icon
Logo

Bent u goed voorbereid op de controle van de Kwaliteitseisen CBM?

26 juli 2018

Als bewindvoerder dient u jaarlijks een handhavingsverzoek in te dienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

In hoeverre bent u goed voorbereid op de controle van de kwaliteitseisen CBM door de accountant?

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap (LKB CBM) is opgericht in januari 2016. Het doel is om controle en toelating van curatoren, bewindvoerders en mentoren op basis van het Besluit kwaliteitseisen CBM uit te voeren voor alle rechtbanken in Nederland.

Als betrokken kennispartner vindt Stratech het belangrijk om kennis en informatie te delen. Met dat uitgangspunt organiseren we jaarlijks het IN Congres: hét kennisevent voor onder andere bewindvoerders. Vorige maand vond de vijfde editie plaats, waarbij we het Kwaliteitsbureau hebben uitgenodigd een workshop te verzorgen. Tijdens deze workshop werd onder andere stil gestaan bij de jaarlijkse handhavingscontrole.

Kwaliteitseisen CBM

Onderdeel van de handhavingscontrole is het Accountantsverslag. In dit verslag rapporteert de accountant diens bevindingen over de wijze waarop aan de kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan. Met de softwareoplossing Stratech Perspectief kunt u eenvoudig aantonen dat u voldoet aan deze kwaliteitseisen.

Kwaliteitseis 1: Gegevensreconstructie

Stratech ontzorgt u met de mogelijkheid tot hosting. Onderdeel hiervan is de dagelijkse dubbele back-up van gegevens op twee fysiek gescheiden locaties.

Kwaliteitseis 2: Afwezigheid en vervanging

Binnen Stratech Perspectief kunnen duidelijke functiescheidingen met daarbij horende bevoegdheden worden aangebracht. Zo kunt u er voor zorgen dat een administratief medewerker bijvoorbeeld geen betalingen kan doen of financiële gegevens in kan zien. Dit is volledig naar wens in te richten.

Cliënten kunnen eenvoudig wisselen van verantwoordelijke medewerker bij bijvoorbeeld langdurige afwezigheid. Ook bij ziekte van een medewerker kan er inzicht gekregen worden in de caseload en takenlijst, zodat dit overgedragen kan worden.

Bij de eisen 3 (Belangenverstrengeling) en 4 (Verzekeringen) speelt software geen rol.

Kwaliteitseis 5: Werkprocessen

Binnen Stratech Perspectief kunt u eenvoudig standaard projecten gebruiken of uw eigen projecten inrichten. Hierbij kunt u denken aan de intake, bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching.

Aan een project kunnen de juiste ondersteunende documenten gekoppeld worden, zoals een uitnodiging voor een intake. Deze documenten worden automatisch gevuld met gegevens die binnen Stratech Perspectief aanwezig zijn, zoals data voor een afspraak, cliëntgegevens en gegevens van medewerkers. Zo kan een gepersonaliseerde brief eenvoudig worden gemaild, geprint of aangeboden op de cliëntenportal.

Daarnaast kunnen wij uw proces ondersteunen door geautomatiseerde acties in de actielijst van uw medewerker te plannen. U kunt checklisten inrichten waarmee de consulent controle en grip heeft op het project en de voortgang.

Kwaliteitseisen 6 en 8: Financiële en administratieve organisatie

Als bewindvoerder draagt u zorg voor de financiële huishouding van uw cliënt. Met Stratech Perspectief heeft u de mogelijkheid het gehele betalingsverkeer van uw cliënt over te nemen. Door functiescheiding kan het proces van het fiatteren en verwerken van betalingen gescheiden worden. In de software voert u eenvoudig aparte bankrekeningen voor uw cliënten op.

De software biedt duidelijk inzicht in de financiële stromen en gelden. Door het dagelijks inlezen van bankbestanden zijn de saldo’s actueel en kunt u eenvoudig de digitale Rekening & Verantwoording (conform KEI) genereren. Er kan op betalingen gezocht worden en budgetplannen zijn inzichtelijk.

Kwaliteitseis 7: Klachtenregeling

De software bevat een project dat speciaal voor Klachtenregistratie is bedoeld. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het aantal klachten, de doorlooptijd en het aantal opgeloste klachten te rapporteren.

Kwaliteitseis 9: Bedrijfsinformatie

Stratech Perspectief is een cliëntvolgsysteem waarmee u altijd inzicht heeft in de status van uw cliënt. Het biedt de mogelijkheid om in- en uitstroomredenen en doorlooptijden inzichtelijk te maken.

De software geeft inzicht in het aantal cliënten onder curatele, bewind of mentorschap. Stratech Perspectief bevat tevens een duidelijke registratie van medewerkers en functie.

Kwaliteitseis 10: Dossiervorming

Met Stratech Perspectief heeft u in één oogopslag een overzichtelijk dossier. Middels de dossiercontrole krijgt u inzicht in alle dossierstukken die u van uw cliënt nodig heeft. U kunt bijhouden of deze stukken reeds ontvangen zijn. Bij de audit toont u dit eenvoudig aan.

Met Stratech Perspectief kunt u eenvoudig voldoen aan de Kwaliteitseisen CBM. Voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden over de software, kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten met betrekking tot bewindvoering eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor bewindvoering
#