icon
Logo

Alfa Accountants en Adviseurs

Alfa is een adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector, waaronder veel familiebedrijven.

De ruim 1.000 medewerkers hebben niet alleen oog voor de zakelijke kanten van het ondernemersbestaan, maar ook voor de menselijke kant en hebben naast brede financiële kennis ook specialistische branchekennis.

Bedrijfsomschrijving

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector, waaronder veel familiebedrijven. Opgericht door en voor ondernemers en al meer dan 75 jaar actief. De organisatie gelooft dat (lokaal) ondernemerschap de duurzame motor is van de economie en die motor willen zij draaiende houden en krachtiger maken. Alfa heeft niet alleen oog voor de zakelijke kanten van het ondernemersbestaan, maar ook voor de menselijke kant en heeft naast brede financiële kennis ook specialistische branchekennis. Dus waar je bedrijf ook staat, Alfa is overal dichtbij. Met 35 vestigingen biedt Alfa ondersteuning op het gebied van accountancy, belastingen, salaris en personeel, subsidies, bedrijfsadvisering, financiële dienstverlening en alles wat daarmee verband houdt.

Bij Alfa werken momenteel ruim 1.000 medewerkers. Deze collega’s zetten zich dag in dag uit met veel plezier, 100% in voor de klanten. De klant staat bij Alfa op nummer één. De mening van de klanten over de dienstverlening is dan ook de belangrijkste graadmeter voor succes. 27% van Alfa’s klanten geeft de organisatie op dit moment dan ook een 9 of hoger. Naast de klanten, wordt Alfa’s dienstverlening ook door een aantal onafhankelijke partijen op waarde geschat.

Alfa is sinds 1 december 2014 officieel B corp gecertificeerd. Daarmee sluit Alfa zich aan bij de internationale groeiende groep van bedrijven die behalve winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale doelstellingen nastreven. Alfa wil een brede zakelijke dienstverlener zijn, die duurzaam waarde toevoegt voor klanten, medewerkers en de samenleving. Dit betekent dat zij als B Corp zaken willen doen op een manier waarop mens, milieu en samenleving ertoe doen. Daarbij willen ze meerwaarde creëren voor de samenleving als geheel. In 2020 scoorden ze met betrekking tot de certificering van B Corp 115 punten. Met name op het gebied van werknemers behaalt Alfa een score die ver boven het gemiddelde ligt, mede omdat de organisatie voor 100 procent eigendom is van de medewerkers.

Producten en diensten

Alfa levert verschillende diensten waaronder accountancy, agrarisch bedrijfsadvies, btw-advies, duurzaamheidsadvies, financiering en subsidieadvies, fiscaal advies, fusies en overnames, internationaal ondernemen, juridisch advies, mkb bedrijfsadvies, ruimtelijke ordening en milieu, salaris en personeel en waardebepaling. Daarnaast bieden zij haar klanten extra diensten aan zoals het Alfa Management Paneel waarbij meer inzicht kan worden verkregen in cijfers, een persoonlijkheidsanalyse om meer inzicht in jezelf en je team te verkrijgen en de mogelijkheid om een Persoonlijk Financieel Overzicht samen te stellen. 

Succesformule Alfa en Stratech

Wim Kappers | Directeur bij Alfa Accountants en Adviseurs is enthousiast over onze samenwerking: "De samenwerking tussen Alfa Accountants en Adviseurs en Stratech uit zich voornamelijk in het delen van kennis over de recreatiesector, zoals het verzorgen van diverse lezingen en afstemming over verschillende fiscale en financiële vraagstukken".

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw recreatiebedrijf?

Neem voor meer informatie contact met Alfa Accountans en Adviseurs op via onderstaande contactgegevens:

Anders Celsiusstraat 3
7442 PB Nijverdal

Contactblok Wim

De kracht van samenwerking

Bij Stratech geloven we in de kracht van samenwerking: we kiezen er al jarenlang voor om ‘specialist’ te zijn in de ontwikkeling van marketing- en reserveringssystemen voor recreatiebedrijven. Hierbij gaan we uit van het principe 'Schoenmaker, blijf bij je leest'; we focussen ons op de dingen waar we goed in zijn en zoeken voor de overige zaken de samenwerking met onze partners. Deze samenwerking levert jou als recreatieondernemer de beste oplossing op! Benieuwd met welke partners we samenwerken?

Onze partners
#