icon
Logo

Aandacht voor communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers

13 augustus 2019

Eén van de rode draden in het actieplan 'Brede Schuldenaanpak' van het huidige kabinet is gegevensuitwisseling. Daarnaast wordt er ingezet op verdere samenwerking van betrokken partijen. Er is dus veel aandacht voor de communicatie tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Lees hieronder meer over een pilot waar Stratech aan deelneemt.

Digitale communicatie in het schuldregelingstraject

Per brief, e-mail of via portals.. er wordt momenteel op veel verschillende manieren gecommuniceerd tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Om dit te standaardiseren is vanuit de NVVK eind 2017 het project 'Digitale communicatie in het schuldregelingstraject' gestart. Dit project heeft als doel: het verkrijgen van inzicht in de randvoorwaarden voor een privacy-bestendige en beveiligde digitale gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dit moet onder andere de doorlooptijd van het tot stand brengen van een minnelijke schuldregeling verkorten. Hierdoor kunnen kosten worden gereduceerd en de dienstverlening worden verbeterd. 

Schuldenknooppunt

De gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van het Schuldenknooppunt (voorheen NVVK-stekker) dat voldoet aan de gestelde privacy- en beveiligingseisen. De gegevensuitwisseling vindt plaats via een system-to-system koppeling met Stratech Perspectief. In de huidige pilotfase is deze koppeling reeds gerealiseerd. Vol trots kunnen we u melden dat de eerste berichten inmiddels succesvol zijn uitgewisseld! Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van deze ontwikkeling. 

Meer weten?

Neem gerust contact met op met onze specialisten, zij vertellen u graag meer!

Contact opnemen

Over Stratech Perspectief

Onze softwareoplossing Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk en flexibel cliëntvolgsysteem waarmee u al uw activiteiten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

Software voor schuldhulpverlening
#