icon
Logo

Vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling overhoudt om van te leven.

Bij het bepalen van de hoogte van het vrij te laten bedrag wordt rekening gehouden met inkomen uit arbeid, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten.

Hoe is het vrij te laten bedrag opgebouwd?

Het vrij te laten bedrag is minstens zo hoog als de beslagvrije voet en komt in beginsel overeen met 95% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm. Dit bedrag is niet definitief en kan per persoon verschillen. Zo is het Vrij te laten bedrag opgebouwd uit:

  • De beslagvrije voet
  • Een toeslag voor wonen en zorg (indien van toepassing)
  • Een reserveringstoeslag (indien van toepassing)

De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen dat uw cliënt behoudt om de vaste lasten te betalen. In de praktijk wordt de beslagvrije voet echter regelmatig te laag vastgesteld. Ook weten schuldeisers en deurwaarders regelmatig niet van elkaar dat er beslag gelegd is op een inkomen. Het gevolg is dat de schuldenaar in kwestie met een dubbele beslaglegging te maken krijgt en zo onder het bestaansminimum terechtkomt. 

Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Het doel van de wetswijziging is het beschermen van mensen op wiens inkomen beslag is gelegd. Meer over de wetswijziging leest u in dit artikel over de wijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Toeslag voor wonen en zorg

Om te voorkomen dat uw cliënt de kosten voor wonen en zorg niet kan betalen, wordt gerekend met een toeslag bovenop de beslagvrije voet. Deze toeslag komt bovenop de beslagvrije voet.

Aanvullende correcties

In sommige gevallen is ook sprake van aanvullende correcties. Voorbeelden hiervan zijn een arbeidstoeslag, kosten voor school en kinderopvang en een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Waarom is het vrij te laten bedrag zo belangrijk?

Op basis van het vrij te laten bedrag wordt bepaald welk bedrag de schuldenaar beschikbaar moet hebben ter aflossing van schulden, ofwel de afloscapaciteit.

Een foute berekening van het vrij te laten bedrag kan enorme gevolgen hebben. Is het vrij te laten bedrag te laag, dan ontstaan er al gauw nieuwe schulden omdat uw cliënt de vaste lasten niet kan betalen. Is het bedrag echter te hoog, dan loopt u het risico dat schuldeisers niet mee willen werken of zelfs wantrouwend kunnen worden. Een hoger vrij te laten bedrag betekent immers dat er minder geld overblijft om schulden aan schuldeisers mee te voldoen.

Een goede berekening van het VTLB is daarmee cruciaal voor het slagen van een schuldregeling. Houdt bij het berekenen van het vrij te laten bedrag daarom rekening met tenminste de volgende veelgemaakte fouten:

  • Uw cliënt ontvangt te hoge toeslagen
  • Uitgaan van een verkeerde samenlevingsvorm
  • Niet rekening houden met een leaseauto
  • Niet verwerken reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Vrij te laten bedrag berekenen

Om fouten en onduidelijkheden te voorkomen wordt het vrij te laten bedrag op uniforme wijze berekend. Om de berekening op uniforme wijze plaats te laten vinden, wordt gebruik gemaakt van de Recofa-methode. De Recofa-methode is ontwikkeld door een werkgroep die bestaat uit rechter-commissarissen gespecialiseerd in faillissementen.

Het Vrij te laten bedrag berekenen in Stratech Perspectief

Het Vrij te laten bedrag berekenen in Stratech Perpectief doet u aan de hand van de Vtlb-calculator. Om ervoor te zorgen dat de software altijd up-to-date is, houden we de wijzingen in wet- en regelgeving goed in de gaten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de wijzigingen die tweemaal per jaar doorgevoerd worden in de Vtlb-calculator.

Zo zijn in de meest recente versie van de Vtlb-calculator (versie 3.7.1) de normbedragen aangepast. Opvallend hierbij is het forfaitair bedrag voor de autokosten. Door de daling van de WA+ verzekering en de lagere benzineprijzen als gevolg van de coronacrisis is het forfaitair bedrag gedaald van € 197,94 naar € 164,95 per maand. Een flinke daling, met aanzienlijke consequenties voor de schuldenaars die het betreft.

Meer weten?

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken in onze software voor schuldhulpverlening.

Contact opnemen