icon
Logo

Moratorium

Een moratorium geeft uw cliënt tijdelijk extra ruimte om te werken aan een stabiele, schuldenvrije toekomst.

Afhankelijk van de situatie van uw cliënt kunt u een breed of een smal moratorium aanvragen.  

In dit artikel bespreken we beide varianten en staan we stil bij de wijze waarop u een moratorium dient aan te vragen.

Wat is een moratorium?

Een moratorium is een rechtsmiddel om uw cliënt in geval van een bedreigende situatie te beschermen. Schuldeisers kunnen zolang het  moratorium actief is namelijk geen schulden opeisen of overgaan tot andere maatregelen, zoals het ontruimen van de woning. U gebruikt een moratorium om uw cliënt de ruimte te geven om te werken aan een stabiele, schuldenvrije toekomst.

Bij het aanvragen van een moratorium heeft u, afhankelijk van de situatie van uw cliënt, twee mogelijkheden. Zo kunt u een breed of een smal moratorium aanvragen. Hoewel een breed en een smal moratorium een ander doel hebben, heerst er in de dagelijkse praktijk de nodige verwarring over. 

We gaan hieronder in op de verschillen tussen een breed moratorium en een smal moratorium. Zo bekijken en vergelijken we de voorwaarden waar u bij de aanvraag aan moet voldoen. Tenslotte komt de wijze waarop de aanvraag ingediend te worden aan de orde.  

Smal moratorium

Het stabiliseren van de financiële situatie van uw cliënt neemt veel tijd in beslag.
Komt uw cliënt gedurende het minnelijke traject in een bedreigende situatiie terecht, dan kan een smal moratorium uitkomst bieden. 

Een smal moratorium kan aangevraagd worden om te voorkomen dat uw cliënt afgesloten wordt van gas, elektra of water. Ook kunt u hiermee een ontruiming van de woning voorkomen, zoals hierboven besproken.

Om in aanmerking te komen voor een smal moratorium moet de rechtbank in ieder geval het volgende kunnen beoordelen:

 • Dat er sprake is van een bedreigende situatie
 • Dat u bezig bent met een schuldregeling voor uw cliënt, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de stabilisatie niet wordt gezien als onderdeel van het minnelijke traject
 • Dat uw cliënt tijdens het moratorium de reguliere vaste lasten kan betalen en het aantal schulden niet oploopt
 • De situatie omtrent het ontstaan van de schulden

Daarnaast dient u te vermelden wat de huidige status van de schuldhulpverlening is en hoe lang het moratorium van kracht moet zijn. Uw cliënt moet zijn of haar verplichtingen gedurende het moratorium nakomen.

Hoe kunt u bepalen hoe lang het moratorium van kracht moet zijn?

De duur van een moratorium is afhankelijk van het akkoord van schuldeisers, maar is maximaal 6 maanden. Om de duur van het moratorium vervolgens vast te stellen heeft u inzicht nodig in het verloop van het minnelijke traject. Op basis van de resterende duur van het minnelijke traject kunt u bepalen hoe lang het moratorium noodzakelijk is.

Een bedreigende situatie aantonen

Daarnaast moet u kunnen aantonen dat er sprake is van een actuele, bedreigende situatie. Om te bewijzen dat er sprake is van een situatie die actueel en bedreigend is moet u tenminste één van de onderstaande zaken kunnen overleggen:

 • Kopie van een ontruimingsvonnis
 • Kopie van besluit om gas, elektra of water af te sluiten
 • Kopie van besluit om de zorgverzekering door het uitblijven van betalingen te beëindigen
 • Een dagvaarding
 • Een aanzegging

Daarnaast is het belangrijk dat u duidelijk maakt dat de bedreigende situatie niet op een andere manier voorkomen had kunnen worden.

Hoe wordt een smal moratorium aangevraagd?

Een smal moratorium vraagt u aan met behulp van een verzoekschrift bij de rechtbank.
De aanvrager kan zowel de schuldenaar als het college van B&W zijn.

Breed moratorium

U kunt een breed moratorium voor uw cliënt aanvragen wanneer het u niet lukt om de financiële situatie van uw cliënt te stabiliseren. Zo kan uw cliënt problemen ondervinden doordat schuldeisers blijven incasseren, wat de situatie alleen maar erger maakt. De schuldenlast loopt in dat geval het risico problematisch te worden zonder dat er zicht is op verbetering.

Wat is het verschil tussen een breed en een smal moratorium?

Een breed moratorium verschilt van een smal moratorium doordat er geen zicht op een schuldregeling hoeft te zijn. U maakt gebruik van een breed moratorium om de financiële situatie te stabiliseren. Een smal moratorium daarentegen kunt u aanvragen om uw cliënt gedurende het minnelijke traject te beschermen tegen bijvoorbeeld een huisuitzetting.

Met een breed moratorium is het niet mogelijk om een ontruiming of een afsluiting van energie of water te voorkomen. Daar heeft u een smal moratorium voor nodig.

Om in aanmerking te komen voor een breed moratorium moet u de volgende zaken overleggen:

 • Een overzicht waarin de omvang van de bedoel, de hoogte van de schulden en tenslotte de namen en woonplaatsen van schuldeisers blijken
 • Een overzicht van beslagen zoals vastgelegd in het beslagregister van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 • Een beargumenteerde verklaring van het college B&W dat een afkoelingsperiode noodzakelijk is
 • Een plan van aanpak in combinatie met een machtiging tot beheer
 • Een formulier waarin uw cliënt verklaart volledig mee te werken aan de totstandkoming van de schuldregeling

Heeft de rechtbank het verzoek goedgekeurd, dan begint de afkoelingsperiode van 6 maanden. In de afkoelingsperiode kan uw cliënt niet tot betaling van schulden worden verplicht door de schuldeisers. Beslagen en verrekeningen worden daarnaast tijdelijk opgeschort.

Hoe wordt een breed moratorium aangevraagd?

In tegenstelling tot een smal moratorium kan een breed moratorium enkel aangevraagd worden door het college van B&W.

Meer weten?

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken in onze software voor schuldhulpverlening.

Contact opnemen