Van Sagitta Uitvoer naar AGS: wat verandert er voor u?

Door de Douane en het bedrijfsleven wordt hard gewerkt aan de realisatie van AGS. Dit nieuwe douanesysteem vervangt het huidige Sagitta en wordt in vier fasen, zogenaamde "increments" ingevoerd. AGS1 en AGS2, voor opslag- en invoeraangiften, zijn inmiddels volledig in productie. Tijdens de derde increment van AGS wordt het huidige Douane Sagitta Uitvoer (DSU) vervangen. Volgens de laatste berichtgeving zal de Douane in 2016 starten met de overgang van Sagitta Uitvoer naar AGS.

Als kennispartner voor exporterend Nederland houdt Stratech bedrijven actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom AGS3 en vertelt hoe u zich hierop kan voorbereiden. In dit artikel geven wij u antwoord op de volgende vragen:

 • Welke verandering qua wetgeving is de aanleiding voor AGS?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen Sagitta Uitvoer en AGS Uitvoer
 • Welke voordelen heeft AGS Uitvoer voor u als exporteur?
 • Hoe ziet de voorlopige planning van AGS Uitvoer eruit?
 • Hoe kunt u zich goed voorbereiden op de overgang van Sagitta naar AGS?

Nieuwe douanewetgeving: UCC

Sinds 2004 wordt er in Europa onderhandeld over een nieuwe douanewetgeving, de Union Customs Code (UCC), oftewel het Douanewetboek van de Unie (DWU). De UCC vervangt het huidige Communautair Douane Wetboek (CDW). De bedoeling is dat de nieuwe wetgeving UCC vanaf 1 mei 2016 geleidelijk aan van kracht zal worden. De invoering van AGS is volgens de Douane noodzakelijk om in te kunnen haken op de nieuwste Europese wet- en regelgeving. Sagitta bestaat 30 jaar, is verouderd en aan vervanging toe. Het kost de Douane steeds meer moeite om veranderingen in de wetgeving in Sagitta te implementeren.

Als gevolg van de invoering van UCC moeten alle douanevergunningen opnieuw worden beoordeeld op hun geldigheid. De Douane heeft nog geen beslissing genomen over de manier waarop dit moet gebeuren. Hierover zullen zij nog communiceren met de vergunninghouders. Andere wijzigingen als gevolg van UCC hebben betrekking op AEO, Douanewaarde en Bindende Tarief Inlichting. Meer informatie hierover is te vinden op: www.stratech.nl/ucc.

De belangrijkste verschillen tussen Sagitta Uitvoer en AGS Uitvoer

AGS wordt de nieuwe standaard voor alle douaneaangiften. Een nieuw douanesysteem is niet alleen een technische IT-wijziging, maar ook een functionele wijziging welke invloed heeft op het douaneproces en het opstellen van de uitvoeraangifte. Bij de introductie van AGS Uitvoer kunt u de volgende verschillen verwachten ten opzichte van het huidige Sagitta Uitvoer:

1. Vervallen productschappen (NVWA)
Door de invoering van AGS hoeft het bevoegd productschap niet meer in de uitvoeraangifte te worden vermeld. Voorheen moest u per artikel een bevoegd productschap opgeven, en moest daarnaast binnen een aangifte voor alle artikelregels hetzelfde bevoegd productschap vermeld zijn. In AGS is dit element vervallen. Dit betekent dat u als aangever voortaan nog maar één douaneaangifte per zending hoeft in te dienen als goederen onder verschillende productschappen vallen.

2. T5 document
In AGS Uitvoer wordt de registratie van T5 documentgegevens functioneel niet meer ondersteund. In AGS moet u als aangever deze gegevens als bescheid document in de uitvoeraangiften vermelden.

3. Onvolledige aangifte (geladen / te laden situatie)
Aangiften kunnen niet meer in "Te Laden" situatie worden ingediend. Echter, in tegenstelling tot Sagitta Uitvoer is het in AGS Uitvoer wel mogelijk om een voorafaangifte in te dienen, zelfs een (nog) onvolledige voorafaangifte wordt mogelijk. Via een aanvullend aangiftebericht kan de (onvolledige) voorafaangifte volledig worden gemaakt op het moment dat de gegevens bekend zijn en de goederen gereed zijn voor vertrek. Indien u nu in Sagitta Uitvoer de "Te Laden" situatie gebruikt gaat u waarschijnlijk gebruik maken van de voorafaangifte en de aanvullende aangifte in AGS.

4. Geautomatiseerde controles en gegevenskwaliteit
Aangevers krijgen in tegenstelling tot Sagitta Uitvoer ook een bericht dat een aangifte in controle is gevallen. In AGS zijn ten opzichte van Sagitta Uitvoer meer automatische controles op aangiftegegevens toegevoegd om te kunnen voldoen aan Europese wetgeving en te voorkomen dat onjuiste aangiften worden ingediend bij Douane. Aangevers moeten hierdoor (wellicht) zorgvuldiger werken dan voorheen. Striktere controles bij het indienen van de uitvoeraangiften zullen leiden tot een snellere en efficiëntere afhandeling. Dit heeft als voordeel dat er achteraf minder problemen ontstaan, bijvoorbeeld containers die vaststaan aan de grens door fouten in de aangifte.

5. Mogelijkheid tot buitenwerking stelling en corrigeren uitvoeraangifte
Alle voorkomende handelingen worden vanuit AGS ondersteund. Dat betekent dat het buitenwerking stellen van aangiften ook via een aanvullend bericht kan worden ingediend. Ook het corrigeren van de aangiften is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het containernummer onjuist is ingegeven. Deze twee handelingen door de aangever worden in Sagitta Uitvoer niet ondersteund.

Voor aangevers is het belangrijk om te weten dat alleen via AGS aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de aangifte. Douanebeambten hebben dus niet meer de mogelijkheid om na een telefoontje even wat aanpassingen door te voeren en/of alsnog toestemming tot vertrek te geven.

De voordelen van AGS Uitvoer voor u als exporteur

Alle berichtgeving van aangever naar Douane en vice versa is met de komst van AGS gedigitaliseerd. Dit heeft als voordeel dat de aangever in control is over zijn aangifte, omdat alle berichtgeving binnen het AGS-systeem beschikbaar is. In de situatie dat u bijvoorbeeld extra bescheid moet aanleveren bij de Douane kunt u als exporteur sneller uw aangifte afhandelen. Hierdoor kunt u eenvoudiger compliant blijven met de gestelde wet- en regelgeving van de Douane.

Het reduceren van manuele handelingen door zoveel mogelijk activiteiten binnen AGS aan te bieden bespaart de Douane, en daarmee uiteindelijk ook u als aangever, veel tijd. Doordat er geautomatiseerde controles plaatsvinden bij het indienen, wordt het douaneproces eenvoudiger en beter beheersbaar voor bedrijven die zelf hun uitvoeraangiften verzorgen. Tot slot verwacht de Douane dat de stabiliteit van het systeem AGS vele malen groter zal zijn dan het huidige Sagitta.

De voorlopige planning van AGS Uitvoer

Met het douanesysteem AGS kunnen op dit moment alleen opslag- en invoeraangiften worden afgehandeld. Het huidige AGS systeem zal eerst een update krijgen naar het WDO-datamodel versie 3.20 en enkele functionele wijzigingen. De Douane is voornemens om op zondag 29 november 2015 deze nieuwe versie van AGS in gebruik te nemen. Eind oktober 2015 wordt er een definitieve beslissing genomen door alle betrokken partijen of de geplande update zal worden uitgevoerd conform planning.

Nadat deze nieuwe versie van AGS in productie is genomen door de Douane kunnen bedrijven (de zelfbouwers) en softwareleveranciers starten met hun testactiviteiten voor de uitvoeraangiften. Zodra deze testen succesvol zijn afgerond zal worden gestart met de implementatie van AGS Uitvoer. De implementatiestrategie is vergelijkbaar met de overgang van Sagitta Invoer naar AGS Invoer. De implementatiestrategie bestaat uit verschillende fasen. 

Fase 1: Pré-fase
Het is de bedoeling in de pré-fase met een beperkt aantal softwareleveranciers en aangevers de kinderziektes uit het systeem te halen, zodat het na verbetering verder kan worden uitgerold naar de overige softwareontwikkelaars en aangevers.

Fase 2: Implementatiefase
Tijdens de implementatiefase zullen de overige softwareleveranciers en aangevers stapsgewijs worden aangesloten op AGS, zodat de overgang van Sagitta Uitvoer naar AGS beheersbaar blijft. De definitieve strategie voor de implementatiefase wordt in de komende maanden vastgesteld in overleg met de koepelorganisaties, Alliantie Douane Software (ADS) en de Douane. 

Voorbereiden op de overgang van Sagitta naar AGS

Vanwege de impact op uw bedrijfsprocessen adviseert Stratech u ruim op tijd een AGS-projectteam binnen uw organisatie te vormen, bestaande uit: een douane-expert, logistiek manager, IT-afdeling en enkele medewerkers van uw exportafdeling. Besteed met dit team periodiek aandacht aan het onderwerp AGS. Hieronder vindt u nog meer belangrijke handvatten

 • Reserveer budget in zowel tijd als geld;
 • Definieer uw eigen AGS implementatie-strategie;
 • Inventariseer alle interfaces met uw douanesysteem;
 • Controleer of alle aangiftegegevens beschikbaar zijn in uw ERP-systeem;
 • Bepaal het effect van AGS op uw WMS/ERP-systeem;
 • Blijf actief alle ontwikkelingen betreffende AGS monitoren.

Wilt u meer informatie over AGS?

Als lid van de Alliantie Douane Software houdt Stratech u uit eerste hand op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom AGS. Belangrijke informatie verspreiden wij via onze digitale nieuwsbrief en website. Ook organiseren wij in samenwerking met de Douane, EVO, Fenedex en andere partijen een AGS seminar, waarin u meer detail-informatie zult ontvangen over de belangrijkste wijzigingen en planning. Hiervoor zult u te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

Zijn er vragen naar aanleiding van de bovenstaande informatie, dan verzoeken wij u deze te sturen naar het mailadres: ags@stratech.nl.