icon
Logo

Afloscapaciteit

In uw werk heeft u regelmatig te maken met het berekenen van de afloscapaciteit van uw cliënt.

In dit artikel bespreken we de afloscapaciteit en hoe u het kunt berekenen. Aansluitend gaan we in op de verschillen tussen het VTLB en de beslagvrije voet.

We sluiten af met een toelichting op het berekenen van de afloscapaciteit in onze software voor schuldhulpverlening.

De afloscapaciteit

De afloscapaciteit is het bedrag dat uw cliënt maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn of haar schulden. U gebruikt de afloscapaciteit onder andere bij het vaststellen van het aanbod voor de schuldeisers. Om de afloscapaciteit te berekenen dient u zicht te baseren op het inkomen van uw cliënt én het vrij te laten bedrag (VTLB).

Hoe bereken ik de afloscapaciteit?

De afloscapaciteit wordt berekend door het Vrij Te Laten Bedrag in mindering te brengen op het inkomen. In formulevorm ziet het er als volgt uit:

Inkomen – Vrij Te Laten Bedrag = Afloscapaciteit

Het Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het Vrij te laten bedrag is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling over moet houden om van te leven. Het Vrij te laten bedrag wordt doorgaans berekend met behulp van de Recofa-methode. De Recofa-methode is ontwikkeld door een werkgroep die bestaat uit rechters gespecialiseerd zijn in faillissementen.

Het doel van deze methode is dat alle schuldhulpverleners het Vrij te laten bedrag op dezelfde manier berekenen. Zo kan het Vrij te laten bedrag universeel gebruikt worden om de afloscapaciteit te berekenen.

Het Vrij te laten bedrag is minstens zo hoog als de beslagvrije voet en komt in beginsel overeen met 90% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm. Dit bedrag is niet definitief en kan per persoon verschillen. Zo kan er sprake zijn van:

  • Een arbeidstoeslag van 5% indien uw cliënt werkt
  • Een toeslag voor wonen en zorg
  • Een reserveringstoeslag

 

Verschil tussen het Vrij te laten bedrag en de beslagvrije voet

In de praktijk heerst er nog wel eens verwarring over het verschil tussen het Vrij te laten bedrag en de beslagvrije voet. Het Vrij te laten bedrag, zoals we hierboven hebben beschreven, is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling over moet houden om van te leven. Voordat u de afloscapaciteit kunt berekenen moet het Vrij te laten bedrag bekend zijn.

De beslagvrije voet daarentegen is het deel van het inkomen van uw cliënt waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen. Het Vrij te laten bedrag mag in geen geval onder de beslagvrije voet uitkomen.

Afhankelijk van de persoonlijke situatie van uw cliënt gelden verschillende basisbedragen. Over het algemeen geldt 90% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm als de beslagvrije voet.
Dit geldt onder andere voor het te ontvangen loon, pensioen, lijfrente en indien van toepassing alimentatie.

De beslagvrije voet is echter niet bij iedere vorm van inkomen van toepassing. Zo geldt er geen beslagvrije voet bij een freelance-inkomen, een VUT-uitkering, een vergoeding voor gemeenteraadsleden, huurtoeslag of zorgtoeslag.

In een dergelijke situatie kan de kantonrechter op verzoek de beslagvrije voet toch van toepassing verklaren. Hiervoor moet uw cliënt echter wel aan kunnen tonen niet over ander inkomen te beschikken, met als gevolg dat de kwaliteit van leven in het geding komt.

De afloscapaciteit berekenen in Stratech Perspectief

Om verwarring te voorkomen hebben we het berekenen van de afloscapaciteit in onze software voor schuldhulpverlening zo eenvoudig mogelijk gemaakt. We leggen hieronder uit hoe u dat doet.

In Stratech Perspectief beschikt u over een VTLB-formulier waar u alle relevante gegevens in kunt vullen. Wanneer deze ingevuld zijn berekent u eenvoudig het Vrij te laten bedrag. Onze software houdt hierbij automatisch rekening met de woonsituatie van uw cliënt. 

De VTLB berekening kunt u vervolgens gebruiken om te bepalen wat de afloscapaciteit van uw cliënt is. Zo  stelt u in enkele klikken een aanbod voor de schuldeisers vast.

Bereken de afloscapaciteit zonder zorgen

Brochure aanvragen