Gemeente Almelo

De arbeidsmarkt staat behoorlijk onder druk. De werkloosheid in Nederland stijgt naar 510.000 werklozen en er worden flinke bezuiniging doorgevoerd. Nu de budgetten bij gemeenten onder druk staan, zijn goede hulpmiddelen bij re-integratietrajecten des te belangrijker. Gemeenten kunnen op deze manier onder- en overbesteding vermijden, instrumenten inkopen op basis van resultaten en kunnen medewerkers zich volledig focussen op het efficiënt plaatsen van cliënten.

Gemeente Almelo, efficiënt werken met Stratech-CVS

Met ruim 72.000 inwoners is Gemeente Almelo een middelgrote gemeente in Twente. Sinds 2002 maakt deze gemeente gebruik van het cliëntvolgsysteem van Stratech, Stratech-CVS. Wij vroegen de heren Joop Kuiper en Herman Scholten, beiden werkzaam binnen Gemeente Almelo, naar hun ervaringen met Stratech en de toegevoegde waarde van onze totaaloplossing voor hun gemeente in deze economisch zware tijden.

Alles op klantniveau beschikbaar

In het cliëntvolgsysteem van Stratech is alle informatie direct beschikbaar tot op klantniveau. Het grote voordeel hiervan is dat gemeenten goed kunnen sturen op klantniveau, waarbij het effect van bepaalde instrumenten direct inzichtelijk is. Zo ook voor de Gemeente Almelo: "We hebben bij de gemeente Almelo één missie, zo weinig mogelijk cliënten in de uitkering en zoveel mogelijk cliënten duurzaam definitief wegzetten. Daar heb je gewoon goede hulpmiddelen voor nodig. Wij gebruiken Stratech-CVS hiervoor als instrument", aldus de heer Scholten, inkoper / contractbeheerder van de afdeling Sociale Zaken.

De heer Kuiper, informatieadviseur bij de gemeente Almelo, stemt in: "Je krijgt een hele verzameling aan gegevens over een cliënt. Stratech-CVS is hierbij ons grootste hulpmiddel. Het zorgt ervoor dat iemand op de juiste plek in het arbeidsproces kan deelnemen. Zonder de gegevens binnen Stratech-CVS zou het een stuk lastiger zijn om de cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek aan het werk te krijgen. Je hebt nu direct de informatie op klantniveau beschikbaar. Dat ervaar ik als voordeel van Stratech-CVS".

'In control' door het cliëntvolgsysteem van Stratech

Door de inzet van het cliëntvolgsysteem van Stratech heeft de Gemeente Almelo een compleet overzicht van het totale budget, zien zij welke instrumenten regelmatig worden ingezet en weten zij welk effect de inzet van een bepaald instrument heeft op de cliënt.

"De verplichtingen die aan het W-deel zitten hadden we vroeger niet inzichtelijk. Bij het inkopen van instrumenten was je daarom ook altijd voorzichtig. In onze administratie, zoals wij die nu hebben in Stratech-CVS, zie je alle verplichtingen terug. Je hebt inzicht in het budget voor het hele jaar, de verplichtingen die we zijn aangegaan en de besteedbare ruimte", aldus Herman Scholten.

Voorspelbaar inkopen: meten is weten!

Door deze beschikbare managementinformatie in Stratech-CVS weten de medewerkers van de gemeente Almelo welke instrumenten het meest effectief zijn en zorgen voor de meeste plaatsingen.

Joop Kuiper: "Je hebt nu inzicht in de resultaten van de instrumenten die je inzet. De instrumenten die weinig hebben toegevoegd laat je dan ook buiten beschouwing. Je kunt dus wat dat betreft efficiënter inkopen".

"We hebben de laatste twee jaar erg moeten bezuinigen; ons W-deel is van 12 miljoen naar 3 miljoen gegaan. Dit betekent dat we minder financiële middelen kunnen gaan inzetten om de cliënt weer aan werk te helpen. Je zult dus veel selectiever moeten zijn met wat je aanbiedt, voor wie je dat aanbiedt en voor welke groep je dat aanbiedt". Door de budgetbeheermodule in Stratech-CVS is het beschikbare budget voor gemeenten direct inzichtelijk en kunnen zij hun inkoop hier naadloos op afstemmen.

Het succes van de gemeente Almelo

Ook de omliggende gemeenten Tubbergen en Wierden maken inmiddels gebruik van de efficiënte dienstverlening van de gemeente Almelo. De heer Joop Kuiper: "Zij kopen instrumenten bij de Gemeente Almelo in. Die kunnen wij dan middels de beheermodule factureren en doorbelasten naar de andere partners. Wij zijn op dat moment een soort van leverancier. We zijn dus zowel leverancier als afnemer; dat kan in deze beheermodule. Het hele systeem is geautomatiseerd en dat is ontzettend prettig".

Nu de budgetten onder druk staan, zijn goede hulpmiddelen bij re-integratietrajecten des te belangrijker. Gemeenten kunnen op deze manier onder- en overbesteding vermijden, instrumenten inkopen op basis van behaalde resultaten en medewerkers kunnen zich volledig focussen op het efficiënt plaatsen van cliënten.

 • Gemeente Almelo 1
 • Gemeente Almelo 2
 • Gemeente Almelo 3
 • Gemeente Almelo 4
 • Gemeente Almelo 5
 • Gemeente Almelo 6
 • Gemeente Almelo 7
 • Gemeente Almelo 8
 • Gemeente Almelo 9
 • Gemeente Almelo 10
 • Gemeente Almelo 11
 • Gemeente Almelo 12

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met