icon
Logo

Bezetting, ADR en RevPAR: de Benchmark-KPI's uitgelegd

31-05-2018

De Key Performance Indicatoren (KPI's) 'Bezetting', 'ADR' en 'RevPAR' zijn drie KPI's waaruit de prestaties van een (recreatie)- bedrijf relatief eenvoudig af te leiden zijn. Het zijn dan ook deze KPI's aan de hand waarvan Stratech haar Benchmark Verblijfsrecreatie vormgegeven heeft.

Demo Benchmark aanvragen

In onderstaand artikel wordt het principe van deze KPI's door onze Account Manager Mark Gerrits nader toegelicht.

Key Performance Indicatoren

De Key Performance Indicatoren (KPI's) 'Bezetting', 'ADR' en 'RevPAR' zijn drie KPI's waaruit de prestaties van een (recreatie)bedrijf relatief eenvoudig af te leiden zijn. De hotelbranche meet bijvoorbeeld al jaren haar prestaties aan de hand van deze drie KPI's. Daarnaast lenen de KPI's zich erg goed om de prestaties te vergelijken tussen bedrijven onderling (benchmarking). Het zijn dan ook deze KPI's aan de hand waarvan Stratech haar Benchmark Verblijfsrecreatie vormgegeven heeft.Wat houden deze KPI's precies in?

 

Bezettingsgraad, ADR en RevPAR

 

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad geeft inzicht in de capaciteit van een recreatiebedrijf en het verbruik van deze capaciteit in een bepaalde periode. De bezettingsgraad wordt vaak procentueel uitgedrukt, waarbij 100% bezetting betekent dat alle capaciteit verbruikt is.

Uiteraard streven recreatiebedrijven naar een zo'n hoog mogelijke bezetting. Toch is bezetting alleen niet voldoende om op te sturen. Het is immers relatief eenvoudig om 100% bezetting te realiseren, door bijvoorbeeld het aanbod (capaciteit) tegen een lage prijs in de markt te zetten. Uiteindelijk resulteert dit dan alsnog in een lage omzet.

ADR

De ADR staat voor 'Average Daily Rate' en geeft de gemiddelde prijs per dag / nacht weer van een accommodatie in een bepaalde periode. De ADR wordt vaak berekend door de totale dagomzet te delen door het aantal bezette accommodaties. De uitkomst daarvan is de ADR, oftewel de gemiddelde prijs per nacht.

Ook hier geldt dat recreatiebedrijven hun aanbod tegen een zo hoog mogelijke prijs zullen willen verhuren. Echter als de prijs te hoog is, zal de bezetting achterblijven en daarmee dus ook de (maximale) omzet. Zoals bij de bezettingsgraad reeds toegelicht, geldt andersom natuurlijk ook.

ADR

RevPAR

Zowel de bezettingsgraad als de ADR (prijs per nacht) zijn interessante KPI's om de prestaties mee te meten, echter staan ze wel op zichzelf. Natuurlijk klinkt het goed als jouw recreatiebedrijf tijdens de zomervakantie 5 weken 'vol' heeft gezeten, maar heb je daarmee jouw maximale omzet bereikt? Het is goed mogelijk dat je tegen een nog hogere prijs (ADR) en 'slechts' 95% bezetting, meer omzet draait dan bij 100% bezetting tegen een lagere prijs. Het is dan ook de interactie tussen de bezettingsgraad en de ADR, oftewel de RevPAR, die het meest interessant is.

De RevPAR staat voor 'Revenue Per Available Room' en kan op een tweetal manieren berekend worden; door de bezettingsgraad met de ADR te vermenigvuldigen of door de dagomzet te delen door het aantal beschikbare accommodaties. Beschikbaar houdt in deze context in: het totaal aantal verhuurbare accommodaties in een bepaalde periode. De RevPAR wordt normaal gesproken op dagbasis berekend / weergegeven.

 

Combinatie bezettingsgraad en ADR

Doordat de RevPAR de bezettingsgraad en ADR combineert, vormt het dé ideale graadmeter voor het meten van de daadwerkelijke prestaties. Daarnaast is het een generieke en eenvoudig te interpreteren KPI om onderling prestatievergelijk tussen (recreatie)bedrijven mogelijk te maken (benchmarking).

Dat betekent niet dat de bezettingsgraad en ADR daarmee niet (meer) interessant zijn, integendeel juist: deze twee KPI's vormen dan juist de verdiepingsslag en laten je zien aan welke 'knoppen' jij als ondernemer kunt draaien om de omzet nóg verder te verhogen!

Meer weten?

Neem voor vragen naar aanleiding van dit artikel of meer informatie over de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie contact op met Business Manager Mark Gerrits.

Neem contact op