icon
Logo

Stratech Benchmark | De voorjaarstrends van 2019

11 april  2019

Hoe verhoudt de omzet van de speciale periodes Pasen, het Hemelvaartsweekend en Pinksteren zich tot vorig jaar? En wanneer boeken gasten nu eigenlijk hun vakantie voor deze periodes?

In zijn eerste blog geeft Rob u graag een kijkje in de voorjaarstrends van 2019.

Begin deze maand hebben de meeste recreatieondernemers hun deuren weer geopend en zijn de eerste gasten al druk bezig om hun plek weer klaar te maken voor seizoen 2019. Ook staan er diverse vakanties voor de deur, een mooi moment om naar de trends in de markt te kijken, ook in vergelijking tot vorig jaar.

Dit doen we met behulp van de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie, waarmee we speciale periodes YTD met elkaar kunnen vergelijken. YTD staat voor Year to Date, waarmee we feitelijk cijfers vergelijken van begin 2019 tot op de dag van vandaag met dezelfde periode van 2018. Met andere woorden: hoe staat de markt er vandaag de dag 11 april 2019 voor en hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van de prestaties op 11 april 2018?

Pasen 2019

Dat Pasen dit jaar later valt en de kans op mooi weer groter is, is terug te zien in de cijfers. Dat sommige regio’s gedurende deze periode vakantie hebben, telt natuurlijk ook mee. Vergeleken met Pasen 2018 zien we dat er voor ruim 30 procent meer omzet wordt gemaakt voor deze periode!

Zowel de verhuuraccommodaties als de kampeerplekken doen het erg goed. Ten opzichte van vorig jaar Pasen presteren de verhuuraccommodaties 28,6 procent beter. Van al deze reserveringen wordt er vooral in het eerste kwartaal van 2019 het meeste geboekt; de eerste drie maanden zijn verantwoordelijk voor 52 procent van de reserveringen. De overige reserveringen worden vanaf Pasen vorig jaar gemaakt waarbij we kunnen stellen dat naarmate het jaar vordert, het aantal reserveringen toeneemt.

Wanneer we kijken naar de kampeerplekken zien we eenzelfde trend als bij de verhuuraccommodaties. De kampeerplekken en trekkershutten presteren 54 procent beter dit jaar in vergelijking tot Pasen 2018. Bijna driekwart van de reserveringen, namelijk 71 procent, wordt ook in het eerste kwartaal van 2019 gemaakt. 

Wanneer we kijken naar het boekingsverloop met betrekking tot het Paasweekend voor zowel de verhuuraccommodaties als de kampeerplekken, dan ziet het er als volgt uit.

Bovenstaande grafiek laat zien in welk jaar, en in welke maand, er voor Pasen 2019 wordt gereserveerd. Hier ze we duidelijk dat de top drie wordt bekleed door opeenvolgend januari, februari en maart 2019.

Hemelvaartsweekend 2019

Ook het Hemelvaartsweekend presteert beter dan vorig jaar met een omzet die op het moment van schrijven met 14,8 procent hoger ligt. Zowel de verhuuraccommodaties als de kampeerplekken laten betere cijfers zien ten opzichte van vorig jaar. 

De verhuuraccommodaties doen gemiddeld 13,7 procent meer omzet in het Hemelvaartsweekend van 2019. Ook voor dit weekend zijn op het moment van schrijven meer dan de helft van de reserveringen gemaakt in het eerste kwartaal van 2019; 56 procent van alle reserveringen zijn in de eerste drie maanden van dit jaar gemaakt.

Eenzelfde trend die we eerder zagen bij de kampeerplekken voor Pasen 2019, zien we ook voor het Hemelvaartsweekend 2019. Ruimschoots de meeste reserveringen (71 procent) worden in het eerste kwartaal van dit jaar gemaakt, waarbij er ook meer omzet wordt gemaakt (14,6 procent).

Pinksteren 2019

Tot slot kijken we naar het Pinksterweekend 2019. Ook dit weekend presteert momenteel beter dan 2018:  vergeleken met hetzelfde moment vorig jaar, wordt er gemiddeld 5,7 procent meer omzet gemaakt. Deze omzetstijging mag vooral op het conto van de verhuuraccommodaties worden geschreven, kamperen blijf nog wat achter.

De verhuuraccommodaties presteren op dit moment 10,1 procent beter dan vorig jaar. De reserveringen die ten grondslag liggen aan deze omzet, zijn redelijk gelijkmatig gemaakt vanaf september 2018 waarbij er in januari 2019 wel een piek te zien is.

De kampeerplaatsen presteren in zijn totaliteit wel slechter dan vorig jaar. Daar waar de trekkershutten het beter doen, blijven de kampeerplaatsen achter. Dit resulteert in 2,5 procent minder omzet tot op de dag van vandaag (zie onderstaande afbeelding). Omdat Pinksteren nog verder in de tijd ligt, kunnen deze gemiddelden nog bijtrekken.

De kampeerplaatsen worden het meeste geboekt in het eerste kwartaal van dit jaar, 47 procent van alle reserveringen worden deze periode gemaakt. Alle periodes bij elkaar opgeteld laten positieve cijfers zien. Alle verhuuraccommodaties en kampeerplaatsen bij elkaar, tonen gemiddeld 16,2 procent meer omzet ten opzichte van hetzelfde moment vorig jaar. 

In de volgende Benchmark Update geven we een terugblik op deze speciale periodes en blikken we vooruit op de zomervakantie, waarbij we aan het begin van deze periode kijken naar de gemiddelde marktcijfers. Aan het eind van de zomervakantie blikken we uiteraard weer terug op deze periode.

Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heeft u inzicht in uw eigen prestaties ten opzichte van vorig jaar én van de markt op het gebied van omzetbezettingsgraad en gemiddelde prijs per nacht

Met behulp van de Benchmark kunt u zien of uw recreatiebedrijf echt goed presteert en stelt u in staat de behaalde resultaten in het juiste perspectief te plaatsen. Door deze inzichten kunt u betere en onderbouwde beslissingen nemen. Op basis hiervan kunt u:

  • Marketingbudget op het juiste moment inzetten
  • Meer rendement uit uw accommodaties halen
  • Hogere bezettingsgraad realiseren
  • Meer omzet genereren
Over de auteur

Rob Stevens is als Account Manager bij Stratech verantwoordelijk voor de softwareoplossing Stratech-RCS. Neem voor meer informatie over de Benchmark contact met hem op!

Neem contact op

Meer over Benchmark Verblijfsrecreatie

Met de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie heeft u inzicht in uw eigen prestaties ten opzichte van de markt. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw recreatiebedrijf?

Benchmark Verblijfsrecreatie
#