icon
Logo

De beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van uw cliënt waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen.

Van de beslagvrije voet is sprake wanneer iemand schulden heeft en er beslag is gelegd op het inkomen.

De hoogte van de beslagvrije voet

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw cliënt kan de hoogte van de beslagvrije voet verschillen.
Over het algemeen geldt dat 95% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm gelijk is aan de beslagvrije voet. De beslagvrije voet geldt onder andere voor het te ontvangen loon, pensioen, lijfrente en de alimentatie.

Bij het bepalen van de hoogte van de beslagvrije voet dient ook rekening gehouden te worden met de woonkosten, de ziektekostenverzekering en de inkomsten van een eventuele partner. 

Op welke vormen van inkomen mag geen beslag gelegd worden?

Er mag niet zonder meer op iedere vorm van inkomen beslag gelegd worden. Zo mag er bijvoorbeeld geen beslag gelegd worden op de bijzondere bijstand, een overlijdensuitkering, studiefinanciering of kinderbijslag.

Ook geldt om mensen die van toeslagen afhankelijk zijn te beschermen, een verbod op beslag op zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Het vaststellen van de beslagvrije voet

Zoals u begrijpt is de beslagvrije voet per persoon verschillend, omdat u rekening moet houden met de persoonlijke situatie van uw cliënt. Als gemeente krijgt u doorgaans met de beslagvrije voet te maken in geval van een beslag op uitkeringen.

In de praktijk wordt de beslagvrije voet bepaald door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder bepaalt de beslagvrije voet aan de hand van gegevens die in een eerder stadium zijn aangeleverd door uw cliënt.

Helaas is gebleken dat het vaststellen van de beslagvrije voet moeizaam en in veel gevallen niet goed verloopt, met als gevolg dat het te laag wordt vastgesteld. Om mensen met een beslag op hun inkomen beter te beschermen, heett er een wijziging plaatsgevonden: de wijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Wijziging Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De wijziging van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet maakt het voor gemeenten en deurwaarders mogelijk dat er direct gebruik gemaakt kan worden van informatie die bij overheidsinstanties voorhanden is.

In de huidige situatie geeft de schuldenaar zelf inzicht in zijn of haar inkomsten en uitgaven. Een werkwijze die, zo is gebleken, nogal foutgevoelig is. Vergeet de schuldenaar iets aan te geven, of levert hij of zij de verkeerde informatie aan, dan kunnen de gevolgen groot zijn.  Extra schulden liggen door een te lage beslagvrije voet op de loer,  financiële rust is daarmee verder weg dan ooit.

Om dit te voorkomen is in 2017 de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen.Het doel van de nieuwe Wet is het beter beschermen van mensen met schulden door u als gemeente, maar ook een gerechtsdeurwaarder, rechtstreeks toegang te geven tot de systemen van de Belastingdienst en het UWV, om zo de benodigde informatie zelf te verkrijgen.  

Op deze manier beschikt u niet alleen over het meest recente inkomen, maar krijgt u ook een beeld bij de ontwikkeling van het inkomen gedurende de afgelopen 4 maanden. Zo worden ook bestaande beslagen zichtbaar, en kunt u beter voorkomen dat de schuldenaar onder het bestaansminimum terechtkomt. Het realiseren van deze gegevensuitwisseling is echter lastiger gebleken dan gedacht. Om die reden is de Wet destijds uitgesteld tot januari 2021.

Meer hierover kunt u lezen in ons artikel over de wijziging van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.

Beslagvrije voet niet goed vastgesteld

Bent u van mening dat de beslagvrije voet niet goed is vastgesteld, dan zijn er een aantal dingen die u kunt doen.

Zelf ter controle de beslagvrije voet  berekenen

U kunt namens uw cliënt de beslagvrije voet berekenen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een rekenmodule, ontwikkeld door Stimulansz en Schuldinfo. De rekenmodule vindt u hier.

Een herberekening aanvragen

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een herberekening. Ontbreekt er informatie of heeft uw cliënt iets niet goed doorgegeven? Dan kunt u in overlet met de cliënt een herberekening bij de gerechtsdeurwaarder in kwestie aanvragen. 

Het verschil met het vrij te laten bedrag

In de praktijk worden de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag regelmatig door elkaar gebruikt. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van uw cliënt waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. Het vrij te laten bedrag daarentegen, is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling over moet houden om van te leven. In beide gevallen is er sprake van schulden, in geval van het vrij te laten bedrag is er echter daarnaast sprake van een schuldregeling. Om het vrij te laten bedrag te berekenen maakt u gebruik van de beslagvrije voet, waar u vervolgens correcties op doorvoer op het gebied van arbeid, wonen en zorg.