icon
Logo

Stichting De Schuldencoach gaat voor kwaliteit met Stratech

01 juni 2015
 

Stichting De Schuldencoach bevindt zich in hartje Leeuwarden en voert beschermingsbewindvoering uit. De stichting werd in 2012 opgericht, vlak na de oprichting heeft De Schuldencoach gekozen voor Stratech Perspectief en zijn ze sterk gegroeid. Wij vroegen voorzitter Anne-Oetze van der Burg naar zijn ervaringen met Stratech. 

Over Stichting de Schuldencoach

Stichting De Schuldencoach voert momenteel beschermingsbewind uit voor 120 cliënten, waarvan het merendeel van de dossiers schuldenbewinden zijn. "De stichting heeft als doelstelling om mensen te helpen financieel gezond te worden en/of te blijven. Dat proberen we te bereiken door beschermingsbewind in te stellen. Het hoeft natuurlijk niet te zijn dat mensen met schulden binnenkomen, we hebben ook bewinden zonder schulden. Dat zijn mensen die hier komen en aangeven wel graag bewindvoering te hebben, want dat voorkomt dat ze in de problemen komen.", aldus Anne-Oetze van der Burg.

Van intake tot doorverwijzing naar schuldhulpverlening

Nieuwe klanten die zich melden bij De Schuldencoach worden gevraagd het intakeformulier op de website in te vullen. "Als dit lukt, weten we al meteen dat er een motivatie is. Wanneer het niet lukt, krijg je vaak later ook problemen met deze klanten. Daarom willen we dat intakeformulier volledig ingevuld hebben", aldus Anne-Oetze. Daarna worden de mensen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, hierbij is het voor Anne-Oetze erg belangrijk dat hij en zijn collega's het vertrouwen hebben de cliënt echt te kunnen helpen. Indien dit het geval is wordt de aanvraag ingediend bij de rechtbank. Wanneer er uitspraak is gedaan begint de periode van het bewind.

Anne-Oetze schetst hoe een traject voor de cliënt er uit ziet: "Standaard gaan we 13 maanden stabiliseren. In deze periode beheren we alle inkomsten en uitgaven en zorgen we ervoor dat het volledige inkomen binnenkomt door bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen. Daarnaast brengen we de schulden in beeld. Wanneer dat in beeld is en het inkomen stabiel is, worden de cliënten doorverwezen naar de schuldhulpverlening".

Keuze voor Stratech Perspectief

"Nadat we onze stichting vorm hadden gegeven en bepaald hadden wat we wilden gaan doen, werd al snel duidelijk dat we goede software nodig hadden. We hebben, na een vergelijking met diverse partijen, gekozen voor Stratech. De belangrijkste reden van deze keuze was dat Stratech Perspectief ook ondersteuning biedt voor schuldhulpverlening", vertelt Anne-Oetze over de keuze voor Stratech Perspectief.

Kwaliteit van dienstverlening staat voorop

Voor de Schuldencoach is het belangrijk dat ze kwaliteit kunnen leveren. "Omdat we de kwaliteit voorop willen stellen, hebben we het afgelopen jaar qua aantal cliënten op de rem getrapt. We willen de huidige portefeuille kwaliteit blijven bieden, dat is voor ons belangrijk. We willen ervoor zorgen dat de dossiers naar de schuldhulpverlening toe gaan", zegt Anne-Oetze.

Betrouwbare software die goed ondersteund is belangrijk

De Schuldencoach is mede in staat deze kwaliteit te leveren door de ondersteuning van Stratech Perspectief. "Het belangrijkste aspect van software is dat het betrouwbaar is. Het gaat om betalingsverkeer en hetgeen je erin zet, moet ook op die manier worden uitgevoerd. Je moet erop kunnen vertrouwen dat het betalingsverkeer goed loopt." Een ander aspect dat Anne-Oetze erg belangrijk vindt is dat de software ondersteunend is: "Het moet werk uit handen nemen en je ondersteunen. Bijvoorbeeld met het vastleggen van schulden".

Postverwerking en dossiermogelijkheid: 'je ziet hier geen ordners'

"Andere ondersteuning van de software is bijvoorbeeld het vastleggen van stukken in een dossier zodat je stukken eenvoudig terug kunt vinden. Dat is ook belangrijk, want heel vaak heb je toch bepaalde stukken weer nodig voor bijvoorbeeld aanvraag voor de bijstand of kwijtschelding. Dat kunnen we met Stratech Perspectief efficiënt doen." Stichting de Schuldencoach maakt gebruik van de DMS koppeling uit Stratech Perspectief en heeft ook een digitaal archief. Anne-Oetze vertelt hierover: "Sinds we dat hebben gaat de postverwerking veel sneller en kun je stukken makkelijk terug vinden. Dat staat allemaal in het digitale dossier. Dat is gekoppeld met Stratech en wordt aan het juiste dossier toegeschreven. Als je dat niet zou hebben in de software, heb je mappen vol en kasten voor met ordners. Die zie je hier niet. Dat is ook een voordeel: dat je papierloos werkt".

Efficiënt werken: 'meer cliënten met minder mensen'

"Een ander groot voordeel van het gebruik van Stratech Perspectief is dat we minder personeelsleden nodig hebben op het aantal dossiers. Het neemt ons werk uit handen, waardoor we meer cliënten kunnen doen met minder mensen. We kunnen door de software ondersteuning efficiënter werken", vertelt Anne-Oetze.

Eenvoudig voldoen aan verplichtingen als bewindvoerder

Daarnaast kan de stichting door het gebruik van Stratech Perspectief eenvoudig voldoen aan de eisen van de rechtbank. Anne-Oetze vertelt hierover: "Cliënten kunnen in de portal inloggen en zelf hun gegevens inzien. De meeste cliënten maken daar gebruik van en zo voldoen wij aan de eis van inzage in de financiële gegevens. Daarnaast maken we met één druk op de knop de rekening & verantwoording. Doordat we alle cliëntgegevens vastleggen in de schermen van Stratech Perspectief, voldoet de Schuldencoach ook aan de eisen van de rechtbank.

De Schuldencoach in beeld

Meer weten?

Wilt u weten welke voordelen onze software voor bewindvoering u kan bieden? Wij vertellen u hier graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem waarmee u zicht houdt op uw cliënt en grip op de financiën. Deze totaaloplossing door De Schuldencoach gebruikt bij de dagelijkse werkzaamheden van de bewindvoerder.

Software voor bewindvoering
#