Integraal subsidiebeheersysteem

Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Stratech heeft voor de complexe taak van subsidiebeheersing dé eenvoudige totaaloplossing, onze subsidiebeheerapplicatie Stratech-SBA. Onze oplossing maakt op een gebruiksvriendelijke wijze het proces van subsidieaanvraag tot en met de eindafrekening inzichtelijk en beheersbaar.

Onze jarenlange ervaring binnen het speelveld van subsidies hebben we samengebracht in een totaaloplossing die uw eigen proces, van subsidieaanvraag tot en met eindafrekening, optimaal ondersteunt. Uiteraard rekening houdend met de geldende regelgeving. Onze oplossing ondersteunt de rechtmatige verstrekking met als gevolg een doelmatig subsidieproces en doeltreffende subsidiëring in het licht van uw beleidsdoelstellingen.

Wij durven dan ook zonder enige schroom te beweren uw ideale ICT- & kennispartner te zijn. Dit uit zich onder andere in altijd up-to-date software als het gaat om geldende wet- en regelgeving, interfacing met het internet, zaakgericht werken applicatie of documentmanagement systeem en altijd actuele en volledige stuur- en managementinformatie.

 

Hoewel de natte handtekening nog niet verdwenen is, neemt de digitalisering van subsidies toe. Ook wij hebben onze subsidiebeheerapplicatie volledig geïntegreerd met het internet. Letterlijk in dit geval. 

Subsidieaanvraag digitaal indienen

Via onze internetportal kunnen aanvragers hun subsidieaanvraag digitaal indienen. De subsidieaanvrager bezoekt uw website, raadpleegt de aangeboden informatie en besluit subsidie aan te vragen. Deze aanvraag is direct voor u zichtbaar in de subsidiebeheerapplicatie.

Daarnaast kan de subsidieaanvrager de status van zijn dossier inzien en aanvullingen versturen via de portal. Communicatie kan daarom overwegend digitaal plaatsvinden. Dit bespaart u tijd en energie terwijl uw subsidierelatie 24 uur, 7 dagen per week toegang heeft tot zijn digitale subsidiedossier.

Zelf volledig in control

De voor de subsidieaanvrager relevante informatie in de portal, zoals aanvraagformulieren en informatie omtrent subsidieregelingen, komt rechtstreeks uit de subsidiebeheerapplicatie. De informatie die op de website zichtbaar is, kunt u te allen tijde aanpassen. Zodra u de wijzigingen die u in de subsidiebeheerapplicatie maakt opslaat, worden deze direct gepubliceerd op het internet. Dit zonder tussenkomst van een websitebouwer of leverancier van webformulieren. U bent dus volledig zelf in control.

 

Onze totaaloplossing wordt naadloos geïntegreerd in uw administratieve organisatie. Doordat de processen rondom subsidies integreren met die van financiën en het zaakgericht werken, zorgt Stratech voor een naadloze onderlinge samenwerking.

Stratech heeft relaties met o.a. Circle software voor Verseon, BCT voor Corsa en met Decos, Centric, Coda, Navision, JD Edwards, Decade, Key2Financien, Exact en anderen.

Het voorname voordeel is dat uw medewerkers niet hoeven te switchen tussen verschillende systemen. De medewerker werkt enkel vanuit de subsidiebeheerapplicatie waarbij de werking en taken van de overige aanwezige applicaties gerespecteerd blijven.

Zaakgericht werken

Binnengekomen stukken, brieven en/of bijlagen worden direct door een afdeling DIV gescand en in het systeem opgeslagen. Met het opslaan in het zaakgericht werken systeem wordt de medewerker door de workflow van Stratech geattendeerd op het feit dat er een stuk is binnengekomen. Hierdoor worden eveneens wettelijke zaken als termijnbewaking, opschorting en hersteltermijnen gewaarborgd.

Financieel systeem

Ook de programmabegroting wordt met een simpele muisklik ingelezen in onze totaaloplossing. Subsidie ontvangsten, bevoorschotting en/of betalingen worden vanuit de subsidiebeheerapplicatie aan het financieel systeem aangeboden en bewaakt. Hierdoor worden o.a. mogelijke afwijkingen van budgetten en/of eventuele overbesteding voorkomen. Er wordt immers vanuit de bron met brongegevens gewerkt.

Daarnaast kunt u onze oplossing eenvoudig koppelen met uw document managementsystemen, zoals Docman/Verseon, Decos en Corsa.

 

Stratech geeft desgewenst deskundige ondersteuning bij het vastleggen van de administratieve organisatie. Door middel van het inzetten van de Stratech QuickScan© maakt Stratech een blauwdruk van uw subsidiebeleid en vertaalt deze desgewenst door naar een plan van aanpak.

Hierbij wordt er rekening gehouden met het beleid, de diverse betrokken afdelingen, de aanwezige overige applicaties en de wensen met betrekking tot de stuur-, management,- en beleidsinformatie. Dit om uw organisatie en haar medewerkers maximaal te ontzorgen als het gaat om het te voeren subsidiebeleid.

 
  • Software, opleiding, advies en service
  • Subsidieregelingen van de klant zijn het uitgangspunt voor de richting (workflow centraal)
  • Borging van uw kennis over de regelingen en geautomatiseerde proceslogica
  • Internetportal, digitaal indienen van subsidies die erna direct in Stratech-SBA beschikbaar zijn
  • Tijd- en kostenbesparing
  • Managementinformatie: over proces van subsidieaanvraag tot en met verstrekkingenproces
  • Subsidies in control: risicobeheersing en waarborg rechtmatigheid
  • Integratie met financiële- en document managementsystemen

 

 

Rotonde Stratech-SBA

 

Hoe kunt u als gemeente uw dienstverlening op gebied van subsidies richting burgers verbeteren?

Op welke wijze kunt u verenigingen en stichtingen in uw gemeente helpen bij het vinden van subsidiering van hun activiteiten zonder extra inzet van eigen middelen? Deze situatie doet zich voor op het moment dat uw eigen subsidiebudget ontoereikend is of wanneer de doelstellingen van de activiteit waar subsidie voor wordt gevraagd niet matchen met uw beleidsregels.

Stratech heeft voor u (in samenwerking met onze partner Hezelbizz) een complete en eenvoudige oplossing, SBA Base: een subsidiedatabase die alle mogelijkheden voor financiering bevat en antwoord geeft op alle vragen over fondsen en subsidies: lokaal, regionaal en provinciaal.

Alternatieve subsidiemogelijkheden overzichtelijk met een intuïtieve zoekfunctionaliteit

Op het moment dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen, ontvangt de aanvrager automatisch een link naar SBA Base waarin hij/zij alternatieve subsidiemogelijkheden kan vinden voor zijn aanvraag.

Het zoeken, aanvragen en verkrijgen van alternatieve subsidies is voor burgers zonder voorkennis een ingewikkelde bezigheid. Daarom is in onze subsidiedatabase een eenvoudige zoekfunctionaliteit ingebouwd die het mogelijk maakt om zonder voorkennis bij de goede subsidiemogelijkheid uit te komen. 

Integratie met uw overige applicaties

Onze totaaloplossing wordt naadloos geïntegreerd in uw eigen subsidieloket. Uiteraard kan de subsidieaanvrager SBA Base direct vanuit onze internet portal bereiken. 

 

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met

Stratech Partners van dit product

Referenties van dit product