Zeer inspirerende derde editie van het IN Congres!

IN Congres 2016

Op donderdag 30 juni vond de derde editie van het IN Congres plaats. In het theater van Spant! mochten we een groot aantal beschermingsbewindvoerders, budget- en inkomensbeheerders, schuldhulpverleners, kredietverstrekkers en Wsnp bewindvoerders ontvangen. Graag blikken we met u terug op deze INformatieve en INspirerende dag!

Hoe coacht u een brein dat in de schulden zit?

Eef van Opdorp, bekend van televisieprogramma's als 'Uitstel van executie' en 'Hoeveel ben je waard', gaf in haar plenaire sessie antwoord op de vraag hoe u een brein coacht dat in de schulden zit. Met een persoonlijk en inspirerend verhaal stond Eef stil bij succes- en faalfactoren op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring.

IN Congres - Eef van Opdorp 2

Met behulp van haar koffer, die symbool stond voor een cliënt met zijn/haar bagage, gaf Eef de deelnemers enkele belangrijke tips mee. Zo gaf zij aan dat het belangrijk is te luisteren naar de cliënt en de tijd voor de cliënt te nemen. Ondertussen kunt u, volgens Eef, het best samen met de cliënt een plan maken en dat opschrijven. Op het moment dat iets opgeschreven wordt, wordt het hapklaar. Zij geeft hierbij aan: "meedenken is ook meedoen". Belangrijk is ook de lange termijn in hapklare brokken aan te geven. Het voordeel van kleine brokken is dat de cliënt weer gemotiveerd wordt verder te gaan, als hij één deel heeft kunnen behalen.

"Eén ding is lastig te sturen, dit is namelijk het gedrag van de cliënt. Hij/zij moet het daadwerkelijk gaan doen. Wat we heel vaak vergeten is positief te belonen. Je geeft hiermee aan dat je ziet dat iemand iets gedaan heeft en daar geef je een compliment voor. Het visueel maken en dan afkruisen, werkt heel goed!", aldus Eef van Opdorp.

Workshopronde 1: schuldhulpverlening, Vtlb, huisuitzettingen, rechtspraak en de beslagvrije voet

Na een korte koffiepauze stond de eerste workshopronde op het programma. Deelnemers konden vooraf kiezen uit vijf verschillende workshops. In de workshop van Anya Wiersma en Eva Voditska van De Tussenvoorziening werd antwoord gegeven op de vraag hoe kwetsbare burgers kunnen worden ondersteund op weg naar een stabiele en schuldenvrije toekomst. Belangrijk hierin is volgens Anya en Eva motiverende gespreksvoering en een op maat gesneden aanpak.

In workshop 1B van Karen Stoffels-Montfoort werd u bijgepraat over de wijzigingen die zijn en worden doorgevoerd op het gebied van het Vrij te laten bedrag (Vtlb). Zo ging zij onder andere in op de wijzigingen op het gebied van woonkosten en ziektekosten.

Catelijne Akkermans en Suzan Daamen behandelden in hun workshop het onderwerp huisuitzettingen en hoe deze voorkomen kunnen worden. Hierin kwamen ook de belangrijkste instrumenten uit de gereedschapskist aan bod: houding, kennis en netwerk.

De sessie van kantonrechter Wilco Haasnoot stond in het teken van het contact met de kantonrechter. Wat verwacht de kantonrechter van de bewindvoerder, wat kan de bewindvoerder aan de kantonrechter vragen en hoe kan hij dat zodanig formuleren dat hij antwoord krijgt? Op het moment dat u advies wenst van de kantonrechter, kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u 'gaarne de zienswijze van de kantonrechter' wenst.

Thijs van Lierop stond in zijn workshop stil bij het onderwerp 'Beslagvrije voet'. Hierbij behandelde hij onder andere wie er aansprakelijk is bij een verkeerde beslagvrije voet en wat de rol van de gerechtsdeurwaarder is in deze.

Workshopronde 2: KEI Toezicht, de Belastingdienst, deurwaarders, hypotheken en bijzondere bijstand

In de tweede workshopronde was er grote belangstelling voor een update van de ontwikkelingen rondom de pilot KEI Toezicht voor Bewind. Erik Boerma (deelprogrammaleider en insolventierechter) lichtte de huidige stand van zaken toe. Daarnaast kreeg u een korte demonstratie van de koppeling in Stratech Perspectief.

In de sessie van Arie van Eijsden van de Belastingdienst werd ingegaan op de rol van de Belastingdienst als schuldeiser en wat de mogelijkheden en moeilijkheden zijn. Hij beantwoordde onder andere de vraag: 'Hoe sociaal is de fiscus?'.

Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, schetste in zijn workshop de visie van deurwaarders op incasso en de verhouding met de schuldhulpverlening. Hij stond onder andere stil bij de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) en het digitaal beslagregister.

Workshop 2D werd verzorgd door Lenka Luhulima-Alink van de SNS Bank. Zij ging in op veelgestelde vragen rondom hypotheken en schuldeisers en op de rol van de bank. Belangrijke doelen van de bank zijn de klant begeleiden en zorgen voor een terugkeer in het reguliere proces, alsmede het beperken van het risico (schulden) voor zowel de klant als de bank.

Mark Cornelissen behandelde het onderwerp 'Bijzondere Bijstand'. Hij ging in op het verschil tussen de algemene bijstand en de bijzondere bijstand en de rol van de participatiewet. Daarnaast bleek uit zijn presentatie dat er veel verschillen zijn tussen gemeenten.

Workshopronde 3: schuldhulpverlening, spanningsregulatie, financiële gedragsverandering, timemanagement en huwelijksvermogenrecht

Na de lunch stond de derde workshopronde op het programma. Tijdens deze ronde ging Jan Tingen, directeur van de Gemeentelijke Kredietbank Assen, in op het onderwerp 'Schuldhulpverlening'. Hij behandelde diverse vraagstukken, waaronder de berekening van de afloscapaciteit en het breed moratorium.

De interactieve workshop over Spanningsregulatie werd verzorgd door een trainer en acteur van Mies & Partners. Zij gingen in op de vraag hoe u spanning in uw werk hanteerbaar kunt houden. Hoe kunt u een stressreactie omzetten naar iets positief? Belangrijk is dat u zich bewust bent van (lichte) spanningssignalen van uw lichaam. Op die manier kunt u ze beïnvloeden en spanning werkbaar maken.

Frits Cohen, trainer van Learncare Academy, behandelde het onderwerp 'Financiële gedragsverandering van cliënten'. Hoe kunt u het denkproces van een cliënt beïnvloeden tot het zien van mogelijkheden in plaats van beperkingen? Diverse vaardigheden komen hierbij van pas, zoals het stellen van adequate open vragen en het kaderen en structuur aanbrengen in de belevingswereld van de cliënt.

In workshop 3D werd door Tom Hackmann van Langhenkel ingegaan op 'Timemanagement'. Er werd stil gestaan bij de vijf belangrijke punten van timemanagement: focus, prioriteiten, planning, structuur en discipline. Hoe kunt u de juiste prioriteiten stellen en wat zijn tijdverslinders? Belangrijke tips zijn: plan vandaag de dag van morgen, start gespreken met een doel en plan en handel de post in één keer af.

Notaris Aniel Autar, verbonden aan Commodis Bewindvoering & Training, heeft een workshop verzorgd die in het teken stond van huwelijksvermogenrecht. Hij ging in op de verschillen tussen gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden en de rol van de bewindvoerder.

In de laatste workshop stond Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, stil bij de twee grootste uitdagingen in de schuldhulpverlening. Oorzaken waarom regelingen soms niet getroffen kunnen worden, zijn met name het systeem en de klant, want 'one size does not fit all'.

InteractievIN Congres - Taco Schaafsma 2e sessie

Ter afsluiting van de dag ging Taco Schaafsma, werkzaam als hoofd van de afdeling Beschermingsbewind bij de Groningse Kredietbank en als trainer, met u in gesprek over allerlei actuele onderwerpen. Na een korte quiz over onder andere schulden, Wsnp bewinden en WIJ(K)-teams kreeg u diverse stellingen voorgelegd. Hoe dacht u bijvoorbeeld over regionale verschillen, het bevorderen van financiële zelfredzaamheid, het CCBR en de regeldruk? Wij danken u hartelijk voor uw input tijdens deze sessie!

Afsluitende borrel

Onder het genot van een borrel werd er nog volop nagepraat over de dag en de besproken onderwerpen. Stratech kijkt terug op een zeer inspirerende dag en we hopen u op een volgende editie wederom te mogen verwelkomen!

IN Congres Update Service

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het IN Congres? Schrijf u dan nu in voor de IN Congres Update Service en blijf geINformeerd!

IN Congres in beeld

Hieronder vindt u een sfeerimpressie van het IN Congres 2016.

 • IN Congres 2016
 • IN Congres - Ontvangst
 • IN Congres - Ontvangst 2
 • IN Congres - Opening
 • IN Congres - Eef van Opdorp
 • IN Congres - Eef van Opdorp 2
 • IN Congres - Eef van Opdorp 3
 • IN Congres - Plein
 • IN Congres - Workshop 1A
 • IN Congres - Workshop 1B
 • IN Congres - Workshop 1E
 • IN Congres - Spant!
 • IN Congres - Workshop 2A
 • IN Congres - Workshop 2B
 • IN Congres - Workshop 2D
 • IN Congres - Lunch
 • IN Congres - Lunch 2
 • IN Congres - Workshop 3D
 • IN Congres - Workshop 3E
 • IN Congres - Workshop 3F
 • IN Congres - Pauze
 • IN Congres - Taco Schaafsma
 • IN Congres - Taco Schaafsma 2
 • IN Congres - Borrel