icon
Logo

Afloscapaciteit

In uw werk heeft u regelmatig te maken met het berekenen van de afloscapaciteit van uw cliënt.

In dit artikel bespreken we de afloscapaciteit en hoe u het kunt berekenen. Aansluitend gaan we in op de verschillen tussen het VTLB en de beslagvrije voet.

We sluiten af met een toelichting op het berekenen van de afloscapaciteit in onze software voor schuldhulpverlening.

De afloscapaciteit

De afloscapaciteit is het bedrag dat uw cliënt maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn of haar schulden. U gebruikt de afloscapaciteit onder andere bij het vaststellen van het aanbod voor de schuldeisers. Om de afloscapaciteit te berekenen dient u zicht te baseren op het inkomen van uw cliënt én het vrij te laten bedrag (VTLB).

De afloscapaciteit berekenen

De afloscapaciteit wordt berekend door het Vrij Te Laten Bedrag in mindering te brengen op het inkomen. In formulevorm ziet het er als volgt uit:

Inkomen – Vrij Te Laten Bedrag = Afloscapaciteit

Het Vrij te laten bedrag (VTLB)

Het Vrij te laten bedrag is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling over moet houden om van te leven. Het Vrij te laten bedrag wordt doorgaans berekend met behulp van de Recofa-methode. De Recofa-methode is ontwikkeld door een werkgroep die bestaat uit rechters gespecialiseerd in faillissementen.

Het doel van deze methode is dat alle schuldhulpverleners het Vrij te laten bedrag op dezelfde manier berekenen. Zo kan het Vrij te laten bedrag universeel gebruikt worden om de afloscapaciteit te berekenen.

Het Vrij te laten bedrag is minstens zo hoog als de beslagvrije voet en komt in beginsel overeen met 95% van de voor uw cliënt geldende bijstandsnorm. Bij het vaststellen van het Vrij te laten bedrag wordt aansluitend rekening gehouden met:

  • Een arbeidstoeslag indien uw cliënt werkt
  • Correcties voor wonen en zorg
  • Een reserveringstoeslag
  • Correcties woon-werkverkeer
  • Kosten voor school en kinderopvang
  • Reservering voor het eigen risico

Verschil tussen het Vrij te laten bedrag en de beslagvrije voet

In de praktijk heerst er nog wel eens verwarring over het verschil tussen het Vrij te laten bedrag en de beslagvrije voet. Het Vrij te laten bedrag, zoals we hierboven hebben beschreven, is het bedrag dat uw cliënt tijdens een schuldregeling over moet houden om van te leven. Voordat u de aflossingscapaciteit kunt berekenen moet het Vrij te laten bedrag bekend zijn. Het Vrij te laten bedrag is alleen van toepassing op mensen met schulden die een minnelijk schuldregelingstraject doorlopen bij de gemeente of waarop de Wsnp van toepassing is. Het Vrij te laten bedrag mag in geen geval onder de beslagvrije voet uitkomen. 

De beslagvrije voet daarentegen is het deel van het inkomen van uw cliënt waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen en staat niet direct in verband met schuldhulpverlening. Per 1 januari 2021 bepalen de leefsituatie en de inkomenssituatie de hoogte van de beslagvrije voet. Zo geldt er voor mensen met een laag inkomen, een inkomen op of onder bijstandsnivesu een beslagvrije voet van 95% van de betreffende bijstandsnorm. Voor inwoners met een middeninkomen geldt tevens een beslagvrije voet van 95%, echter in dit geval verhoogd met een compensatiekop. Inwoners met een hoog inkomen hebben te maken met een maximale beslagvrije voet die bestaat uit een vast bedrag. 

De afloscapaciteit berekenen in Stratech Perspectief

Om fouten te voorkomen hebben we het berekenen van de afloscapaciteit in onze software voor schuldhulpverlening zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

Zo beschikt u in Stratech Perspectief over een Vtlb-formulier waar u alle relevante gegevens in kunt vullen. Met behulp van het formulier berekent u eenvoudig het Vrij te laten bedrag. Onze software houdt hierbij automatisch rekening met de woonsituatie van uw cliënt. De Vtlb-berekening kunt u vervolgens gebruiken om te bepalen wat de afloscapaciteit van uw cliënt is. Zo stelt u in enkele klikken een aanbod voor de schuldeisers vast. Daarnaast is in Stratech Perspectief:

  • De afloscapaciteit inzichtelijk
  • De historie van de afloscapaciteit beschikbaar 
  • De mogelijkheid om een herberekening uit te voeren van een (oude) Vtlb-berekening

De afloscapaciteit berekenen zonder zorgen?

Ontdek de mogelijkheden van Stratech Perspectief
#