icon
Logo

Hoe stimuleer je de verzilvering van Recreatie Vouchers door je gast?

05 augustus 2020

De afgelopen periode heb jij als recreatieondernemer vouchers uitgegeven voor de annuleringen die naar aanleiding van het Coronavirus zijn binnengekomen.

Hoe kun jij als recreatieondernemer invloed uitoefenen op wanneer en waarvoor de Recreatie Vouchers worden ingezet, met als doel een tijdige verzilvering door je gast?

Recreatie Vouchers

Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, zijn in het afgelopen kwartaal veel reserveringen geannuleerd. Veel van die reserveringen zijn al (deels) betaald. Om de recreatieondernemer zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen heeft HISWA-RECRON een voucherregeling opgesteld. In aansluiting hierop heeft Stratech speciaal voor haar klanten de Voucher functionaliteit ontwikkeld, waarmee eenvoudig Recreatie Vouchers kunnen worden gegenereerd. Deze vouchers hebben over het algemeen de waarde van de door de gast reeds betaalde som, en kunnen vervolgens worden gebruikt als (aan)betaling voor een nieuwe reservering. Jij als recreatieondernemer kunt invloed uitoefenen op wanneer en waarvoor de Recreatie Vouchers worden ingezet. We geven je dan ook graag tips over hoe jij kunt stimuleren dat je gasten de uitgegeven vouchers ook daadwerkelijk verzilveren.

Verzilvering openstaande vouchers

Het doel is om de openstaande vouchers door de gast te laten verzilveren. De vouchers kunnen door de gast op verschillende manieren worden ingezet; ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de reservering te verlengen of om extra producten en/of diensten af te nemen (upsell) voor of tijdens het verblijf. Door verschillende functionaliteiten binnen Stratech-RCS in te zetten, kan er invloed worden uitgeoefend op het verzilveren van de openstaande vouchers door de gast .

Elke gast een uniek aanbod

Binnen Stratech-RCS kennen we de mogelijkheid om gastsegmentatie toe te passen. Met behulp van deze segmentatie kun je de gasten, op basis van hun gast- en reserveringsgegevens, indelen in specifieke gastsegmenten. Op deze manier kunnen de gasten beter geanalyseerd worden en op de juiste manier (gedifferentieerd) worden benaderd. Door gastsegmentatie goed in te zetten kun je invloed uitoefenen op het verzilveren van de Recreatie Vouchers. 

Geldende prijzen en kortingen kunnen met behulp van Personalised Pricing gekoppeld worden aan de ingerichte gastsegmenten. In ons reserveringssysteem Stratech-RCS Enterprise en in de Mijn Omgeving voor Gasten* wordt vervolgens automatisch de juiste prijs berekend indien de gast onderdeel is van het corresponderende gastsegment. Vervolgens is het mogelijk om deze gasten met behulp van Stratech Campaign geautomatiseerde e-mails te versturen op basis van deze segmenten.

We lichten bovenstaande mogelijkheden graag toe aan de hand van drie mogelijke gastsegmenten, namelijk: 'Vouchers die bijna verlopen', 'Saldo vouchers' en 'Zwakkere periodes'. 

* De Mijn Omgeving voor Gasten maakt het voor gasten mogelijk om hun reserveringen te bekijken, gegevens te wijzigen of aan te vullen, documenten uit het dossier te bekijken, betalingen te doen, artikelen bij te boeken en een nieuwe reservering te maken zonder de gastgegevens opnieuw te hoeven invullen.

Verzilveren vouchers

Segment 1 | Vouchers die bijna verlopen

Er kan een gastsegment worden ingericht voor gasten die één of meerdere vouchers hebben die binnenkort verlopen. Door middel van het meegeven van een periode kun je zelf vastleggen welke periode gehanteerd moet worden om te bepalen of een voucher binnenkort verloopt. Middels Personalised Pricing kan vervolgens een extra korting worden ingericht voor dit gastsegment, om te stimuleren dat gasten die in dit segment vallen hun voucher zullen verzilveren. Met onze e-mailmarketing oplossing Stratech Campaign kan het speciale aanbod worden gecommuniceerd aan enkel de gasten waarop dit aanbod betrekking heeft. Vervolgens kan de gast in zijn eigen Mijn Omgeving voor Gasten gebruik maken van het aanbod en de voucher(s) verzilveren.

Segment 2 | Saldo vouchers

Gasten kunnen ook worden gesegmenteerd op basis van het totale saldo aan vouchers dat zij nog open hebben staan. De waarde van het segment is dan de som van het saldo van alle vouchers. In deze segmentwaarde kun je aan de hand van de hoogte van het openstaande bedrag, eventueel een groepering aanbrengen. Op basis hiervan kan er bijvoorbeeld een speciaal aanbod gedaan worden aan gasten die nog een hoog voucher saldo open hebben staan. Dit segment kan middels Stratech Campaign heel gericht worden aangeschreven, waarna de gast in de Mijn Omgeving voor Gasten gebruik kan maken van dit aanbod en daarmee de vouchers kan verzilveren.

Segment 3 | Zwakkere periodes

Het is voor jou als recreatieondernemer het meest interessant dat de openstaande vouchers door de gast worden ingezet in de periodes met een lagere bezetting (zogenoemde zwakkere periodes). Dit kan worden gestimuleerd door een korting aan te bieden of een andere huursom in te richten voor de periodes die minder populair zijn. Deze korting/prijs kan ook worden gekoppeld aan een segment of segmentgroep. Hiervoor geldt wederom dat de gasten die in het gekozen segment vallen het speciale aanbod gepersonaliseerd kunnen ontvangen, hiervan tevens gebruik kunnen maken in de Mijn Omgeving voor Gasten.

Optimale besteding vouchers

Het is verstandig om te bevorderen én te faciliteren dat het tegoed van vouchers wordt ingezet door de gast. Dit zodat er geen geld hoeft te worden uitgekeerd nadat de voucher verloopt. Daarom is het belangrijk om dit bij je gasten onder de aandacht te brengen indien ze nog vouchers hebben met een openstaand saldo. Door de goede inzet van de diverse functionaliteiten binnen Stratech-RCS, kan ervoor worden gezorgd dat de vouchers optimaal worden besteedt.

Gratis advies?

We voorzien je graag van advies over hoe jij ervoor kunt zorgen dat de uitgegeven vouchers zo optimaal door je gasten worden besteed. Neem hiervoor contact met ons op.

Ja, adviseer mij!

Meer over ons alles in één reserveringssysteem

Met Stratech-RCS - ons alles in één reserveringssysteem - realiseer je een hogere bezetting, meer omzet en word je ontzorgd, zodat je meer tijd en aandacht kunt besteden aan je gasten. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw recreatiebedrijf?

Stratech-RCS
#