Goedbezochte workshop tijdens Congres Jeugdzorg

KWIZ, Stratech, I&O Research

Op 21 juni jl. was Stratech, tezamen met KWIZ en I&O Research, aanwezig op het Congres Jeugdzorg te Maarssen. Tijdens dit congres hebben wij, in samenwerking met de Gemeenten Almelo en Alkmaar, een workshop verzorgd waarop wij veel positieve reacties hebben gehad.

Deelname

Het Congres Jeugdzorg telde 180 deelnemers. Onze gemeenschappelijk workshop, die werd verzorgd door Gemeenten Almelo en Alkmaar, werd door ruim 50 personen bezocht. Gemeente Almelo informeerde de deelnemers over het maken van een startfoto, Gemeente Alkmaar over sturing en verantwoording. 

Presentatie Gemeente Alkmaar

De regievoering van de gemeente vraagt in eerste instantie om een duidelijk beeld van het totale speelveld: Hoeveel cliënten maken gebruik van de diverse typen zorgtrajecten, welke zorgaanbieders zijn hierbij betrokken en wat zijn de financiële implicaties hierbij? Om hiervan een goed beeld te krijgen is een analyse van de cliëntprofielen en het zorggebruik noodzakelijk. 

De Gemeente Alkmaar is, tezamen met een aantal gemeenten in de regio, een onderzoek gestart om dit beeld scherp te krijgen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van bestandskoppelingen, die geanonimiseerd plaatsvinden, waarmee ook de overlap van zorg in beeld wordt gebracht. Om meer inzicht te krijgen in het verhaal achter deze cijfers, vinden aanvullend op deze analyse interviews met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers plaats. Op deze wijze wordt ook vanuit een kwalitatief oogpunt zicht gekregen op de match tussen vraag en aanbod, successen, knelpunten en kansen voor een succesvolle transformatie van de jeugdzorg in de toekomst. Als zodanig kan de gemeente komen tot een passend preventiebeleid, een sluitend en financieel beheersbaar ondersteuningsaanbod en een effectieve regievoering. Klik hier voor de presentatie van gemeente Alkmaar. 

Grip op financiën en uitvoering

Het beheersen van de financiële risico's is voor iedere gemeente, zeker in deze tijd, van groot belang. Met de transitie van de Jeugdzorg wordt immers onder meer een efficiencykorting van 10% beoogd. Het is voor gemeenten derhalve zaak om volledig grip op de financiën te krijgen en te houden, waarbij de noodzakelijk aan te bieden zorg, passend binnen de beperkte financiële kaders, met het gewenste eindresultaat in stand blijft.

Presentatie Gemeente Almelo

De Gemeente Almelo heeft aan de hand van haar presentatie laten zien hoe zij dit traject, aan de hand van de werkwijze die eerder ten aanzien van re-integratie is toegepast, heeft opgepakt. Met de software van Stratech heeft zij grip gekregen op de klantstromen, de trajecten die worden aangeboden, de resultaten hiervan en de kosten die ermee gemoeid zijn. De Gemeente Almelo is voornemens om voor de Jeugdzorg eenzelfde systematiek te gaan inrichten. Klik hier voor de presentatie van de Gemeente Almelo.

KWIZ, I&O Research en Stratech hebben deze workshop mede mogelijk gemaakt vanuit de overtuiging dat hun dienstverlening gemeenten (en zorginstellingen) doeltreffend kunnen ondersteunen bij de transitie. U wordt geholpen in effectiviteit en grip op de financiën, waarmee u geld kunt besparen.

Contact

Voor meer informatie over de totaaloplosing die wij u op het gebied van Jeugdzorg kunnen bieden kunt u contact opnemen met onze Account Manager René Kock via r.kock@stratech.nl of telefonisch via 06 - 51 69 41 06.

Indien u contact op kunt nemen met onze partners KWIZ en I&O Research kunt u dat doen via:

KWIZ                     Anne-Wil Hak     anne-wil.hak@kwiz.nl         06 - 29 17 90 55
I&O Research Peter de Bruin  p.de.bruin@ioresearch.nl 06 - 28 77 50 18