icon
Logo

"Deel als gemeente informatie over schuldenaren met deurwaarders"

25 januari 2019
 

Deze oproep doet voorzitter Wilbert van de Donk van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) in een interview met het FD dat afgelopen week verscheen. Wilbert van de Donk geeft aan dat ongeveer de helft van alle gemeenten geen overheidsinformatie deelt met deurwaarders over huishoudens met problematische schulden.

Oplopende schulden

Gemeenten houden in een speciale index bij welke huishoudens met problematische schulden kampen. Daarin zit waardevolle informatie voor gerechtsdeurwaarders. Deurwaarders weten niet of er al sprake is van actieve schuldhulpverlening. Ook weten ze niet welke andere schulden de schuldenaar nog heeft bij de overheid, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. "Een deurwaarder moet het complete beeld hebben als hij bij een schuldenaar aan de deur komt", aldus Van de Donk. De kosten voor de schuldenaar lopen anders in rap tempo op, waardoor hij eerder nog verder wegzinkt in zijn schuldenmoeras.

VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH)

Voor het uitwisselen van gegevens hebben de NVVK en KBvG een aantal jaar geleden de handen inééngeslagen, met als resultaat de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH). Het doel van deze digitale gegevensuitwisseling is ervoor te zorgen dat de deurwaarder ervan op de hoogte is dat een schuldenaar zich in een schuldhulpverleningstraject bevindt.

Gegevens delen

Om een stapeling van beslagen te kunnen voorkomen, mogen gemeenten dus informatie over huishoudens met schulden delen met gerechtsdeurwaarders. Maar de KBvG merkt dat ongeveer de helft van alle gemeenten dit niet doet. "Het meest gehoorde argument is bescherming van privacy", zegt Van de Donk. Dat is opmerkelijk omdat het ministerie van Sociale Zaken volgens Van de Donk bij herhaling heeft laten weten dat dit helemaal geen issue hoeft te zijn.

VISH-koppeling in Stratech Perspectief

Wilbert van de Donk verzoekt het ministerie van Sociale Zaken de regie naar zich toe te trekken. Maar wist u dat het in Stratech Perspectief heel eenvoudig is om uw gegevens uit te wisselen? Vanuit onze software voor schuldhulpverlening kunt u communiceren met VISH en ontvangt u de gegevens van de gerechtsdeurwaarder. Via de digitale gegevensuitwisseling krijgen gerechtsdeurwaarders een melding dat een cliënt in een schuldhulpverleningstraject zit.

Voordelen voor u als gemeente

Een belangrijk voordeel van VISH is dat het de gemeente veel tijdwinst oplevert wanneer een deurwaarder op de hoogte is van het feit dat een schuldenaar zich in een schuldhulpverleningstraject bevindt. Mogelijk kan de incassoprocedure worden stopgezet zodat er geen nieuwe schulden en geen extra incassokosten ontstaan. Dit helpt het traject versnellen. Ook biedt het rust voor de schuldenaar als deze niet meer met deurwaarders wordt geconfronteerd.

Bron: FD

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van deze gegevensuitwisseling in Stratech Perspectief? Onze Account Manager vertelt u er graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#