Stratech maakt deel uit van Alliantie Douane Software (ADS)

Douaneauto zijkant

In Nederland gevestigde ontwikkelaars en leveranciers van douanesoftware, waaronder Stratech, hebben gezamenlijk de Alliantie Douane Software (ADS) gevormd. 

Het doel van de alliantie is volgens Jan Akkermans, vertegenwoordiger van de nieuwe alliantie, "een goede en eenduidige communicatie opzetten naar de Douane om zodoende eenduidiger en sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen". Een overleg tussen douanesoftware leveranciers en de Douane bestond al langer, zij het dat dit overleg echter vooral ging over puur technische zaken. "Dat overleg blijft gewoon bestaand, ADS is erbij gekomen", aldus Jan Akkermans.

Onderdeel van OBD-IT

De Alliantie maakt onderdeel uit van het ODB-IT, het samenwerkingsverband Overleg Douane en Bedrijfsleven. Onder meer EVO en Fenex maken ook deel uit van het samenwerkingsverband. Jan Akkermans geeft aan: "Tien jaar trekken aan partijen heeft zodoende zin gehad. We kunnen nu ook meepraten over strategische onderwerpen. Daarmee heeft IT absoluut aan belang gewonnen, we worden nu zeker gezien als belangrijke schakel tussen im- en exporterende partijen en de Douane."

Effectieve samenwerking

De nauwere samenwerking blijkt erg nuttig te zijn. Dit blijkt, volgens Jan Akkermans, onder andere uit het volgende voorbeeld. "Bij de opzet van AGS, de vervanger van Sagitta in- en uitvoer, hebben we een voorstel gedaan voor de uitvoering van de systeemconversie. Dat voorstel is overgenomen." Een ander voorbeeld is volgens Jan Akkermans een akkoord over de doorlooptijden bij het realiseren van vanuit Brussel verplichte aanpassingen in de douanesoftware. 

Stratech

Stratech biedt im- en exporterende bedrijven een geïntegreerde standaard softwareoplossing voor de ondersteuning van het zendingenproces, waaronder al uw Douaneaangiften & Accijnzen. Met onze softwareoplossing Stratech-SPS regelt u eenvoudig het verzenden en ontvangen van uw goederen vanuit één geïntegreerde oplossing. U verhoogt hiermee uw productiviteit en legt waardevolle proceskennis vast.