Stratech feliciteert SHV-klanten met behalen NVVK keurmerk

NVVK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVK op 29 november 2012 is er unaniem gekozen voor de invoering van een verplichte Audit voor alle NVVK-leden. De Audit is, in samenspraak met de Commissie Kwaliteitszorg, door de Werkgroep Audit ontwikkeld. 

NVVK keurmerk

De leden die geauditeerd zijn kunnen het NVVK keurmerk geaudit voeren. Hiermee wordt de kwaliteit niet alleen bij aanvang van het (aspirant) lidmaatschap getoetst, maar continu. De audit wordt afgenomen door onafhankelijke auditoren. Door de audit wordt zichtbaar gemaakt dat de leden allemaal en altijd aan uniforme en controleerbare kwaliteitseisen voldoen. Per jaar zullen dertig leden worden geauditeerd en de audit wordt eens per drie jaar afgenomen.

Tot nu toe hebben de volgende organisaties de audit ondergaan: Stichting Vorkmeer, Sociaal.nl Schuldsanering B.V., Volkskredietbank Noord-Oost Groningen en Kredietbank West-Brabant. Wij zijn erg trots te kunnen melden dat twee van onze klanten de audit hebben ondergaan; zowel Stichting Vorkmeer als Sociaal.nl Schuldsanering B.V. maken gebruik van onze software voor schuldhulpverlening, Stratech-SHV. Wij feliciteren onze klanten dan ook van harte met het behalen van het NVVK keurmerk!

NVVK

De NVVK is opgericht in 1932 om de woeker te bestrijden. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een brancheorganisatie waarbij ruim 90 financiële dienstverleners die schuldhulpverlening en sociale kredietverlening bieden zijn aangesloten. De NVVK is dé autoriteit op het gebied van schuldhulpverlening en sociale kredietverlening en loopt voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.