icon
Logo

Bent u klaar voor de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening?

Voorkomen is beter dan genezen. Zo wil de overheid voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. U geeft binnen uw gemeente reeds op een goede manier invulling aan de schuldhulpverlening.

U helpt mensen uit de schulden, om weer grip op hun leven te krijgen en te participeren in de maatschappij. U weet als geen ander hoe ontwrichtend (problematische) schulden kunnen zijn. Het heeft een impact op het werk, op de gezondheid en op het sociale vlak.

Nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2021

De schuldenproblematiek is een groot en kostbaar maatschappelijk probleem, waarbij een brede maatschappelijke aanpak vereist is. Het uitvoeren van schuldhulpverlening kost veel geld, terwijl u tegelijkertijd rekening moet houden met een beperkt budget om uw doelstellingen te behalen. Daarnaast dient u ook rekening te houden met de implementatie van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021.

Deze nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, ingediend op 11 oktober 2019, gaat in per 1 januari 2021. De gewijzigde Wet maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Het primaire doel van deze wetswijziging is het beter en vroeger helpen van burgers met schulden.

Met de invoering van deze nieuwe Wet moet u sneller inzichtelijk krijgen welke burgers en cliënten dreigende financiële problemen hebben. Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium, aan de hand van één of meerdere signalen, betalingsachterstanden te ontdekken. Dat betekent voor u 2 dingen:

 1. De noodzaak om in een vroeg stadium in contact te komen met mensen om het oplopen van schulden te voorkomen
 2. Het vormgeven van (nieuw) beleid op vroegsignalering, zodat het makkelijker voor u wordt om inwoners met schulden te helpen
Welke signalen worden dan gebruikt bij vroegsignalering?

Er zijn verschillende signalen, in de meeste gevallen betalingsachterstanden, die gebruikt worden bij de vroegsignalering van schulden. Voor een goede implementatie is het belangrijk te bepalen welke betalingsachterstanden het meest relevant zijn en de grootste voorspellende waarde hebben. Tevens is het essentieel dat een goede gegevensoverdracht plaatsvindt tussen samenwerkende organisaties en gemeenten, om zo de betrouwbaarheid en de frequentie van signalen te verhogen.

In de praktijk worden de onderstaande 5 signalen in meer of mindere mate gebruikt voor vroegsignalering. Dit zijn de volgende:

 • Achterstanden bij zorgverzekeraars
 • Achterstanden bij energiebedrijven
 • Huurachterstanden bij woningbouwcorporaties
 • Achterstanden bij waterbedrijven
 • Achterstanden gemeentelijke belastingen

Burgers en cliënten met financiële problemen moeten eerder bij u in beeld zijn, zodat u problematische schulden door de effectieve inzet van vroegsignalering voorkomen. U biedt mensen hulp aan voordat ze daar zelf om vragen.

Onze tips bij het implementeren van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Creëer draagvlak bij alle partijen die binnen de gemeente te maken hebben met vroegsignalering, door hen vanaf het begin bij het project en de voortgang ervan te betrekken.
 • Bepaal welke signalen, bijvoorbeeld door signalen te matchen, een hoge voorspellende waarde hebben en zodanig een goede indicatie vormen voor oplopende schulden.
 • Zorg dat u in beeld heeft op welke manier u het matchen en ontvangen van signalen kunt automatiseren, zodat u bijvoorbeeld met Stratech Perspectief kostbare tijd kunt besparen.
 • Houd bij de vormgeving van nieuw beleid al bij voorbaat rekening met de (eventueel) extra capaciteit die u nodig heeft bij ingang van de nieuwe Wet. Denk aan het plannen van eerste gesprekken met cliënten, en de noodzaak dat deze gesprekken plaatsvinden binnen vier weken nadat u een signaal met een hoge voorspellende waarde heeft ontvangen waarbij de cliënt het aanbod tot een gesprek heeft geaccepteerd.
 • Zorg ervoor dat u de resultaten die u behaalt op het gebied van vroegsignalering goed bijhoudt in een dashboard, zoals bijvoorbeeld Stratech Insight. Zo kunt u de project- en stuurgroep eenvoudig informeren en kunt u snel bijsturen.
 • Zorg dat u in contact komt met andere gemeenten die reeds zijn begonnen met het implementeren van de nieuwe Wet. Zo kunt u van elkaars ervaringen leren en werkt u toe naar een betere implementatie.
Meer weten?

Benieuwd naar hoe onze software uw werkprocessen kan automatiseren en u kan helpen met de implementatie van de nieuwe Wet?

Neem contact op