icon
Logo

Vrij te laten bedrag

Het vrij te laten bedrag(vtlb) is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling overhoudt om van te leven.

Bij het bepalen van de hoogte van het vrij te laten bedrag wordt rekening gehouden met inkomen uit arbeid, bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten.

Hoe is het vrij te laten bedrag opgebouwd?

Het vrij te laten bedrag is minstens zo hoog als de beslagvrije voet en komt in beginsel overeen met 95% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm. Dit bedrag is niet definitief en kan per persoon verschillen. Bij het vastellen van het vrij te laten bedrag houdt u rekening met:

 • De beslagvrije voet
 • Een toeslag voor wonen en zorg (indien van toepassing)
 • Aanvullende correcties

De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen dat uw cliënt behoudt om de vaste lasten te betalen. In de praktijk wordt de beslagvrije voet echter regelmatig te laag vastgesteld. Ook weten schuldeisers en deurwaarders regelmatig niet van elkaar dat er beslag gelegd is op een inkomen. Het gevolg is dat de schuldenaar in kwestie met een dubbele beslaglegging te maken krijgt en zo onder het bestaansminimum terechtkomt. 

Per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is het beschermen van mensen op wiens inkomen beslag is gelegd. Meer over de wetswijziging leest u in dit artikel over de wijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Toeslag voor wonen en zorg

Om te voorkomen dat uw cliënt de kosten voor wonen en zorg niet kan betalen, wordt gerekend met een toeslag bovenop de beslagvrije voet. Deze toeslag komt bovenop de beslagvrije voet.

Aanvullende correcties

In sommige gevallen is ook sprake van aanvullende correcties. Voorbeelden hiervan zijn een arbeidstoeslag, kosten voor school en kinderopvang en een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Waarom is het vrij te laten bedrag zo belangrijk?

Op basis van het vrij te laten bedrag wordt bepaald welk bedrag uw cliënt beschikbaar moet hebben ter aflossing van schulden, ofwel de afloscapaciteit.

Een foute berekening van het vrij te laten bedrag kan enorme gevolgen hebben. Is het vrij te laten bedrag te laag, dan ontstaan er al gauw nieuwe schulden omdat uw cliënt de vaste lasten niet kan betalen. Is het bedrag echter te hoog, dan loopt u het risico dat schuldeisers niet mee willen werken of zelfs wantrouwend kunnen worden. Een hoger vrij te laten bedrag betekent immers dat er minder geld overblijft om schulden aan schuldeisers mee te voldoen.

Een goede berekening van het VTLB is daarmee cruciaal voor het slagen van een schuldregeling. Houd bij het berekenen van het vrij te laten bedrag daarom in ieder geval rekening met:

 • De hoogte van de toeslagen die uw cliënt ontvangt
 • De juiste samenlevingsvorm
 • De eventuele aanwezigheid van een lease-auto
 • De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Vrij te laten bedrag berekenen

Om fouten en onduidelijkheden te voorkomen wordt het vrij te laten bedrag op uniforme wijze berekend. Om de vtlb-berekening op uniforme wijze plaats te laten vinden, wordt gebruik gemaakt van de Recofa-methode. De Recofa-methode is ontwikkeld door een werkgroep die bestaat uit rechter-commissarissen gespecialiseerd in faillissementen. 

Om het vrij te laten bedrag te berekenen maakt u gebruik van de Vtlb-calculator. De calculator wordt aangeboden door Bureau Wsnp en tweemaal per jaar geactualiseerd om te voldoen aan actuele wet- en regelgeving. 

De Vtlb-calculator

U heeft als gemeente de mogelijkheid om de calculator als zelfstandig programma te gebruiken of deze te laten integreren in uw software voor schuldhulpverlening. Vanzelfsprekend geeft de geïntegreerde calculator dezelfde uitkomsten als het zelfstandige programma, de twee zijn immers techinsich gezien hetzelfde. We zien echter dat veel gemeenten ervoor kiezen om de Vtlb-calculator te laten integreren in hun software voor schuldhulpverlening. Daar zijn verschillende redenen voor:

 1. U hoeft de afloscapaciteit niet apart te berekenen;
 2. Bij het starten van een schuldregeling worden bedragen uit de Vtlb-calculator automatisch overgenomen;
 3. De afloscapaciteit kan automatisch worden opgenomen in brieven, documenten en de schuldregeling;
 4. Kosten voor financieel beheer zijn apart inzichtelijk en worden verwerkt in het voorstel;
 5. U kunt een Vtlb-berekening opslaan in het dossier van uw cliënt en als bijlage meesturen bij het voorstel.

We begrijpen dat er bij het berekenen van het vrij te laten bedrag veel komt kijken. Wellicht is op termijn zelfs een herberekening nodig, of heeft u inzicht nodig in de historie van de afloscapaciteit. Om u zoveel mogelijk in uw dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen is in Stratech Perspectief:

 • De afloscapaciteit inzichtelijk 
 • De historie van de aflloscapaciteit beschikbaar
 • Heeft u de mogelijkheid om een herberekening uit te voeren van een (oude) vtlb-berekening

Actuele versie van de Vtlb-calculator

Op 11 mei heeft Bureau Wsnp versie 4.0.4 van de Vtlb-calculator vrijgegeven. In deze versie is de calculator op twee belangrijke punten aangepast. Om te beginnen is de achterliggende techniek gewijzigd, in een poging om problemen bij de installatie te voorkomen. Daarnaast is er geen directe koppeling met de SNG rekentool meer, maar gaat het via een tussenstation. U heeft daarom voor de installatie van versie 4.0.4 van de Vtlb-calculator geen certificaten meer nodig. Tenslotte is het nominaal bedrag uitgebreid met twee correcties: de correctie individuele lasten en de correctie voor de pensioengerechtigde leeftijd. 

Meer weten?

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden van de Vtlb-calculator te bespreken in onze software voor schuldhulpverlening.

Contact opnemen