icon
Logo

Snelle groei Mijn Rechterhand Bewindvoering door hard werken en automatisering

11 juni 2016
 

Met de juiste ondersteuning is Mijn Rechterhand Bewindvoering in één jaar tijd gegroeid van 20 dossiers naar 100 dossiers.

Wij spraken met Pauline Landmeter (eigenaresse) over deze ontwikkeling en de rol die Stratech Perspectief hierin heeft gespeeld. 

Mijn Rechterhand Bewindvoering

Pauline Landmeter is als bewindvoerder de spil in de organisatie. Zij voert momenteel als enige bewindvoerder het bewind over ruim 100 cliënten. Hierin wordt ze een aantal uur per week ondersteund door administratieve hulp én door Stratech Perspectief. Ook de komende maanden wordt er een groei verwacht naar zo'n 125 dossiers. Voor deze dossiers voert Mijn Rechterhand Bewindvoering het beschermingsbewind, de helft hiervan betreft schuldenbewinden.

Veelal worden cliënten aangedragen door diverse ketenpartners, zoals maatschappelijk werk, de reclassering, wijkteams of GGZ. Hierdoor heeft Pauline heel veel variatie in haar dossiers: "Ik vind die variatie heel leuk, ik help hele verschillende mensen uit verschillende doelgroepen. Juist doordat verschillende partijen mij cliënten aanleveren ontstaat die afwisseling. Ik help bijvoorbeeld mensen van 18 tot 85 jaar."

Persoonlijke begeleiding

Belangrijk voor Pauline is de persoonlijke begeleiding: "Ik ga altijd bij de cliënt op huisbezoek voor de intake. Ik vind het erg belangrijk dat hij/zij in zijn eigen omgeving is, met al zijn/haar spullen en administratie. Daarnaast krijg ik meteen een eerste indruk van wat voor een persoon het is. Ik neem dan het intakeformulier, het formulier van de rechtbank, het plan van aanpak en de begroting met de cliënt door en werk dat uit in Stratech Perspectief. Ook de schulden worden geregistreerd in de software en hier wordt ook een begroting in gemaakt."

Kwaliteit staat voorop

Pauline hecht erg veel waarde aan kwaliteit. Zo heeft Mijn Rechterhand Bewindvoering een uitgebreide beschrijving van het werkproces ontwikkeld: "Hierin staat hoe wij werken en hoe Stratech hierin ondersteunt. Het is een heel stappenplan dat we per cliënt doorlopen met bijvoorbeeld informatie over wat er naar de rechtbank moet worden gestuurd en waar dat in Stratech Perspectief te vinden is."

 "Ik leg de lat voor mezelf erg hoog; wil in een korte tijd de cliënt hebben bezocht, de schulden hebben geïnventariseerd en alle documenten op orde hebben. Ik weet alles van ieder dossier, zelfs hoeveel geld er op de rekening staat. Door veel informatie vast te leggen in het systeem, delen we alle beschikbare informatie", aldus Pauline over de eisen die ze zichzelf heeft gesteld.

"Direct goed automatiseren"

"Vanaf het begin is het een bewuste keuze geweest om direct goed te automatiseren. We wilden niet beginnen in bijvoorbeeld Excel maar meteen goed ondersteund worden door software. Daarnaast wilden we beperkingen uitsluiten op het moment dat er meer dossiers kwamen", vertelt Pauline over hun keuze.

Bij de selectie van mogelijk geschikte software die haar kon ondersteunen heeft Pauline haar partner (een ICT'er) betrokken. Hij is begonnen met een inventarisatie van diverse softwareleveranciers en hun oplossingen. Over dit traject vertelt Pauline: "We hebben vier pakketten bekeken, waaronder Stratech Perspectief. Twee pakketten vielen vrij snel af, omdat één daarvan erg boekhoudigkundig was en het ander bood weinig toegevoegde waarde ten opzichte van Excel. Er bleven twee pakketten over die professioneler waren, daarvan hebben we een demonstratie gehad."

Keuze voor Stratech Perspectief

"Tijdens een demonstratie van Stratech Perspectief zag ik veel dingen die erg handig waren. Belangrijk hierin waren de koppeling met de ABN Amro, een overzichtelijk schuldenoverzicht en het eenvoudig kunnen versturen van bankafschriften. Daarnaast vind ik de indeling erg praktisch, je hebt verschillende kopjes met onder andere 'Dossier' en 'Schulden'. Alles is overzichtelijk op één scherm. En wat voor mij belangrijk was is dat ik vanuit Stratech Perspectief SEPA-bestanden kan maken die ik direct bij de ABN Amro kan importeren." Dit waren voor Pauline redenen genoeg om te kiezen voor Stratech's software voor bewindvoering.

"Stratech groeit met me mee"

Naast de bovengenoemde pluspunten merkte Pauline dat Stratech met haar mee kon groeien: "Voor starters is Stratech erg aantrekkelijk omdat Stratech met je mee kan groeien. In het begin had ik geen beeld bij het aantal dossiers, de investering was dan ook niet hoog." Ook nu ziet Pauline dat Stratech Perspectief continu wordt doorontwikkeld. Hierover vertelt ze: "Wat erg leuk is om te zien is dat niet alleen ik wil groeien in mijn cliëntenaantal en de automatisering, maar dat Stratech daar ook nog steeds zo mee bezig is. Ik zie bijvoorbeeld wel eens dingen in de software terugkomen waar ik dan (onder andere) naar gevraagd heb. De samenwerking met Stratech ervaar ik als erg prettig, ook bijvoorbeeld bij gebruikersdagen of paneldagen."

Mijn Rechterhand Bewindvoering kent het afgelopen jaar een flinke groei in het aantal dossiers. We vroegen Pauline naar haar geheim: "Ik denk dat het hem zit in het snel inspelen. Wij schrijven (bij wijze van spreken) vandaag alle schuldeisers aan, alle vaste lasten partijen. Ik ga direct naar de bank om de rekeningen te openen en volgende week zijn die actief. Daarna worden de werkgevers en uitkerende instanties aangeschreven en dan starten we meteen. Na zes weken kijken we of alle schuldeisers hebben gereageerd. Als dat niet zo is, sturen we weer een brief. Dat gaat allemaal automatisch", vertelt Pauline glimlachend. "Het is fantastisch dat je direct de brieven naar alle partijen kunt versturen. Daarnaast heb je de registratie meteen in je systeem, ook dat is erg handig. We verwerken ook alle post in Stratech, alles gaat digitaal. Je kunt hier ook eenvoudig iets in terugzoeken."

"Wat je kan automatiseren, moet je automatiseren"

Pauline's idee van automatisering is: "Wat je kan automatiseren, moet je automatiseren". De software is hier dan ook op ingericht: "Ik bespaar veel tijd door de brieven die ik in mijn systeem heb. Voor alles wat vaker dan twee keer voorkomt, is een brief gemaakt. Dat is erg handig. Daarnaast kan ik met één druk op de knop lijsten genereren voor de overdracht van mijn cliënten naar het Msnp of Wsnp traject. Automatisering is hierin een goed steunpunt. Ik stuur maandelijks ook automatisch het bankafschrift naar de Wsnp bewindvoerder, waarvan ik vervolgens complimenten krijg over de manier van aanleveren."

Ondersteuning vanuit Stratech

Het proces van inrichten heeft Pauline als erg prettig ervaren. "Het contact met de consultant was erg goed. Er werd goed meegedacht. En ook van de training heb ik veel geleerd." Ook nu heeft Pauline nog wel eens contact met Stratech. "Uiteraard leer je van de praktijk nog meer, het is erg fijn dat ik altijd kan terugvallen op de helpdesk. Zij kunnen mij daarin meer dan voldoende ondersteunen."

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van ons cliëntvolgsysteem voor u als bewindvoerder? Wij vertellen u er graag meer over!

Neem contact op

Over Stratech Perspectief

Stratech Perspectief is een gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem waarmee u zicht houdt op uw cliënt en grip op de financiën. Deze totaaloplossing door Mijn Rechterhand gebruikt bij de dagelijkse werkzaamheden van de bewindvoerder.

Software voor bewindvoering
#