Stratech tekent KING-convenant

Logo KING

Tijdens Overheid & ICT 2012, dat op 24 t/m 26 april jongstleden plaatsvond, tekende Stratech samen met KING het NUP convenant. In dit convenant spreken leveranciers, gebruikersverenigingen en andere samenwerkingsverbanden af nauwer te gaan samenwerken bij de realisatie van de doelstellingen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP).

Krachtenbundeling door operatie NUP

Operatie NUP ondersteunt gemeenten bij de overgang naar een toekomstbestendige elektronische overheid. Door leveranciers en gebruikersverenigingen al in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van standaarden te betrekken, hoopt het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) dat gemeenten de zogeheten bouwstenen van het NUP sneller en eenvoudiger in gebruik kunnen nemen. Zo zijn afspraken gemaakt over releaseplanningen, kennisuitwisseling, adoptie en (door)ontwikkeling van standaarden en het gebruik van testinstrumenten voor software.

De ondertekening van de overeenkomst is een startpunt voor verdere verbetering van de elektronische dienstverlening van gemeenten.

Stratech

Bij de ontwikkeling van onze oplossingen houdt Stratech rekening met de richtlijnen die in de diverse overheidsprogramma's worden geschetst. Door het convenant te tekenen verwachten we nog beter in te kunnen spelen op de behoeften en ambities van Nederlandse gemeenten.

Algemeen directeur Martijn van de Poel onderschrijft het belang van de samenwerking: ''Bij Stratech is een nauwe en succesvolle samenwerking met partners één van de belangrijke hoekstenen van de strategie van het bedrijf. Door kennis van onze medewerkers én partners te bundelen, voegen we juist veel waarde toe aan onze softwareoplossingen. Het implementeren van standaarden in onze software die gemeenten in staat stelt om sneller en efficiënter te werken, één van de doelstellingen van operatie NUP, is dan ook een initiatief waar wij graag aan meewerken en die goed past bij onze doelstellingen.''

KING

KING is in 2009 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Het Kwaliteitsinstituut begeleidt en ondersteunt gemeenten in de uitvoering van hun taken.