Stratech Perspectief: gebruiksvriendelijke software voor Wsnp bewindvoerders!

Gemeente Almelo 8

Het complete proces van Wsnp bewindvoering wordt volledig gefaciliteerd vanuit de gebruiksvriendelijke en flexibele softwareoplossing Stratech Perspectief. Vanaf de Wsnp toelating tot en met de schone lei kunt u grip houden op de saniet. U houdt hierbij continu inzicht in de voortgang van de trajecten en het bedrag op de boedelrekening. 

Stratech Perspectief voor Wsnp bewindvoering sluit volledig aan op uw werkprocessen. Ook zijn alle verplichtingen die de Wsnp aan de saniet stelt eenvoudig te monitoren. 

Efficiënt post verwerken bij postblokkades

In de software kunt u aangeven of de saniet een postblokkade heeft. Voor efficiënte afhandeling van alle binnenkomende en uitgaande post biedt Stratech een koppeling met een document management systeem. Alle inkomende en uitgaande brieven worden automatisch in het dossier gearchiveerd.

Eenduidig klant- en rechtbankgegevens registreren

U kunt al uw cliëntgegevens op een eenduidige wijze verwerken. Daarnaast kunt u de gegevens van de rechtbank, zoals de toegewezen rechter-commissaris en data van zittingen, eenvoudig toevoegen aan het dossier van een saniet. 

Eenvoudig de schuldenlijst samenstellen

De schuldgegevens van het Wsnp verzoekschrift neemt u eenvoudig over. Met deze gegevens kunt u de schuldeisers benaderen. Uiteraard wordt de communicatie omtrent de werkelijke schuld automatisch in het dossier opgeslagen. Na de verificatievergadering kunt u de schulden kenmerken als erkend of betwist. Indien er een renvooiprocedure van toepassing is kunt u in het dossier zicht houden op de renvooivergaderingen. Pas wanneer alle schulden erkend zijn kunt u verder gaan in het traject.

Zicht op arbeids- en sollicitatieplicht schuldenaar

In Stratech Perspectief is het mogelijk de arbeidscontracten van de saniet te registreren, inclusief een eventuele vrijstelling van de arbeidsplicht. Wanneer er sprake is van een sollicitatieplicht kunt u de sollicitaties uiteraard toevoegen aan het dossier.

Loonstrokencontrole wordt een simpele taak

U kunt in de software de dienstverbanden van de cliënt in de Wsnp overzichtelijk vastleggen. De software genereert automatisch een verwachte loonstrook, waarna u de controle van de loonstrook of uitkering kunt uitvoeren. De software bekijkt welk inkomen er daadwerkelijk binnen komt.

Geïntegreerde vtlb-calculator zorgt voor juiste afdracht

Middels de geïntegreerde vtlb-calculator registreert u eenmalig alle gegevens en berekent u elke maand automatisch het juiste vrij te laten bedrag op basis van de actuele loonstrook. Mochten er zaken veranderen die direct invloed hebben, drukt u op de knop berekenen en wordt direct het nieuwe vtlb berekend.

Slotuitdelingslijst eenvoudig samenstellen

Vanuit Stratech Perspectief kunt u eenvoudig de slotuitdelingslijst samenstellen. De software ondersteunt zowel de berekening voor een schuldsanering als voor een faillissement. Bij verzet kunnen er geen betaalregels worden aangemaakt en kan er dus (nog) niet worden overgegaan tot verdeling van de boedel onder de schuldeisers.

 
 • Volledige procesondersteuning Wsnp bewindvoering
 • Software, opleiding, advies en service
 • Flexibele inrichting van uw processen
 • Actueel inzicht in de status van uw saniet
 • Geïntegreerde vtlb-calculator
 • Automatische berekening boedelafdracht
 • Bankbestanden direct verwerken
 • Eenvoudig uw Wsnp bewindvoering kosten opvoeren
 • Volledig NVVK nieuwe stijl-proof
 • Webportal voor alle betrokkenen
 • Rapportages, brieven en managementinformatie genereren Rotonde Stratech Perspectief
 

Voor Wsnp bewindvoerders biedt Stratech de totaaloplossing in de vorm van een online werkplek met software voor Wsnp bewindvoering, gekoppeld met een document management systeem. Hierbij wordt samengewerkt met vooraanstaande partijen in de markt. U bent direct in staat uw activiteiten op het gebied van Wsnp bewindvoering op de meest efficiënte en effectieve manier uit te voeren.

Het enige wat u nodig heeft om uw werk uit te kunnen voeren is een computer met een internetverbinding. Als bewindvoerder 2.0 heeft u geen omkijken meer naar software licenties (onder andere van MS Office), beveiliging en onderhoud. Vanaf elke locatie hebben u en uw medewerkers toegang tot de werkplekken, software, documenten en e-mail. Dit alles in een universele opzet en met hoogwaardige beveiliging. Zo kunt u zich blijven richten op waar u goed in bent: Wsnp bewindvoering.

 

Altijd verbonden met Stratech Connect!

Met de webportal Stratech Connect bent u altijd verbonden met alle betrokken partijen: sanieten, schuldeisers, ketenpartners en opdrachtgevers. Zo kunt u bijvoorbeeld uw sanieten inzicht geven in hun eigen gegevens en dossierstukken. Daarnaast kunnen zij eenvoudig documenten, zoals sollicitaties, uploaden. Ook de correspondentie met schuldeisers is via Stratech Connect mogelijk.

Knop SC2

Voordelen

 • Bespaar tijd doordat alle communicatie digitaal plaatsvindt en de doorlooptijden verkort worden
 • Bespaar geld doordat u uw saniet niet meer maandelijks een rekeningoverzicht hoeft te sturen
 • Altijd en overal inzicht in relevante dossierstukken door consulenten, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken
 • Grip en controle op welke gegevens u voor wie beschikbaar stelt
 • Geen handmatige verwerking van bijvoorbeeld sollicitaties doordat de saniet deze upload in de portal
 • Onderdeel van Stratech Perspectief: wijzigingen direct in de software door te voeren
 

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met