat houdt digitaal toezicht op bewind in?

De rechtbank nodigt u als bewindvoerder uit om digitaal te gaan communiceren. U maakt dan vanuit Stratech Perspectief een rechtstreekse verbinding met het digitale systeem van de Rechtspraak. Via een systeemkoppeling -het Aansluitpunt Bewind- wisselt u geautomatiseerd gegevens uit met de rechtbank.

Via het Aansluitpunt Bewind kunt u:

  • de rechter verzoeken om machtigingen
  • een Boedelbeschrijving en een Rekening en Verantwoording indienen
  • beslissingen van de rechter inzien
  • berichten versturen naar en ontvangen van de rechtbank

Voordelen digitale communicatie

Door digitaal te gaan communiceren in bewindsdossiers creëert de Rechtspraak de mogelijkheid voor een kwaliteitsverbetering, zowel bij de Rechtspraak als bij de professionele bewindvoerders.

Dit levert u de volgende voordelen op:

  • Geen post van en naar rechtbank, dus een besparing op de portokosten
  • Scannen en registreren van ontvangen informatie van de rechtbank wordt overbodig doordat in de software direct zichtbaar is dat bijvoorbeeld een Rekening & Verantwoording akkoord is
  • Snellere doorlooptijden bij de rechtbank
  • Dossiers kunnen niet meer kwijtraken
  • Er is minder communicatie over ontbrekende informatie, bijvoorbeeld over verplichte informatievelden die de rechtbank wil inzien
  • Er is meer bewaking van wederzijds afgesproken termijnen, zo is bijvoorbeeld zichtbaar of de rechtbank binnen de afgesproken termijn de Rekening & Verantwoording controleert

Gefaseerde invoering

De professionele bewindvoerders gaan in een geleidelijk tempo per kantoor aan de slag met digitaal communicatie in bewindsdossiers. De rechtbanken hebben hiervoor een plan gemaakt. Vanaf 6 november nodigen de rechtbanken de eerste professionele bewindvoerders uit om de stap te zetten.

Meer over de overstap naar digitale communicatie?

Voor meer informatie over de overstap naar digitale communicatie kunt u contact met ons opnemen!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#