icon
Logo

Agile werken bij Stratech

14 mei 2018

Net als vele andere (software)bedrijven werken we ook bij Stratech "agile". Maar wat is agile nou eigenlijk? En hoe geven wij binnen Stratech invulling aan dit begrip? Agile staat in de praktijk vaak voor wendbaarheid en flexibiliteit. Eigenschappen die onmisbaar zijn voor een organisatie omdat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. Een fenomeen waar ook wij natuurlijk mee te maken hebben.

Agile softwareontwikkeling

Zoals gebruikelijk bij veel IT-bedrijven werken onze software ontwikkelteams agile, middels de scrummethodiek. Onze ontwikkelaars werken in korte overzichtelijke perioden van twee tot vier weken, oftewel 'sprints'. Aan de hand van deze sprints blijven we kort op de bal zitten. Het ontwikkelteam werkt onderling zeer intensief samen en communiceert door middel van (dagelijkse) stand-ups op regelmatige basis persoonlijk met elkaar en met andere belanghebbenden in het project. Dit om samen te kijken of ze op de goede weg zitten. Op basis van inzichten en knelpunten uit de dagelijkse praktijk wordt telkens de volgende stap bepaald. Na iedere sprint evalueert het team de projectprioriteiten en stuurt waar nodig bij. Door deze werkwijze is het team voortdurend in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Korte cycli, flexibele strategie en multidisciplinaire teams

Bij Stratech gaat agile werken echter verder dan alleen onze softwareontwikkeling. Onze hele organisatie werkt agile! Wat zich concreet uit in een aantal kenmerken:

Korte cycli
De kracht van onze agile organisatie is dat we werken met een vast ritme van korte cycli. Op deze manier krijgen we het voor elkaar om voortdurend (kleine en grote) resultaten te boeken en om daarvan te leren. De sprints van onze teams duren één tot drie weken. Maar ook organisatiebreed werken wij in korte cycli. Zo werken wij in blokken van vier maanden, waarbij voor ieder blok nieuwe prioriteiten en doelen worden gesteld. Aan het eind van ieder blok wordt er geëvalueerd, worden er lessen getrokken en wordt er vooruit gekeken naar het volgende blok. Zo blijven wij continu bijsturen!

Flexibele strategie
Wij hebben als agile organisatie een helder einddoel voor ogen: we weten waar we naartoe willen. Hoe we daar komen, bepalen we per blok. Zo worden per blok niet alleen de doelen en prioriteiten vastgesteld, maar ook de strategie hoe we onze doelen gaan bereiken. Dit doen we voor elk team en voor elke afdeling. Zo wordt elk onderdeel van de organisatie betrokken én kunnen we snel inspelen op veranderingen.

Multidisciplinaire teams
Binnen Stratech werken we met productgroepen (Sociaal Financieel, Logistiek & Industrie en Recreatie) en afdelingen. Samen zijn er verschillende teams gevormd, die zelf verantwoordelijk zijn voor het behalen van hun doelen. Onze teams zijn multidisciplinair, wat wil zeggen dat alle afdelingen en disciplines vertegenwoordigd zijn. Hierdoor kunnen we snel en zelfstandig handelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over agile werken bij Stratech, of zie jij een mooie rol voor jou weg gelegd in één van onze (multidisciplinaire) teams? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuw talent!

Werken bij Stratech

Wij zijn Stratech

Software maken is onze passie. Dat doen we al sinds 1989 en inmiddels met meer dan 70 specialisten.

Over Stratech
#