icon
Logo

Stratech Benchmark | Prestaties zomerperiode en herfsttrends '19

25 september 2019

In juli heeft Rob Stevens - onze Account Manager Recreatie - een blog geschreven over de Voorjaarsprestaties en zomertrends van 2019

Hoe heeft de zomer daadwerkelijk gepresteerd ten opzichte van vorig jaar? En hoe staat het op dit moment met de boekingen voor de herfstvakantie en de zomer van 2020?

Demo Benchmark aanvragen

Het is weer voorbij die mooie zomer! De scholen zijn weer begonnen en ook de bouwvak is weer voorbij. Tijd om terug te blikken op de marktontwikkelingen van de zomer van 2019 met de Stratech Benchmark.

De zomer van 2018 was een fantastische zomer die niemand zag aankomen. Dit heeft geresulteerd in een jaar waarin de recreatiebranche bijzonder goed heeft gepresteerd. De zomer van 2019 heeft echter nóg beter gepresteerd; gemiddeld is er 6,5% meer omzet gemaakt dan de zomer van 2018.

Benchmark Update | Gemiddelde marktomzet zomer 2019

Kamperen zit weer in de lift

Kamperen zit weer in de lift! Ten opzichte van de zomer van 2018 hebben de kampeerplaatsen dit jaar gemiddeld 4,1% meer omzet opgeleverd. De gemiddelde bezettingsgraad was dit jaar 75%, in vergelijking tot 67% in de zomervakantie van 2018. Dit, ondanks het feit dat de ADR (Average Daily Rate) in 2019 een stuk hoger lag: € 57,70 ten opzichte van € 44,09. 

De zomer van 2018 had ook tot gevolg dat de boekingen van de kampeerplaatsen voor 2019 eerder op gang kwamen. Voor de zomer van 2018 kwam 10% van alle boekingen uit het jaar daarvoor, voor afgelopen zomer was 2018 goed voor 14% van alle reserveringen.

Benchmark Update | Boekingsverloop kamperen zomer 2019

Het onverwacht mooie weer van de vorige zomer had tot gevolg dat juli en augustus de beste maanden waren: 62% van alle reserveringen voor kampeerplekken voor die zomerperiode van werd toen gemaakt. Ook dit jaar waren juli en augustus verantwoordelijk voor het merendeel van de boekingen: 54% van de boekingen kwam in deze maanden binnen. Er is voor de zomervakantie van 2019 voor de kampeerplekken wat meer gespreid gereserveerd.

 

Betere prestaties verhuuraccommodaties

Ook de verhuuraccommodaties hebben dit jaar beter gepresteerd. Over de zomervakantie van 2019 is er overall 8% meer omzet gemaakt. Hoewel de gemiddelde bezettingsgraad iets lager is, 85% ten opzichte van 87% in 2018, komt de omzetstijging voornamelijk vanwege het feit dat de ADR dit jaar een stuk hoger lag. Waar deze in 2018 gemiddeld € 140,00 was, was deze afgelopen zomer € 167,00. Los van de btw-stijging kunnen we dus concluderen dat de vakantieganger bereid was meer te betalen voor zowel zijn kampeerplaats als zijn verhuuraccommodatie.

Voor wat betreft het boekingsgedrag is er, net als voor de kampeerplekken, meer geboekt in het jaar er voor. Voor de zomer van 2018 was 2017 goed voor 18% van alle reserveringen, voor de zomer van 2019 was 2018 goed voor 22% van alle reserveringen. Het verdere boekingspatroon is identiek voor de beide zomervakanties: in januari zien we een piek in het aantal reserveringen waarna het ietwat afvlakt om vervolgens vanaf mei weer toe te nemen. Hierbij zijn de maanden juni, juli en augustus goed voor een derde van alle reserveringen.  

Benchmark Update | Boekingsverloop verhuur zomer 2019

Reserveringen zomer 2020 nu al in volle gang!

Uit gesprekken met recreatieondernemers bemerken we een trend dat de boekingen voor de zomer van 2020 nu al harder lopen dan afgelopen zomer. Dus feitelijk zet de trend dat de gast nóg eerder boekt zich daarmee voort. Voor de zomer van 2019 hebben mensen relatief lang gewacht met reserveren in afwachting van de weersvoorspellingen, waarbij er in sommige gevallen achter het net werd gevist: de gewenste plekken waren al vergeven. Dit resulteert in het feit dat deze groep voor de zomer van 2020 geen risico wil nemen en nu al hun plekje claimt.

Trends herfstvakantie 2019

De eerste cijfers laten zien dat de herfstvakantie van 2019 beter zal presteren dan vorig jaar. Gemiddeld zijn er op dit moment, vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar, meer reserveringen gemaakt en wordt er meer omzet gerealiseerd. Traditioneel worden deze reserveringen relatief laat gemaakt. In 2018 werd 68% van alle reserveringen in de maanden september en oktober gemaakt.

In het laatste blog van 2019 zal Rob dieper inzoomen op de daadwerkelijke prestaties van de laatste speciale periodes van het jaar, maar ook kijken hoe 2019 in zijn totaliteit heeft gepresteerd ten opzichte van 2018.

Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heeft u inzicht in uw eigen prestaties ten opzichte van vorig jaar én van de markt op het gebied van omzetbezettingsgraad en gemiddelde prijs per nacht

Met behulp van de Benchmark kunt u zien of uw recreatiebedrijf echt goed presteert en stelt u in staat de behaalde resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. Door deze inzichten kunt u betere en onderbouwde beslissingen nemen. Op basis hiervan kunt u:

  • Marketingbudget op het juiste moment inzetten
  • Meer rendement uit uw accommodaties halen
  • Hogere bezettingsgraad realiseren
  • Meer omzet genereren
Over de auteur

Rob Stevens is als Account Manager bij Stratech verantwoordelijk voor de softwareoplossing Stratech-RCS. Neem voor meer informatie over de Benchmark contact met hem op!

Neem contact op

Meer over Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heeft u inzicht in uw eigen prestaties ten opzichte van de markt. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw recreatiebedrijf?

Benchmark Verblijfsrecreatie
#