icon
Logo

Wat zeggen de Bezetting, ADR en RevPar?

De meeste recreatiebedrijven leiden hun prestaties af uit drie Key Performance Indicatoren (KPI's), namelijk de Bezetting, ADR en RevPAR. Zo meet de hotelbranche bijvoorbeeld al jaren haar prestaties op basis van deze KPI's. Daarnaast lenen de KPI's zich uitstekend om de prestaties te vergelijken tussen bedrijven onderling, door middel van benchmarking. Maar wat houden deze KPI's eigenlijk precies in? 

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad geeft inzicht in de capaciteit van een recreatiebedrijf en het verbruik van deze capaciteit in een bepaalde periode. De bezettingsgraad wordt vaak procentueel uitgedrukt, waarbij 100% bezetting betekent dat alle capaciteit verbruikt is. 

Je kunt de bezettingsgraad eenvoudig berekenen door middel van de volgende formule:

Bezettingsgraad = aantal bezette nachten / aantal beschikbare nachten

Uiteraard streven recreatiebedrijven een zo hoog mogelijke bezetting na. Toch is bezetting alleen niet voldoende om op te sturen. Het is immers relatief eenvoudig om 100% bezetting te realiseren, door bijvoorbeeld het aanbod tegen een lage prijs in de markt te zetten. Uiteindelijk resulteert dit alsnog in een lage omzet.

ADR

De ADR staat voor 'Average Daily Rate' en geeft de gemiddelde prijs per nacht weer van een accommodatie in een bepaalde periode. De ADR wordt vaak berekend met de volgende formule:

ADR = totale dagomzet / aantal bezette accommodaties

Recreatiebedrijven willen hun aanbod natuurlijk tegen een zo hoog mogelijke prijs verhuren. Als de prijs echter te hoog is, zal de bezetting achterblijven en daarmee ook de (maximale) omzet. Net zoals wanneer je je puur zou focussen op de bezettingsgraad zal resulteren in een lage omzet, geldt dit principe ook wanneer je je blind zou staren op alleen de ADR.

RevPar

Hoewel de bezettingsgraad en de ADR interessante KPI's zijn om de prestaties mee te meten, staan ze wel op zichzelf. Natuurlijk klinkt het goed als jouw recreatiebedrijf tijdens de zomervakantie zes weken vol heeft gezeten, maar heb je daarmee ook jouw maximale omzet bereikt? Het is goed mogelijk dat je tegen een iets hogere nachtprijs (ADR) en 'slechts' 95% bezetting, een hogere omzet draait dan bij 100% bezetting tegen een lagere nachtprijs. Het is dan ook de interactie tussen de bezettingsgraad en de ADR, oftewel de RevPAR, die het meest interessant is.

De RevPAR staat voor 'Revenue Per Available Room' en berekent de gemiddelde omzet per beschikbare accommodatie. Dit is feitelijk een combinatie van de bezettingsgraad en de ADR. De RevPar kan op twee manieren berekend worden:

RevPar = bezettingsgraad * ADR
RevPar = totale dagomzet / aantal beschikbare accommodaties 

Beschikbaar houdt in deze context in: het totaal aantal verhuurbare accommodaties in een bepaalde periode. We berekenen de RevPAR over het algemeen op dagbasis.

Bezettingsgraad en ADR gecombineerd: RevPar

Doordat de RevPAR de bezettingsgraad en ADR combineert, vormt deze KPI dé ideale graadmeter voor een objectieve meting van de prestaties van een recreatiebedrijf. Daarnaast is het een generieke en eenvoudig te interpreteren KPI om onderlinge prestaties tussen (recreatie)bedrijven met elkaar te vergelijken, door middel van benchmarking.

Dit betekent uiteraard niet dat de bezettingsgraad en ADR niet (meer) interessant zijn. Het tegendeel is waar: deze twee graadmeters vormen juist de verdiepingsslag en laten je zien aan welke 'knoppen' jij als ondernemer kunt draaien om de omzet nóg verder te verhogen.

Meer weten?

Wil je weten hoe wij deze KPI's hebben ingezet voor de vormgeving van de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw recreatiebedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Meer over de Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie

De beschreven KPI's lenen zich erg goed om de prestaties te vergelijken tussen bedrijven onderling. De Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie is dan ook vormgegeven op basis van deze KPI's. De Stratech Benchmark Verblijfsrecreatie geeft je inzicht in de prestaties van jouw eigen recreatiebedrijf ten opzichte van de markt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk onze website of neem gerust contact met ons op.

Meer informatie
#