Trainingen Stratech Perspectief geaccrediteerd door BPBI en Bureau Wsnp!

Om u als gebruiker van Stratech Perspectief zo effectief en efficiënt mogelijk te laten werken met de software, bieden wij diverse gebruikerstrainingen aan. Onder begeleiding van een ervaren trainingsconsultant leert u de software optimaal te benutten en goed in te richten. Vol trots vermelden wij dat deze trainingen zijn geaccrediteerd door de BPBI én Bureau Wsnp! Na afloop van de training ontvangt u dan ook een certificaat met hierop de toegekende PE-punten.

Trainingen Perspectief

Training Applicatiebeheer

De training Applicatiebeheer biedt deelnemers de mogelijkheid om op een gestructureerde en eenvoudige wijze zelf aanpassingen te doen in Stratech Perspectief. U leert de applicatie te beheren en de inrichting aan te passen naar uw eigen werkproces. Daarnaast bent u na de training in staat nieuwe gebruikers aan te maken en het toegangsbeheer in te richten.

Training Documentgenerator

Door middel van de documentgenerator binnen Stratech Perspectief worden geregistreerde gegevens op een heldere wijze inzichtelijk gemaakt. Tijdens de tweedaagse training Documentgenerator leert u hoe u op een eenvoudige wijze zelf rapportages kunt samenstellen met behulp van deze documentgenerator. U leert onder andere het ontwikkelen en aanpassen van brieven en management statistieken.

Training Beschermingsbewind

De training Beschermingsbewind gaat in op het onderdeel Beschermingsbewind in de software. Het beheren van de financiën van de cliënt is hiervan een belangrijk onderdeel. Dit komt tijdens de training dan ook uitgebreid aan bod, inclusief het maken, fiatteren en verwerken van betalingsregels. Het opmaken van de verplichte Rekening en Verantwoording is eveneens onderdeel van de training. Na afloop van de training bent u in staat zelfstandig met de software te werken.

Training Budgetbeheer

In de training Budgetbeheer leert u hoe u het project Budgetbeheer in de software zo efficiënt mogelijk kunt inzetten. Onderdeel hiervan is onder andere het overnemen van het betalingsverkeer van de cliënt. Tijdens de training krijgt de deelnemer bijvoorbeeld meer uitleg over het maken, fiatteren en verwerken van betalingsregels. Het is eveneens mogelijk dit op basis van de prioriteiten van het opgestelde budgetplan uit te voeren. Ook dit komt tijdens de training aan bod.

Training Schuldhulpverlening

De training Schuldhulpverlening gaat specifiek in op de onderdelen in de software die horen bij de uitvoering van de werkzaamheden rondom schuldhulpverlening. Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van het aanvraagformulier of het uitvoeren van een herverdeling. Er wordt ook stilgestaan bij de opbouw van dossiers.

Training Wsnp bewindvoering

In de training Wsnp bewindvoering is volledig gericht op het onderdeel Wsnp bewindvoering in de software en de taken van de Wsnp bewindvoerder. Door de training is de bewindvoerder in staat om zelfstandig de verplichtingen van de saniet te controleren, zoals de arbeids- en sollicitatieplicht en de boedelafdrachtcontrole. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de slotuitdeling, het berekenen van uw kosten als bewindvoerder Wsnp en het complete financiële proces.

Data en locaties

Voor meer informatie over de data en locaties van de trainingen en om u direct in te schrijven voor een training, klikt u hier. Indien u nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met uw Account Manager via 053 - 480 40 80 of per e-mail via info@stratech.nl.