icon
Logo

Gemeente Delft al jarenlang ondersteund door Stratech

08 februari 2018
 

Delft staat bekend als geboorteplaats van Johannes Vermeer, haar TU en het Delfts blauw. Dit laatste is goed terug te zien in het nieuwe stadskantoor van de Gemeente Delft dat afgelopen zomer is geopend. In dit stadskantoor is ook De Financiële Winkel van Delft gevestigd; zij voeren de schuldhulpverlenende taak van de gemeente uit.

Bij de uitvoer van schuldhulpverlening wordt de Gemeente Delft al sinds 2005 ondersteund door de software van Stratech. We vroegen de ervaren schuldhulpverleners Robin Sanches en Senton Dijkgraaf naar hun werkwijze en de ervaringen met Stratech Perspectief.

Organisatie van schuldhulpverlening

Binnen de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente Delft is er een duidelijke scheiding tussen een front- en een backoffice. Robin licht toe: "De frontoffice houdt zich bezig met de aanmelding, intake, het plan van aanpak en de stabilisatie. De backoffice neemt het daarna over en richt zich op het 120-dagen model, het contact met de schuldeisers, de uitvoer van de hercontroles en het uitbetalen per jaar." De belangrijkste reden om deze taken te scheiden is volgens de heren om de kwaliteit te bewaken. Iedere medewerker nu wordt ingezet op het onderdeel waar zijn/haar kracht ligt.

Focus op jongeren

De belangrijkste doelstelling van de Gemeente Delft is de jongerenaanpak. Dit gebeurt enerzijds door schuldpreventie. Hierover vertelt Robin: "Op het gebied van jongerenaanpak geven we veel voorlichting, onder andere op diverse scholen. Daarnaast gaat elke jongere die een uitkering komt aanvragen een traject in waarin ze voorlichting krijgen over diverse leefgebieden zoals financiën, gezondheid en solliciteren."

Anderzijds is er voor jongeren met schulden het 'Jongeren Perspectief Fonds Delft' opgezet. "In Delft draaien we momenteel een pilot om jongeren met schulden een toekomstperspectief   te kunnen bieden. Er wordt gewerkt aan een starterskwalificatie en ze worden begeleid naar werk. We verwachten hier een maatschappelijke stage voor terug", aldus Senton. Het bijzondere aan deze pilot is volgens Robin dat er op gebied van schuldhulpverlening van achter naar voren wordt gewerkt: "We gaan direct de schulden oplossen en daarna gaan we stabiliseren. Op die manier creëren we rust en lopen de schulden niet verder op". Daarnaast merken ze dat men bereid is de jongeren weer een kans te geven, hierover zegt Senton: "Als de schulden al zijn weggenomen heeft men meer vertrouwen dat het traject gaat lukken, iedereen is bereid mee te denken. Zo bieden we de jongeren letterlijk een goed toekomstperspectief".

Ondersteuning door Stratech Perspectief

Zo'n 13 jaar geleden heeft de Gemeente Delft gekozen voor de softwareoplossing van Stratech. Senton was destijds betrokken bij de marktoriëntatie en de keuze. Hij vertelt: "Na gesprekken met verschillende partijen kwam Stratech er als meest gebruiksvriendelijk uit. Het is een goed klantvolgsysteem. Toen we het in gebruik namen was dat een vereenvoudiging van het werk doordat alles nu vanuit één totaaloplossing te doen was, er ging een wereld voor ons open."

 Gemeente Delft

Logica en overzichtelijkheid

Nu nog steeds ervaren de schuldhulpverleners van de Gemeente Delft veel voordelen van het werken met Stratech. Robin geeft aan: "De applicatie is hartstikke belangrijk voor ons, we halen hier de brieven uit, alle correspondentie, maar ook de berekeningen zoals het Vtlb." Senton beaamt dit en voegt toe: "De software ontzorgt ons, inderdaad bijvoorbeeld bij het berekenen van het Vtlb. Dat gaat heel eenvoudig, de juiste vragen worden in de juiste volgorde gesteld. Dat is makkelijk door te lopen, ook met de cliënt in de spreekkamer. Zij hebben het het visueel als we het doorlopen, dat vinden ze heel prettig omdat het zo wat meer gaat leven bij ze."

Overzichtelijkheid is voor beide heren een belangrijk aspect van goede software ondersteuning. "Eén van de belangrijkste pluspunten van Stratech Perspectief is juist die overzichtelijkheid. Je hebt de verschillende tabbladen met de informatie. Hiermee houd ik goed overzicht. Dit helpt ook om het voor de cliënt goed uit te leggen, zo kunnen we ze meenemen in het verhaal. Dat werkt heel fijn", vertelt Robin. 

Grip op doorlooptijden uit het 120-dagen model

Een werkdag start met het doornemen van de taken voor die dag. "Het eerste wat ik zie in de software zijn de vaste events voor die dag, dat is echt een takenlijstje. De events zijn gerelateerd aan een traject zodat je weet waar je die dag aandacht aan moet geven", vertelt Senton.

Daarnaast hebben ze een duidelijk inzicht in de status van de cliënt. Hierover zegt Robin: "Ik kan eenvoudig zien waar mijn cliënten staan, in welke fase ze zijn en of termijnen overschreden worden. Dat helpt me om de caseload op orde te houden en waar nodig bij te kunnen sturen." Robin en Senton geven aan dat ze op deze manier goed grip houden op het 120-dagen model.

Toekomstwensen

Op de vraag welke toekomstwensen de schuldhulpverleners nog hebben met betrekking tot de software oplossing, blijft het een tijdje stil. Een koppeling met VISH (Verwijsindex Schuldhulpverlening) lijkt ze erg handig. Hierop kunnen we ze aangeven dat het momenteel al mogelijk is om vanuit Stratech Perspectief gegevens uit te wisselen met gerechtsdeurwaarders.

Gemeente Delft in beeld

Meer weten?

Wilt u weten welke voordelen onze software voor schuldhulpverlening uw organisatie kan bieden? Wij vertellen u er graag meer over!

Neem contact op

Meer over Stratech Perspectief

Gemeente Delft wordt al ruim 13 jaar ondersteund door Stratech Perspectief: het gebruiksvriendelijk cliëntvolgsysteem waarmee u zicht houdt op uw cliënt en grip op de financiën. Ook benieuwd naar de mogelijkheden?

Software voor schuldhulpverlening
#