Gemeente Oss kiest voor efficiënte schuldhulpverlening met Stratech Perspectief

Logo Gemeente Oss

Gemeente Oss heeft een duidelijk beleid voor de uitvoer van de schuldhulpverlening. Sinds enkele jaren worden ze hierin ondersteund door de softwareoplossing van Stratech. Graag blikken we met de Gemeente Oss terug op hun ervaringen. Neeltje van Haandel, kwaliteitsmedewerkster van de Afdeling Zorg, vat de ervaringen samen: "Wij hebben goede ervaringen met Stratech; wat prettig is, is dat jullie echt meedenken als er zaken spelen en dat er veel ontwikkeld wordt. Daarnaast draait het systeem stabiel, dat is heel fijn en ook erg belangrijk met betalingsverkeer".

Schuldhulpverlening in de gemeente Oss

De gemeente Oss heeft als lid van de NVVK een duidelijk beleid voor schuldhulpverlening, uiteraard conform de gedragscodes van de NVVK. Daarnaast is de insteek van de gemeente Oss een brede doelgroep te willen bedienen. Volgens Neeltje van Haandel, kwaliteitsmedewerkster van de Afdeling Zorg, wil de gemeente Oss met haar schuldhulpverlening een zo breed mogelijke doelgroep bedienen: "Wij willen dat iedereen bij ons binnen kan komen voor een eerste gesprek. Bij dat eerste gesprek vragen we daarom ook niet om afschriften of rekeningen." De gemeente Oss bekijkt na het eerste gesprek welk stabilisatietraject er wordt ingezet. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen naar de schulden, wat ook inhoudt dat er doorverwezen kan worden naar organisaties die zich bijvoorbeeld richten op verslavingszorg. De belangrijkste redenen om (een deel van) de schuldhulpverlening zelf uit te voeren zijn de aanwezige kennis gezien het verleden als kredietbank en dat de gemeente de lijntjes graag kort houdt waardoor ze in staat is mensen echt van begin tot eind te kunnen begeleiden.

Momenteel biedt de gemeente Oss, die ook de schuldhulpverlening uitvoert voor de gemeente Maasdonk, schuldhulpverlening aan 554 actieve cliënten en zijn er ongeveer 90 cliënten in budgetbeheer. De belangrijkste doelen van de gemeente zijn het vergroten van de zelfredzaamheid en ervoor zorgen dat de cliënt, ondanks de schulden, gewoon kan participeren in de maatschappij. Stratech Perspectief zal de gemeente hierin ondersteunen. 

De keuze voor Stratech Perspectief (destijds Stratech-SHV)

Voorheen maakte de gemeente Oss gebruik van een systeem dat niet specifiek gericht was op schuldhulpverlening, aangevuld met diverse losse Excelbestanden. Recent is men overgestapt naar Stratech Perspectief. De gemeente Oss heeft haar keuze gebaseerd op een leantraject waarbij er is gekeken naar de efficiëntie van processen. Hieruit kwam naar voren dat de gemeente Oss meer wilde doen dan op dat moment mogelijk was: "De gemeente heeft geen andere keus dan efficiënter te werken, er zijn meer aanvragen voor schuldhulpverlening terwijl er geen budget is voor meer personeel. Met Stratech Perspectief kunnen we dit bereiken", aldus Neeltje van Haandel. 

Andere wensen van de gemeente waren dat het systeem een cliënt kon volgen en dat het een boekhoudkundig onderdeel had: "Het cliëntvolgsysteem moet cliënten echt van begin tot eind van het traject kunnen volgen, juist omdat schuldhulpverleningstrajecten vaak lange trajecten zijn. Daarnaast werkten we voorheen met losse Excelsheets om boekhoudkundige zaken bij te houden, integratie in één systeem was hierbij wenselijk." Stratech sloot hier het best op aan.

Neeltje van Haandel vat dit als volgt samen: "Stratech Perspectief sluit goed aan bij wat we wilden en hoe we werken. Zo kunnen we alle gegevens kwijt, hebben we duidelijke overzichten van cliënten, zien we waar de cliënt staat in het traject en is het een systeem met een heldere logica waardoor men er eenvoudig mee kan werken". Geert van de Steeg, administratief ondersteuner van de afdeling Zorg, vult aan: "De overzichtelijkheid van het systeem geeft rust, je hoeft niet meer meerdere programma's naast elkaar te openen en je kunt documenten op alle plekken in het systeem openen".

Meerwaarde van Stratech Perspectief voor de gemeente Oss

De belangrijkste meerwaarde van Stratech Perspectief voor de gemeente Oss is, volgens Neeltje van Haandel en Geert van de Steeg, de efficiëntie en de duidelijkheid die de software biedt: "Dat je alle informatie op één plek hebt, geeft rust en overzicht. Ook is het nu eenvoudiger om werk van collega's over te nemen bij ziekte of vakantie. Wat ook erg prettig is, is dat we continu een overzicht hebben van de status van de cliënt in het traject en de acties, gekoppeld aan de cliënt. Hiermee kunnen we de cliënt goed volgen", aldus Neeltje van Haandel. Geert van de Steeg voegt hieraan toe: "De goede stappen zitten in de software: als je iets afhandelt, kun je een vervolgstap nemen. Je wordt constant herinnerd aan wat je nog moet doen. Daarnaast hebben we nu een boekhoudgedeelte. Hiermee kunnen we nu een historie van transacties opbouwen, dat hebben we nooit eerder gehad".

Een ander groot voordeel voor de gemeente Oss is dat zij in Stratech Perspectief nu zelf eenvoudig brieven en documenten kunnen aanpassen. Volgens Neeltje van Haandel: "Het systeem leent zich er prima voor om eenvoudig dingen aan te passen in documenten". Ook is zij erg te spreken over de management rapportages die vanuit Stratech Perspectief te genereren zijn. 

Succesvolle implementatie

"De implementatie van de software is verbazingwekkend soepel verlopen", volgens Neeltje van Haandel. Gedurende de implementatie is de gemeente begeleid door een Consultant van Stratech. Gezamenlijk hebben ze kritisch gekeken naar de mogelijkheden van de software en de wensen van de gemeente. Neeltje van Haandel geeft hierbij aan: "Het was heel prettig dat het proces is begeleid door iemand die goed weet hoe schuldhulpverlening in elkaar zit, die kon meedenken over het proces en de logica daarvan". 

Feestelijke ingebruikname

De daadwerkelijke ingebruikname van Stratech Perspectief door de gemeente Oss is op feestelijke wijze gebeurd. "We hadden taart en strikjes om beeldschermen die denkbeeldig doorgeknipt konden worden. Hier werd heel positief op gereageerd. De consulenten, die vanaf het begin bij de implementatie betrokken zijn geweest, waren dan ook direct enthousiast en zijn met een lach begonnen te werken met Stratech Perspectief", aldus Neeltje van Haandel.        Gemeente Oss ingebruikname 

Continue aanscherping van processen

De gemeente Oss is continu op zoek naar aanscherping van de processen. Sinds het afgelopen jaar maken ze bijvoorbeeld gebruik van automatische acties en meldingen waardoor de consulent heel erg geleid wordt in het proces. "Stratech is een erg flexibel systeem, we konden het zo inrichten dat het precies aansloot op ons proces", licht Neeltje toe.

Samenwerking met Stratech

Regelmatig organiseert Stratech panel- en gebruikersdagen om met haar klanten te brainstormen over de toekomst van de software. Neeltje van Haandel ervaart dit als erg prettig: "Op zo'n dag spreek je ook veel andere gebruikers, je ziet dan ook wat er bij hen speelt. Dat is leerzaam. Daarnaast merk je dat er in elke update ook zaken zitten die tijdens de paneldagen genoemd zijn".

Meer lezen over de huidige ervaringen van de Gemeente Oss? Klik hier

  • Gemeente Oss 1
  • Gemeente Oss 2
  • Gemeente Oss 3
  • Gemeente Oss 4
  • Gemeente Oss 5
  • Gemeente Oss 6
  • Gemeente Oss 7
  • Gemeente Oss 8
  • Gemeente Oss 9

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met