Terugblik op een geslaagd IN Congres 2015

IN Congres

Op woensdag 24 juni vond de tweede editie van het IN Congres  plaats. Het historische missiehuis van Kontakt der Kontinenten was het decor van hét kennisevenement voor schuldhulpverlening, Wsnp bewindvoering, beschermingsbewindvoering, budget- en inkomensbeheer en budgetcoaching. Graag blikken wij met u terug op dit congres met als hoofdthema's: INformatief, INzicht, IN gesprek en IN opleiding. 

INteressante INleiding door Jacqueline Zuidweg

Jacqueline Zuidweg opende het congres met een INteressante INleiding over de actuele ontwikkelingen in het grip krijgen op de financiële situatie van particulieren en ondernemers. Met haar ervaringen heeft zij haar visie geschetst op schuldhulpverlening. Een belangrijke boodschap hierin was dat het helpen van schuldenaren veelal bestaat uit teamwork tussen meerdere partijen, zoals zij zei: "Schuldenaren helpen doen we niet alleen!".  Jacqueline Zuidweg


INformatieve workshops over vroegsignalering, de beslagvrije voet en digitale communicatie met de rechtbank 

Het IN Congres bood drie workshoprondes met een uitgebreid aanbod aan sessies voor de verschillende doelgroepen. Tijdens de eerste workshopronde ging NVVK-voorzitter Joke de Kock in op vroegsignalering in de schuldhulpverlening: waarom is dat belangrijk en op welke manier kan men dat inrichten. De NVVK heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. De heer Huidekoper ging in zijn workshop in op klachtbehandeling bij de kantonrechter. Allereerst schetste hij een beeld van de bevoegdheden van de kantonrechter en daarna lichtte hij de procedure rondom klachtbehandeling toe en gaf hierbij tips aan de bewindvoerders.

André Moerman zoomde in workshop 1C in op de beslagvrije voet. Weet u bijvoorbeeld wat de gevolgen zijn voor de beslagvrije voet bij het niet vestrekken van het inkomen wanneer een deurwaarder daarom vraagt? En wat gebeurt er met het vakantiegeld; valt dat onder het beslag? Vanuit het programma 'KEI Toezicht' verzorgden Maarten van den Berg en Erik Boerma een workshop over de ontwikkelingen omtrent de digitale communicatie tussen de bewindvoerder en de rechtspraak. Vragen die beantwoord werden zijn "Wat kan de bewindvoerder verwachten?" en "Welke voordelen biedt dit voor de bewindvoerder?". De deelnemers konden bij workshop 1E IN gesprek gaan met Danny Bults van Robin Energie. Hij gaf een toelichting op de energierekening van de cliënt die maandelijks betaald moet worden.

Workshops met INzicht in het samenspel van bewindvoerders met kantonrechters, het VTLB en privacy wet- en regelgeving

In de tweede workshopronde bood Henk Kroon inzicht in het diagnose instrument Traject51 waarmee passende dienstverlening kan worden geboden. De methode biedt een uniforme en meer objectieve uitvoering van de schuldhulpverlening doordat gewerkt wordt met klantprofielen op basis van een vragenlijst. Het IN Congres speelde met de workshop van Wolter Karssenberg over privacy ook in op de actualiteit in verband met de wijzigende wet- en regelgeving. Privacy is belangrijk en zou bij iedere dienstverlener hoog in het vaandel moeten staan. In de workshop werden handvatten gegeven over hoe u in control blijft over de privacy van uw cliënten.

Sinds de wijziging van de Wet Consumenten Krediet (WCK) mag de beschermingsbewindvoerder ook het minnelijk traject uitvoeren. Taco Schaafsma stelde deze uitvoering ter discussie. Want kan een bewindvoerder als (partijdige) wettelijk vertegenwoordiger aan schuldbemiddeling doen en tegelijkertijd optimaal de belang van de rechthebbende behartigen? De visie van Taco hierop werd besproken. In workshop 2D ging kantonrechter Ellen Penders met de deelnemers aan de hand van een casus in op het samenspel tussen de beschermingsbewindvoerder en de kantonrechter. Deelnemers hadden hierbij de gelegenheid om hun werkwijze te spiegelen aan een voorbeeld uit de praktijk. Karen Stoffels-Montfoort ging in deze workshopronde met de deelnemers in gesprek over het VTLB. In een select gezelschap besprak zij de wijzigingen van de nieuwe VTLB, waarna zij inging op vragen van de deelnemers.

Interactief theater Playback

Interactief theater - Theatergroep Playback Na het heerlijke lunchbuffet stond er een INteractief theater op het programma. Theatergroep Playback speelde een aantal scènes uit hun theatervoorstelling Credits. Deelnemers uit de zaal werd gevraagd wij zij vonden van de aanpak van hoe men met geld om gaat.


Workshops over vaardigheden die men direct IN praktijk kan brengen

De derde workshopronde had een interactief karakter waarbij ingespeeld werd op de vaardigheden van de deelnemers. Zo ging Jan-Willem Gerkema van De Schuldhulpfabriek in op het overtuigen van schuldeisers; welke beïnvloedingsstijlen zijn er en hoe moet ik in gesprek gaan met een schuldeiser. Fokke van der Meulen van Learncare Academy legde uit wat motivatie is en hoe de cliënt gemotiveerd kan worden. Door middel van het oefenen met rollenspellen konden de deelnemers deze kennis direct in de praktijk brengen.

Notaris Aniel Autar ging in zijn workshop in op erfrecht voor bewindvoerders. Hij vertelde over wat de bewindvoerder moet doen bij einde van het bewind wegens overlijden van de cliënt. Hij gaf antwoord op de vraag wat de rol van de executeur is en hoe de bewindvoerder hiermee moet omgaan. In de interactieve workshop 3D leerde Gorry Cleven van Hetsen & Partners samen met een trainingsacteur hoe men specificiek gedrag van cliënten met psychiatrische ziektebeelden kan herkennen en hoe hiermee het best omgegaan kan worden.

IMpressie van de deelnemers

Na afloop van het congres hebben we de deelnemers gevraagd naar hun ervaringen. Zij beoordelen het congres gemiddeld met een 8! Enkele reacties zijn: "Er was een ruime keus uit workshops met relevante onderwerpen gericht op de doelgroep", "Het was een leerzaam congres waar ik met plezier op terugkijk" en "Het congres bood veel afwisseling, goede sprekers en was een strak georganiseerde dag. De locatie was mooi en goedverzorgd en had een prima bereikbaarheid".

Blijf geINformeerd

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het IN Congres? Schrijf u dan nu hier in en blijf geINformeerd!

IN Congres IN beeld

Hieronder vindt u een foto impressie van het IN Congres 2015.

 • IN Congres 2015
 • Dagopening
 • IN Congres
 • Inleiding Jacqueline Zuidweg
 • Steyl zaal
 • Workshop 1A - Joke de Kock
 • Workshop 1B - Pieter Huidekoper
 • Workshop 1C - André Moerman
 • Workshop 1D - Erik Boerma en Maarten van den Berg
 • Workshop 1E - Danny Bults
 • Kontakt der Kontinenten
 • Workshop 2A - Henk Kroon
 • Workshop 2B - Wolter Karssenberg
 • Workshop 2C - Taco Schaafsma
 • Workshop 2D - Ellen Penders
 • Workshop 2E - Karen Stoffels-Montfoort
 • Lunch
 • Lunch 2
 • Lunch 3
 • Interactief theater - Theatergroep Playback
 • Workshop 3A - Jan-Willem Gerkema
 • Workshop 3B - Fokke van der Meulen
 • Workshop 3C - Aniel Autar
 • Workshop 3D - Gorry Cleven
 • Dagafsluiting
 • Standhoudersplein 1
 • Standhoudersplein 2
 • Standhoudersplein 3
 • Standhoudersplein 4
 • Standhoudersplein 5
 • Standhoudersplein 6
 • IN Congres 2