icon
Logo

VISH maakt een betere samenwerking mogelijk

Sinds 1 januari 2021 moeten gemeenten gegevens over personen die bekend zijn bij schuldhulpverlening uitwisselen met schuldeisers en gerechtsdeurwaarders.

Voor de gegevensuitwisseling met gerechtsdeurwaarders adviseert de NVVK gemeenten gebruik te maken van de VerwijsIndex Schuldhulpverlening (VISH).

Inmiddels is meer dan een kwart van alle gemeenten aangesloten op VISH, een initiatief van de KBvG en de NVVK. De VerwijsIndex SchuldHulpverlening draagt bij aan een compleet en actueel beeld van schulden en zorgt voor een goede informatiepositie voor alle betrokkenen. Met de VISH-koppeling in Stratech Perspectief is het eenvoudig om aan te sluiten op VISH en gegevens uit te wisselen met gerechtsdeurwaarders.
Meer over de aansluiting op VISH en de koppeling met Stratech Perspectief leest u in dit artikel.

Voorkom het oplopen van schulden

Als gemeente weet u welke huishoudens met (problematische) schulden kampen. Dat is waardevolle informatie voor gerechtsdeurwaarders, die in veel gevallen niet weten of er al sprake is van actieve schuldhulpverlening. Ook weet de deurwaarder niet welke andere schulden de schuldenaar nog heeft bij de overheid, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Met behulp van deze informatie kan voorkomen worden dat de problemen groter worden, bijvoorbeeld door een onjuiste beslaglegging of aanvullende incassokosten.

VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH)

Om het oplopen van schulden te voorkomen, mogen gemeenten met behulp van VISH informatie over huishoudens met schulden delen met gerechtsdeurwaarders. Inmiddels zijn alle gerechtsdeurwaarderskantoren aangesloten op VISH. Uit de praktijk blijkt echter dat dit voor veel gemeenten (nog) niet geldt. Grotendeels omwille van de privacy, het gaat immers om de overdracht van gevoelige persoonsgegevens.

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, ingegaan per 1 januari 2021, zorgt daarin voor verandering. De wetswijziging maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Een reden voor gemeenten om het gebruik van VISH te (her)overwegen.  

Hoe werkt VISH?

VISH draagt bij aan een actueel en volledig beeld van schulden en voorziet daarmee in de informatiebehoefte van deurwaarders. VISH ontvangt middels een koppeling dagelijks actuele informatie omtrent schulden van schuldhulpverlenende instanties, bijvoorbeeld gemeenten. Het gaat daarbij om actuele persoonsgegevens van mensen die in een schuldhulpverleningstraject zitten aangevuld met de contactgegevens van de hulpverlener.

Bij het aanleveren van een nieuw bestand wordt het oude bestand, inclusief verwijzingen naar Burgerservicenummers, verwijderd. De deurwaarder kan vervolgens met VISH toetsen of een burger in een schuldhulpverleningstraject zit of juist niet. Deze toetsing vindt plaats vóór het uitbrengen van een dagvaarding op basis van het BSN. Hieronder ziet u een visuele weergave, afkomstig van SNG, van de werking van VISH in de praktijk:

Hoe kunt u als gemeente aansluiten op VISH?

Om aan te sluiten dient u als gemeente contact op te nemen met SNG. Samen met SNG kunt u de technische aansluiting en de vervolgstappen bespreken. Denk daarbij aan het realiseren van de benodigde documentatie en overeenkomsten. Daaronder vallen de aansluitovereenkomst, eventueel een licentieovereenkomst en het vastleggen van e-mailadressen voor bij het gebruik van de applicatie.

Meer over de aansluiting op VISH vindt u hier in de betreffende documentatie van SNG. 

VISH-koppeling in Stratech Perspectief

Vanuit Stratech Perspectief is het heel eenvoudig om als gemeente gegevens uit te wisselen met VISH.
Na het realiseren van de koppeling kunt u in Stratech Perspectief de bestanden klaarzetten, waarbij u zelf bepaald welke gegevens gedeeld worden met VISH. Zo kunt u aangeven dat u alleen gegevens wil delen van cliënten waarbij een beschikking is afgegeven. Deze gegevens worden vervolgens iedere dag automatisch aangeleverd bij VISH.

Alvorens de VISH-koppeling in Stratech te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat u de SNG Cliënt geïnstalleerd heeft.

Voordelen van VISH voor u als gemeente

Een belangrijk voordeel van aansluiting op de VerwijsIndex SchuldHulpverlening is dat het u als gemeente veel tijd kan besparen. Invorderingsmaatregelen door een deurwaarder kunnen het schuldhulpverleningstraject immers behoorlijk verstoren en kosten veel tijd. Tijd die u beter kunt besteden aan uw cliënt. Tenslotte zorgt het voor meer rust, daar uw cliënt niet langer met deurwaarders wordt geconfronteerd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van VISH in Stratech Perspectief? Ik vertel u er graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#