icon
Logo

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de verplichting vastgelegd voor gemeenten om inwoners met (problematische) schulden te helpen.

We gaan in dit artikel in op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, beschrijven de integrale hulpverlening en sluiten af met een stuk over de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Schuldhulpverlening een verplichte taak voor gemeenten

In Nederland wordt de schuldhulpverlening al geruime tijd uitgevoerd door gemeenten.
Pas vanaf 9 februari 2012, het moment waarop de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking is getreden, is schuldhulpverlening een wettelijke en als zodanig verplichte taak voor gemeenten.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een kaderwet. Dat betekent dat u als gemeente veel vrijheid heeft bij het vormgeven van het beleid rondom schuldhulpverlening. Zo kunt u rekening houden met de specifieke hulp die aansluit bij de behoeften van inwoners van uw gemeente. Wel dient u rekening te houden met de samenhang met andere wetten, waaronder de Algemene Wet Bestuursrecht.

Het voornaamste doel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wgs in het kort, is het beter helpen van mensen met (problematische) schulden door het realiseren van een effectievere schuldhulpverlening. Een effectieve schuldhulpverlening die bestaat uit gerichte hulp met aandacht voor niet alleen het oplossen van de schulden, maar juist ook voor de achterliggende oorzaken van het ontstaan van deze schulden.

Integrale schuldhulpverlening

Integrale schuldhulpverlening gaat om meer dan het oplossen van de financiële problemen van uw cliënt op dat moment. Het gaat om aandacht voor de achterliggende problematiek, met als doel het achterhalen en verhelpen van de oorzaak van de schulden. Financiële problemen en schulden in het bijzonder ontstaan niet zomaar. In veel gevallen gaan financiële problemen samen met mentale, of sociale problemen. Denk aan relatieproblemen, werkloosheid, een ziekte, een verslaving of simpelweg het niet goed om kunnen gaan met geld.

Aandacht voor de achterliggende oorzaken die een rol spelen bij de totstandkoming van schulden heeft een tweetal belangrijke voordelen. Om te beginnen helpt het u om te voorkomen dat inwoners die u uit de schulden helpt, na 5 tot 10 jaar opnieuw in de schulden terechtkomen. Daarnaast betekent het voorkomen van recidive, dat mensen sneller weer onderdeel kunnen uitmaken van de maatschappij.

Een ander voordeel is dat u, door inzicht in de achterliggende problematiek, uw inwoners die extra kans lopen op het krijgen van schulden beter leert kennen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met schulden of zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. De inzichten die u opdoet over het gedrag van mensen met oplopende schulden kunnen als basis dienen bij het formuleren van toekomstig beleid.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, zoals ingediend op 11 oktober 2019, is ingegaan op  1 januari 2021.  Met het ingaan van de nieuwe Wet is het gemeenten toegestaan om persoonsgegevens uit te wisselen ten behoeve van schuldhulpverlening.

Daarnaast maakt de wijziging van de Wet van de vroegsignalering van schulden een verplichte taak voor gemeenten.  Dat betekent dat u sneller inzichtelijk moet krijgen welke burgers dreigende financiële problemen hebben. Alleen door in een vroeg stadium met burgers in contact te komen, kunt u het oplopen van schulden voorkomen voordat het te laat is.

Lees hier meer over de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.